• Мильото се изработва на конец перле №8,на игли №3.Диаметърът му е 44см.Моделът се започва на 6бр-на трите игли...

  • Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  • Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • В нашите времена едни от най-любимите вицове между плетачите са за хората, които не различават дали нещо е...

  • Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  •   Широчината на този модел антредьое 9см.На иглата се набират27бр.Редовете от 1 до 32 се повтарят толкова...

  • Подробно описаниеред1-всички бримки са лицевиРед2-всички бримки са лицевиРед3-1наметка,1лицеваРед4-всичк...

  • Необходима е около 100 грама прежда с дебелина на конеца 240 м/100гр. , кукичка №3,5 Изплетете 5 кръга с диаметър...

Подробно описание
ред1-всички бримки са лицеви
Ред2-всички бримки са лицеви
Ред3-1наметка,1лицева
Ред4-всичк бримки са лицеви
Ред5-1наметка,2лицеви
Ред6-всички бримки са лицеви
Ред7-1наметка,3лицеви
Ред8-всички бримки са лицеви
Ред9-1наметка,4лицеви
Ред10-всички бримки са лицеви
Ред11-1наметка,1отзад,4лицеви
Ред12-всички бримки лицеви
Ред13-*1наметка,1отзад*-пжвтора си 2пъти,2лицеви,2заедно
Ред14-всички бримки лицеви
Ред15-1наметка,1отзад,1наметка,1свивка,1наметка,1отзад,1лицева,2заедно
Ред16-всички бримки лицеви
Ред17-1наметка,1отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 2пъти,наметка,1свивка,2заедно
Ред18-всички бримки лицеви
Ред 19-1наметка,1отзад,*1наметка,1свивка*-повтаря се 3пъти,1наметка,2заедно
Ред20-всички бримки лицеви
Ред21-1наметка,1лицева,*1наметка,1свивка*-повтаря се 4пъти,1лицева
Ред22-всички бримки лицеви
Ред23-1наметка,2лицеви,*1наметка,1свивка*-повтаря се 3пъти,1лицева
Ред24-всички бримки лицеви
Ред 25-1наметка,5лицеви,*1наметка,1свивка*-повтаря се 3пъти,1лицева
Ред26-всички бримки лицеви
Ред27-1наметка,7лицеви,*1наметка,1свивка*-повтаря се 2пъти,1наметка,2заедно
Ред28-всички бримки лицеви
Ред29-1намеетка,9лицеви,*1наметка,1свивка*-повтаря се 2пъти,1лицева
Ред30-всички бримки лицеви
Ред31-1наметка,11лицеви,1наметка,1свивка,1наметка,2заедно
Ред32-всички бримки лицеви
Ред33-1наметка,13лицеви,1наметка,1свивка,1лицева
Ред34-всички бримки лицеви
Ред35-1наметка,15лицеви,1наметка,2заедно
Ред36-всички бримки лицеви