По дадената по-долу схема може да избродирате по избор едно или няколко от кончетата и украсите детски плетени пуловерчета.