Схемата е подходяща за бродиране или изплитане на украса на детски ръчно плетен пуловер.