• Мильото се изработва на конец перле №8,на игли №3.Диаметърът му е 44см.Моделът се започва на 6бр-на трите игли...

  • Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  • Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • В нашите времена едни от най-любимите вицове между плетачите са за хората, които не различават дали нещо е...

  • Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  •   Широчината на този модел антредьое 9см.На иглата се набират27бр.Редовете от 1 до 32 се повтарят толкова...

  • Подробно описаниеред1-всички бримки са лицевиРед2-всички бримки са лицевиРед3-1наметка,1лицеваРед4-всичк...

  • Необходима е около 100 грама прежда с дебелина на конеца 240 м/100гр. , кукичка №3,5 Изплетете 5 кръга с диаметър...

Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.
Моделът се започва с 12бр.на четирите игли -по 3бр на всяка игла :с петата игла се плете.
Вред53 от 1бр се правят 2бр.Вред 56 от 3наметки се изплитат 21бр лицеви и от 2наметки -11лицеви
Подробно описание:
Ред1-всички бримки лицеви
Ред 2-всички бримки са лицеви
Ред3-отзад,нам,свивка,наметка
Ред4-всички бримки са лицеви
Ред5-1отз,нам,3лицеви,нам,
Ред6-Ред4
Ред7-отз,нам,5лиц,нам
Ред8-Ред6
Ред9-отз,нам,7лиц,нам
Ред10-Ред8
Ред11-отз,нам,9лиц,нам
Ред12-Ред10
Ред13-отз,нам,лиц,нам,3лиц,тройна,3лиц,нам,лиц,нам
Ред14-Ред12
Ред15-отз,нам,3лиц,нам,2лиц,тройна,2лиц,нам,3лиц,нам
Ред16-Ред14
Ред17-отз,нам,5лиц,нам,лиц,тройна,лиц,нам,5лиц,нам
Ред18-Ред16
Ред19-отз,нам,7лиц,нам,тройна,нам,7лиц,нам
Ред20-Ред18
Ред21-*отз,нам,9лиц,нам*-повтаря е 2пъти
Ред22-Ред20
Ред23-отз,нам,лиц,нам,3лиц,тройна,3лиц,нам,тройна,нам,3лиц,тройна,3лиц,нам,лиц,нам
Ред24-Ред22
Ред25-отз,нам,3лиц,нам,*2лиц,тройна,2лиц,нам,3лиц,нам*-2пъти
Ред26-Ред24
Ред27-отз,нам,5лиц,нам,*лиц,тройна,лиц,нам,5лиц,нам*2пъти
Ред28-Ред26
Ред29-отз,нам,7лиц,нам,*тройна,нам,7лиц,нам*-2пъти
Ред30-Ред28
Ред31-*отз,нам,9лиц,нам*3пъти
Ред32-Ред30
Ред33-отз,нам,лиц,нам,*3лиц,тройна,3лиц,нам,тройна,нам,*2пъти,3лиц,нам,лиц,нам
Ред34-Ред32
Ред35-отз,нам,3лиц,нам,*2лиц,тройна,2лиц,нам,3лиц,нам,*-3пъти
Ред36-Ред34
Ред37-отз,нам,5лиц,нам,*лиц,тройна,лизц,нам,5лиц,нам*-3пъти
Ред38-Ред36
Ред39-отз,нам,7лиц,нам,*тройна,нам,7лиц,нам,*-3пъти
Ред40-Ред38
Ред41-*отз,нам,9лиц,нам*-4пъти
Ред42-Ред40
Ред43-отз,нам,лиц,нам,*3лиц,тройна,3лиц,нам,тройна,нам*-3пъти,3лиц,тройна,3лиц,нам,лиц,нам
Ред44-Ред42
Ред45-отз,нам,*3лиц,нам,2лиц,тройна,2лиц,нам*4пъти,3лиц,нам,
Ред46-Ред44
Ред47-отз,нам,*5лиц,нам,лиц,тройна,лицунам*-4пъти,5лиц,нам
Ред48-Ред46
Ред49-отз,нам,*7лиц,нам,тройна,нам,*-4пъти,7лиц,нам
Ред50-Ред48
Ред51-*нам,отз,нам,9лиц*-5пъти
Ред52-Ред50
Ред53-*нам,лиц,от 2се правят 2бр,лиц,нам,3лиц,тройна,3лиц*-5пъти
Ред54-Ред52
Ред55-нам,3лиц,3нам,*3лиц,нам,2лиц,тройна,2лиц,нам,3лиц,2нам*-4пъти,3лиц,нам,2лиц,тройна,2лиц
Ред56-всички бримки са лицеви,на местата ,където има 3наметки се изплитат 21бр лицеви,а от 2наметки -11 лицеви
Ред57-нам,2лиц,2заедно,нам,21лиц,нам,*свивка,2лицнам,лиц,тройна,лиц,нам,2лиц,2заедно,нам,11лиц,нам*-4пъти свивка,2лиц,нам,лиц,тройна,лиц
Ред58-Ред56
Ред59-нам,2лиц,2заедно,нам,23лиц,нам1*св,2лиц,нам,тройна,нам,2лиц2зае,нам,13лиц,нам*-4пъти,св,2лиц,нам,тройна,
Ред60-Ред58
Ред61-2лиц,2зае,нам,25лиц,нам,*св,5лиц,2заенам,15лиц,нам*-4пъти,св,3лиц
Ред62-Ред60
Ред63-лиц,2зае,нам,27лиц,нам,*св,3лиц,2заенам,17лиц,нам*-4пъти,св,2лиц
Ред64-Ред62
Ред65-2зае,нам,29лиц,нам,*св,лиц,2зае,нам,19лиц,нам,*-4пъти,св,лиц
Ред66-Ред64
1НДРед67-НАМ,31ЛИЦ,НАМ,*ТРОЙНА,НАМ,21ЛИЦ,НАМ*-4ПЪТИ,ТРОЙНА
П.Ред68-Всички бримки са лицеви