• Мильото се изработва на конец перле №8,на игли №3.Диаметърът му е 44см.Моделът се започва на 6бр-на трите игли...

  • Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  • Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • В нашите времена едни от най-любимите вицове между плетачите са за хората, които не различават дали нещо е...

  • Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  •   Широчината на този модел антредьое 9см.На иглата се набират27бр.Редовете от 1 до 32 се повтарят толкова...

  • Подробно описаниеред1-всички бримки са лицевиРед2-всички бримки са лицевиРед3-1наметка,1лицеваРед4-всичк...

  • Необходима е около 100 грама прежда с дебелина на конеца 240 м/100гр. , кукичка №3,5 Изплетете 5 кръга с диаметър...

 

Широчината на този модел антредьое 9см.На иглата се набират27бр.Редовете от 1 до 32 се повтарят толкова пъти,колкото е необходимо,за да се получи желаната дължина .

Подробно описание:
Ред1-1крайна,2лицеви,2заедно,1наметка,2лицеви,2заедно,2наметки,1лицева,2заедно,2наметки,2лицеви,2заедно,2наметки,1свивка,2лицеви,1наметка,1свивка,3лицеви
Ред2-1крайна ,всички опакови
Ред3-1крайна,4лицеви,наметка,свивка,4лицеви,,2заедно,наметка,2лицеви,наметка,свивка,4лицеви,2заедно,наметка,5лицеви
Ред4- 1крайна,всички бримки опакови
Ред5-1крайна ,5лицеви,наметка,свивка,2лицеви,2заедно,наметка,4лицеви,наметка,свивка,2лицеви,2заедно,наметка,6лицеви
Ред6=Ред4
Рес7-1крайна,6лицеви,наметка,4заедно,наметка,6лицеви,наметка,4заедно,наметка,7лицеви
Ред8=Ред 6
Ред9-1крайна,7лицеви,наметка,свивка,6лицеви,2заедно,наметка,8лицеви
Ред 10=Ред8
Ред11-1крайна,9лицеви,наметка,свивка,4бицеви,2зааедно,наметка,9лицеви
Ред12=Ред10
Ред13-1крайна,9лицеви,наметка,свивка,2лицеви,2заедно,наметка,10лицеви
Ред14=Ред12
Ред15-1крайна,10лицеви,наметка,4заедно,наметка,11лицеви
Ред16=Ред14
Ред17-1крайна,11лицеви,от 1бр се правят 2бр,12лицеви
Ред18=Ред16
Ред19-1крайна,9лицеви,2заедно,наметка,2лицеви,наметка,свивка,10лицеви
Ред20=Ред18
Ред21-1крайна,8лицеви,2заедно,наметка,4лицеви,наметка,свивка,9лицеви
Ред22=Ред20
Ред231-крайна,7лицеви,2заедно,наметка6лицеви,наметка,свивка,8лицеви
Ред24=Ред22
Ред25-1крайна,6лицеви,2заедно,2наметки,2лицеви,2заедно,2наметки,свивка,7лицеви
Ред26=Ред24
Ред27-1крайна,5лицеви,2заедно,наметка,2лицеви,наметка,4лицеви,2заедно,наметка,2лицеви,наметка,свивка,6лицеви
Ред28=Ред26
Ред29-1крайна,4лицеви,2заедно,наметка,4лицеви,наметка,свивка,2лицеви,2заедно,наметка,4лицеви,наметка,свивка,5лицеви
Ред30=Ред28
Ред31-1крайна,3лицеви,2заедно,наметка,6лицеви,наметка,4заедно,наметка,6лицеви,наметка,свивка,4лицеви
Ред32=Ред30