Размер36-38 Необходими материали:
150м/50г прежда ,игли 3,5
кука
Наберете 51бримки
От1до 4ти ред:Прехвърлете първата бримка,всички бримкилицево,последната опако-
На средните 11бримки се плете мотива.

Ред5:Прехвърлете първата бримка,19лицеви,1опако,свалете 3бримки на допълнителната кука и оставете пред плетивото,3лицеви,прехвърлете 3лицеви,1опако,19лицеви,последната опако.
Ред6р,8:Прехвърлете първата бримка,20лицеви,9опако,20лицеви,крайнат опако
Ред7:Прехвърлете първата бримка,19лицеви,1опако,9лицеви,1опако,19лицеви,крайната опако
Ред9:Прехвърлете първата бримка,19лицеви,1опако,3лицеви,3бримки се свалят на допълнителната кука зад плетивото,3лицеви,прехвърлете 3бримки на лявата игла и ги изплетете,1опако,19лицеви,крайната опако.
Редове 10и 12 са еднакви на редове 6,8
Ред 11 е еднакъв на ред7
Продължете до ред 20:
Изплетет 17средни бримки.Изплете 34 бримки от мотива и обърната плетивото.Изплетете 17бримки от мотива и обърнете плетивото.Продължете така до 26реда.Намалета 2пъти бримки от лицевата страна,като в началото и в края на реда по 22бр-13.Наберете страничните бримки .
Ред21:Прехвърлете първата бримка ,43лицеви,наберете 14бримки,16лицеви,крайна опако общо 75бримки.
Ред23-26:Всички бримки лицево.Започнете да плетете подметката
Ред 1:Прехвърлете първата бримка ,43 лицево,2бримки заедно опако,обърнете .
плетивото.
Ред2:Прехвърлете първата бримка ,11лицево,2заедно лицево ,оърнете плетивото.
Ред3:Прехвърлете първата бримка,11лицево,2заедно опако,обърнете плетивото.
Ред4:Прехвърлете първата бримка,11лицево,2задено лицево,обърнете плетивото.
Продължете така докато останат 13бримки.Наберете ги 13бримки отстрани и ги изплетете същите .Закрийте и изплетете ръба с една кука.