• Мильото се изработва на конец перле №8,на игли №3.Диаметърът му е 44см.Моделът се започва на 6бр-на трите игли...

  • Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  • Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • В нашите времена едни от най-любимите вицове между плетачите са за хората, които не различават дали нещо е...

  • Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  •   Широчината на този модел антредьое 9см.На иглата се набират27бр.Редовете от 1 до 32 се повтарят толкова...

  • Подробно описаниеред1-всички бримки са лицевиРед2-всички бримки са лицевиРед3-1наметка,1лицеваРед4-всичк...

  • Необходима е около 100 грама прежда с дебелина на конеца 240 м/100гр. , кукичка №3,5 Изплетете 5 кръга с диаметър...

Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.
Моделът се започва с 12бр.на четирите игли -по 3бр на всяка игла :с петата игла се плете.
Вред53 от 1бр се правят 2бр.Вред 56 от 3наметки се изплитат 21бр лицеви и от 2наметки -11лицеви
Подробно описание:
Ред1-всички бримки лицеви
Ред 2-всички бримки са лицеви
Ред3-отзад,нам,свивка,наметка
Ред4-всички бримки са лицеви
Ред5-1отз,нам,3лицеви,нам,
Ред6-Ред4
Ред7-отз,нам,5лиц,нам
Ред8-Ред6
Ред9-отз,нам,7лиц,нам
Ред10-Ред8
Ред11-отз,нам,9лиц,нам
Ред12-Ред10
Ред13-отз,нам,лиц,нам,3лиц,тройна,3лиц,нам,лиц,нам
Ред14-Ред12
Ред15-отз,нам,3лиц,нам,2лиц,тройна,2лиц,нам,3лиц,нам
Ред16-Ред14
Ред17-отз,нам,5лиц,нам,лиц,тройна,лиц,нам,5лиц,нам
Ред18-Ред16
Ред19-отз,нам,7лиц,нам,тройна,нам,7лиц,нам
Ред20-Ред18
Ред21-*отз,нам,9лиц,нам*-повтаря е 2пъти
Ред22-Ред20
Ред23-отз,нам,лиц,нам,3лиц,тройна,3лиц,нам,тройна,нам,3лиц,тройна,3лиц,нам,лиц,нам
Ред24-Ред22
Ред25-отз,нам,3лиц,нам,*2лиц,тройна,2лиц,нам,3лиц,нам*-2пъти
Ред26-Ред24
Ред27-отз,нам,5лиц,нам,*лиц,тройна,лиц,нам,5лиц,нам*2пъти
Ред28-Ред26
Ред29-отз,нам,7лиц,нам,*тройна,нам,7лиц,нам*-2пъти
Ред30-Ред28
Ред31-*отз,нам,9лиц,нам*3пъти
Ред32-Ред30
Ред33-отз,нам,лиц,нам,*3лиц,тройна,3лиц,нам,тройна,нам,*2пъти,3лиц,нам,лиц,нам
Ред34-Ред32
Ред35-отз,нам,3лиц,нам,*2лиц,тройна,2лиц,нам,3лиц,нам,*-3пъти
Ред36-Ред34
Ред37-отз,нам,5лиц,нам,*лиц,тройна,лизц,нам,5лиц,нам*-3пъти
Ред38-Ред36
Ред39-отз,нам,7лиц,нам,*тройна,нам,7лиц,нам,*-3пъти
Ред40-Ред38
Ред41-*отз,нам,9лиц,нам*-4пъти
Ред42-Ред40
Ред43-отз,нам,лиц,нам,*3лиц,тройна,3лиц,нам,тройна,нам*-3пъти,3лиц,тройна,3лиц,нам,лиц,нам
Ред44-Ред42
Ред45-отз,нам,*3лиц,нам,2лиц,тройна,2лиц,нам*4пъти,3лиц,нам,
Ред46-Ред44
Ред47-отз,нам,*5лиц,нам,лиц,тройна,лицунам*-4пъти,5лиц,нам
Ред48-Ред46
Ред49-отз,нам,*7лиц,нам,тройна,нам,*-4пъти,7лиц,нам
Ред50-Ред48
Ред51-*нам,отз,нам,9лиц*-5пъти
Ред52-Ред50
Ред53-*нам,лиц,от 2се правят 2бр,лиц,нам,3лиц,тройна,3лиц*-5пъти
Ред54-Ред52
Ред55-нам,3лиц,3нам,*3лиц,нам,2лиц,тройна,2лиц,нам,3лиц,2нам*-4пъти,3лиц,нам,2лиц,тройна,2лиц
Ред56-всички бримки са лицеви,на местата ,където има 3наметки се изплитат 21бр лицеви,а от 2наметки -11 лицеви
Ред57-нам,2лиц,2заедно,нам,21лиц,нам,*свивка,2лицнам,лиц,тройна,лиц,нам,2лиц,2заедно,нам,11лиц,нам*-4пъти свивка,2лиц,нам,лиц,тройна,лиц
Ред58-Ред56
Ред59-нам,2лиц,2заедно,нам,23лиц,нам1*св,2лиц,нам,тройна,нам,2лиц2зае,нам,13лиц,нам*-4пъти,св,2лиц,нам,тройна,
Ред60-Ред58
Ред61-2лиц,2зае,нам,25лиц,нам,*св,5лиц,2заенам,15лиц,нам*-4пъти,св,3лиц
Ред62-Ред60
Ред63-лиц,2зае,нам,27лиц,нам,*св,3лиц,2заенам,17лиц,нам*-4пъти,св,2лиц
Ред64-Ред62
Ред65-2зае,нам,29лиц,нам,*св,лиц,2зае,нам,19лиц,нам,*-4пъти,св,лиц
Ред66-Ред64
1НДРед67-НАМ,31ЛИЦ,НАМ,*ТРОЙНА,НАМ,21ЛИЦ,НАМ*-4ПЪТИ,ТРОЙНА
П.Ред68-Всички бримки са лицеви

 

Широчината на този модел антредьое 9см.На иглата се набират27бр.Редовете от 1 до 32 се повтарят толкова пъти,колкото е необходимо,за да се получи желаната дължина .

Подробно описание:
Ред1-1крайна,2лицеви,2заедно,1наметка,2лицеви,2заедно,2наметки,1лицева,2заедно,2наметки,2лицеви,2заедно,2наметки,1свивка,2лицеви,1наметка,1свивка,3лицеви
Ред2-1крайна ,всички опакови
Ред3-1крайна,4лицеви,наметка,свивка,4лицеви,,2заедно,наметка,2лицеви,наметка,свивка,4лицеви,2заедно,наметка,5лицеви
Ред4- 1крайна,всички бримки опакови
Ред5-1крайна ,5лицеви,наметка,свивка,2лицеви,2заедно,наметка,4лицеви,наметка,свивка,2лицеви,2заедно,наметка,6лицеви
Ред6=Ред4
Рес7-1крайна,6лицеви,наметка,4заедно,наметка,6лицеви,наметка,4заедно,наметка,7лицеви
Ред8=Ред 6
Ред9-1крайна,7лицеви,наметка,свивка,6лицеви,2заедно,наметка,8лицеви
Ред 10=Ред8
Ред11-1крайна,9лицеви,наметка,свивка,4бицеви,2зааедно,наметка,9лицеви
Ред12=Ред10
Ред13-1крайна,9лицеви,наметка,свивка,2лицеви,2заедно,наметка,10лицеви
Ред14=Ред12
Ред15-1крайна,10лицеви,наметка,4заедно,наметка,11лицеви
Ред16=Ред14
Ред17-1крайна,11лицеви,от 1бр се правят 2бр,12лицеви
Ред18=Ред16
Ред19-1крайна,9лицеви,2заедно,наметка,2лицеви,наметка,свивка,10лицеви
Ред20=Ред18
Ред21-1крайна,8лицеви,2заедно,наметка,4лицеви,наметка,свивка,9лицеви
Ред22=Ред20
Ред231-крайна,7лицеви,2заедно,наметка6лицеви,наметка,свивка,8лицеви
Ред24=Ред22
Ред25-1крайна,6лицеви,2заедно,2наметки,2лицеви,2заедно,2наметки,свивка,7лицеви
Ред26=Ред24
Ред27-1крайна,5лицеви,2заедно,наметка,2лицеви,наметка,4лицеви,2заедно,наметка,2лицеви,наметка,свивка,6лицеви
Ред28=Ред26
Ред29-1крайна,4лицеви,2заедно,наметка,4лицеви,наметка,свивка,2лицеви,2заедно,наметка,4лицеви,наметка,свивка,5лицеви
Ред30=Ред28
Ред31-1крайна,3лицеви,2заедно,наметка,6лицеви,наметка,4заедно,наметка,6лицеви,наметка,свивка,4лицеви
Ред32=Ред30

Необходима е около 100 грама прежда с дебелина на конеца 240 м/100гр. , кукичка №3,5
Изплетете 5 кръга с диаметър около 15 см. Свържете четирите от тях в кръг с прежда в контрастен цвят със стълбчета без наметка. Ако получената околожка се окаже тясна, обплетете всеки кръг не с един , а с два или повече реда с контрастният цвят прежда.След това присъединете отгоре петия кръг за дъното на шапката. Накрая обплетете периферията на шапката в контрастен цвят с „рача стъпка„.

Схема на изплитане на кръговете:

Започнете със синджирче от 6 въздушни бримки, съединени в кръг.

1- ред:12 стълбчета без наметка

2- ред: 12 стълбчета с 1 наметка

3- ред: над всяко стълбче с 1 наметка от предния ред изплитайте по 1 стълбче с наметка, а между всеки две от тях – по 1 въздушна бримка.

4- ред:24 стълбчета с наметка- по 1 стълбче с наметка над всяка бримка от предния ред

5- ред: плетете стълбчета с наметка, като във всяко четвърто от предходния ред изплитате по две

6- ред:плетете по 1 стълбче с 2 нам от всяка бримка в предния ред и по 1 въздушна бримка между всеки две стълбчета.

Подробно описание
ред1-всички бримки са лицеви
Ред2-всички бримки са лицеви
Ред3-1наметка,1лицева
Ред4-всичк бримки са лицеви
Ред5-1наметка,2лицеви
Ред6-всички бримки са лицеви
Ред7-1наметка,3лицеви
Ред8-всички бримки са лицеви
Ред9-1наметка,4лицеви
Ред10-всички бримки са лицеви
Ред11-1наметка,1отзад,4лицеви
Ред12-всички бримки лицеви
Ред13-*1наметка,1отзад*-пжвтора си 2пъти,2лицеви,2заедно
Ред14-всички бримки лицеви
Ред15-1наметка,1отзад,1наметка,1свивка,1наметка,1отзад,1лицева,2заедно
Ред16-всички бримки лицеви
Ред17-1наметка,1отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 2пъти,наметка,1свивка,2заедно
Ред18-всички бримки лицеви
Ред 19-1наметка,1отзад,*1наметка,1свивка*-повтаря се 3пъти,1наметка,2заедно
Ред20-всички бримки лицеви
Ред21-1наметка,1лицева,*1наметка,1свивка*-повтаря се 4пъти,1лицева
Ред22-всички бримки лицеви
Ред23-1наметка,2лицеви,*1наметка,1свивка*-повтаря се 3пъти,1лицева
Ред24-всички бримки лицеви
Ред 25-1наметка,5лицеви,*1наметка,1свивка*-повтаря се 3пъти,1лицева
Ред26-всички бримки лицеви
Ред27-1наметка,7лицеви,*1наметка,1свивка*-повтаря се 2пъти,1наметка,2заедно
Ред28-всички бримки лицеви
Ред29-1намеетка,9лицеви,*1наметка,1свивка*-повтаря се 2пъти,1лицева
Ред30-всички бримки лицеви
Ред31-1наметка,11лицеви,1наметка,1свивка,1наметка,2заедно
Ред32-всички бримки лицеви
Ред33-1наметка,13лицеви,1наметка,1свивка,1лицева
Ред34-всички бримки лицеви
Ред35-1наметка,15лицеви,1наметка,2заедно
Ред36-всички бримки лицеви

Тази комфортна шапка за дете на 5-6 години се плете с 5 чорапени игли/ или с 2 обръча/ в кръг.
Необходими материали:

По 100 гр червена и бяла/екрю/ прежда мерино с дебелина 100 гр/200 метра.
Обръчи или чорапени куки с дебелина 4,5 мм.
маркери
Размери на готовото изделие:

Обиколка- 46-47 см

Дължина-21-22 см

Мостра за плътност на плетене: 21 бримки х 28 реда = 10 х 10 см

Започва се с червената прежда и се нанизват 90 бримки. Съединете в кръг и поставете маркер. Продължете да плетете ластик: 3лиц.бр., 2 оп.бр. в продължение на 4 см.
Изплетете следващия ред с лицеви бримки, като след всеки 15 бримки т.е. шест пъти направите по 1 наддавка- общо на реда ще станат 96 бримки.
Изплетете 2 реда чорапена плетка само с червената прежда.
Вържете и белия конец и преминете към изплитане на шарката по схема №1 с ромбовете. Внимавайте! При изплитане на шарките и по двете схеми някои от червените бримки се плетат като опаки, което придава релефност на плетивото. Мотивът по схема №1 се повтаря 24 пъти на ред и заема шест реда.
Изплетете 2 реда чорапена плетка само с червената прежда .
Преминете към изплитане на мотива по схема №2/ снежинки и кръстове/ с червената и бялата прежда. Мотивът по схема №2 се повтаря 4 пъти на ред и заема 12 реда.
Изплетете 2 реда чорапена плетка само с червената прежда.
Преминете отново към изплитане на мотивите по схема №1 и след като ги свършите след шестия ред, отрежете бялата прежда.
Изплетете 1 ред чорапена плетка само с червената прежда и продължете до края да плетете само с нея.
Преминете към оформяне на върха на шапката. До тук можеше да плетете шапката само с един обръч с дължина 40 см, но от тук трябва да преминете или на два обръча или на 5 чорапени игли.
Свивка с наклон на ляво: Прехвърлете една след друга от лявата игла на дясната две бримки като лицеви, но без да ги изплитате. Върнете ги така върху лявата игла и ги изплетете с дясната игла като една лицева бримка.

Свивка с наклон надясно: Изплетете две бримки заедно като една лицева бримка.

Ред 1: *свивка на ляво, 12 лиц.бр., свивка на дясно, повторете от * още 5 пъти- на реда ще останат общо 84 бримки.

От Ред 2 до Ред 4 включително: плетете по 84 лицеви бримки.

Ред 5: *свивка на ляво, 10 лиц.бр., свивка на дясно, повторете от * още 5 пъти- на реда ще останат общо 72 бримки.

От Ред 6 до Ред 8 включително: плетете по 72 лицеви бримки.

Ред 9: *свивка на ляво, 8 лиц.бр., свивка на дясно, повторете от * още 5 пъти- на реда ще останат общо 60 бримки.

От Ред 10 до Ред 12 включително: плетете по 60 лицеви бримки.

11.Отрежете преждата като оставите конец дълъг около 30 см. Вденете го в гобленова игла и прекарайте през всички бримки, стегнете конеца и го укрепете, като направите няколко скрити шева от обратната страна на шапката.