Схемата е подходяща за бродиране или изплитане на детски пуловери и жилетки.