• Мильто се изработва от конец перле№8 на игли №3,диаметърът му е 70смМоделът се започва с9бримки,а елементът се...

  • Мильото се изработва от бежов конец №8,на игли №3,диаметърът му е 72смМоделът се започва с12бр,а елементът на...

  • Всяко момиче мечтае да бъде шивачка, да създава приказни модели с плетка на една кука или плетиво. Но не всеки...

  • За обхват 54-56 см Височина 21 см Игли – 5,5 мм и 6 мм – 40 см обръчи Проба: 18 бр х 22 реда на 6 мм На 5,5 мм обръч се...

Мильто се изработва от конец перле№8 на игли №3,диаметърът му е 70см
Моделът се започва с9бримки,а елементът се повтаря 9пъти
Подробно описание

Ред1-наметка,лицева
Ред 2-всички бримки са лицеви
Ред3 -наметка,2лицеви
Ред 4-всички бримки са лицеви
Ред5-наметка,3лицеви
Ред6-всички бримки са лицеви
Ред7-наметка,4лицеви
Ред8-всички бримки са лицеви
Ред 9-наметка,5лицеви
Ред 10-всички бримки са лицеви
Ред 11-наметка,6лицеви
Ред 12-всички бримки са лицеви
Ред13-наметка,7лицеви
Ред14-всички бримки са лицеви
Ред 15-наметка,8лицеви
Ред 16-всички бримки са лицеви
Ред 17-наметка9лицеви
Ред18-всички бримки са лицеви
Ред19-наметка,10лицеви
Ред20-всички бримки са лицеви
Ред21-наметка,отзад,10лицеви
Ред 22-всички бримки са лицеви
Ред 23-*наметка,отзад*-потаря се 2пъти,8лицеви,2заедно
Ред24-всички бримки са лицеви
Ред25-наметка,отзад,наметка,свивка,наметка,отзад,7лицеви,2заедно
Ред26-всички бримки са лицеви
Ред27-наметка,отзад,*наметка .,свивка*-повтаря се 2пъти,наметка,жтзод,6лицеви,2заедно
Ред28-всички бримки са лицеви
Ред29-наметка,отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 3пъти,наметка,отзад,5лицеви,2заедно
Ред30-всички бримки са лицеви
Ред31-
наметка,отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 4пъти,наметка,отзад,4лицеви,2заедно
Ред32-всички бримки са лицеви
Ред33-наметка,отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 5пъти,наметка,отзад,3рицеви,2заедно
Ред34-всички бримки са лицеви
Ред35-наметка,отзад,*наметка ,свивка*-повтаря се 6пъти,наметка,отзад,2лицеви,2заедно
Ред36-всички бримки са лицеви
Ред 37-наметка,отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 7пъти,наметка,отзад,лицева,2заедно
Ред 38-всички бримки са лицеви
Ред39-наметка,отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 8пъти,наемтка,отзад,2заедно
Ред 40-всички бримки са лицеви
Ред41-наметка,лицева,*наметка,свивка*-повтаря се 9пъти,наметка,2заедно
Ред42-всички бримки са лицеви
Ред43-наметка,лицева*наметак,свивка*-повтаря се 10пъти,лицева
Ред44-всички бримки са лицеви
Ред45-наматка,3лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 9пъти,наметка,2заедно
Ред46-всички бримки са лицеви
Ред47-наметка,5лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 9пъти,наметка,2заедно
Ред48-всички бримки са лицеви
Ред49-наметка,7лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 8пъти,наметка,2заедно
Ред50-всички бримки са лицеви
Ред51-наметка,9лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 8пъти,лицева
ред52-всички бримки са лицеви
Ред53-наметка,11лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 7пъти,наметка,2заедно
Ред54-всички бримки са лицеви
Ред55-наметка,13лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 7пъти,лицева
Ред56-всички бримки са лицеви
Ред57.наметка,15лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 6пъти,наметка,2заедно
Ред58-всички бримки са лицеви
Ред59-наметка,17лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 6пъти,лицева
Ред60-всички бримка са лицеви
Ред61-наметка,19лцеви,*наметка,свивка*-повтаря се 5пъти,наемтка,2заедно
Ред62-всимки бримки са лицеви
Ред63.наметка,21лицеви,*наметка,свивка*-повтарая се пъти ,лицева
Ред64-всичкибримки са лицеви
Ред65-наметка,23лицеви,*наметка,свивка*-повтаря сепъти,наметка,2заедно
Ред66-всички бримки са лицеви
Ред67-наметка,25лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се4пъти,лицева
Ред68-всички бримки са лицеви
ред69-наметка,27лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 3пъти,наметка,2заедно
Ред70-всимчки бримки са лицеви
Ред71-наметка,29лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 3пъти,лицева
Ред72-всички бримки са лицеви
Ред73-наметка,31лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 2пъти,наметка,2заедно
Ред74-всички бримки са лицеви
Ред75.наметка,33лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 2пъти,лицева
Ред76-всички бримки са лицеви
Ред77-наметка,35лицеви,наметка,свивка,наметка,2заедно
Ред78-всички бримки са лицеви
Ред79-наметка,37лицеви,наемтка,2заедно
Ред80-всички бримки са лицеви
Ред81-наметка,39лицеви,наметка,2заедно
Ред82-всички бримки са лицеви
Приятно плетене!

Мильото се изработва от бежов конец №8,на игли №3,диаметърът му е 72см
Моделът се започва с12бр,а елементът на мотива се повтаря 6 пъти до ред 59.От ред67 елементът на мотива се повтаря 15пъти.
Вред 69трябва от 1бримка да се изработят 7бримки.
Подробно описание
Ред1-всички бримки са лицеви
Ред2-вдсички бримки са лицеви
Ред3-1лицева,1наметка,1лицева
Ред4-всички бримки са лицеви
Ред5-1лицева,*1наметка,1лицева8-повтаря се 2пъти
Ред6-всички бримки са лицеви
Ред7-2лицеви,1наметка,1лицева,наметка,2лицеви
Ред8-всички бримки са лицеви
Ред9-2лицеви,наметка,*1лицева,1наметка*-повтаря се 3 пъти,2лицеви
Ред10-всички бримки са лицеви
Ред11-2лицеви*наметка,лицева*-повтаря се 8пъти,лицева
Ред12-всички бримки са лицеви
Ред13-4лицеви,*наметка,лицева*-повтаря се 12пъти,3лицеви
Ред14-всички бримки са лицеви
Ред15-14лицеви*наметка,лицева*-повтаря се 3пъти,наметка,14лицеви
Ред16-всички бримки са лицеви
Ред17-16лицеви*наметка,лицева*-повтаря се 3пъти,наметка,16лизеви
Ред18всички бримки са лицеви
Ред19-19лиц,наметка,лицева,наметка,19лицеви
Ред20-всички бримки са лицеви
Ред21-наметка,свивка,37лицеви,2заедно
Ред22-всички бримки са лицеви
Ред23-наметка,лицева,наметка,свивка,35лицеви,2заедно
Ред24-всички бримки са лицеви
Ред25-наметка,3лицеви,наметка,свивка,33лицеви,2заедно
Ред26-всички бримки са лицеви
Ред27-наметка,лицева,наметка,тройна свивка,наметка,лицева,наметка,свивка,31лицеви,2заедно
Ред28-всички бримки са лицеви
Ред29-наметка,3лицеви,наметка,1отзад,наметка,3лицеви,наметка,свивка,29лицеви,2заедно
Ред30-всички бримки са лицеви
Ред31-наметка,лицева*наветка,тройна свивка*,наметка-повтаря се 3пъти,личцева,наметка,свивка,27лицеви,2заедно
Ред32-всички бримки са лицеви
Ред33-*наметка,3лицеви,наметка,1отзад*-повтаря се 2пъти,наметка,3лицеви,наметка,свивка,25лицеви,2заедно
Ред34-всички бримки са лицеви
Ред35-наметка,лицева,наметка,*тройна свивка,наметка*-повтаря се 5пъти,лицева,наметка,свивка,23лицеви,2заедно
Ред36-вси„чки бримки са лицеви
Ред37-наметка,3лицеви,наметка,*1отзад,наметка,3лицеви,наметка*-повтаря се 3пъти,свивка,21лицеви,2заедно
Ред38-всички бримки са лицеви
Ред39-наметка,лицева,*наметка,тройна свивка*-повтаря се 7пъти,наметка,лицева,наметка,свивка,19лицеви,2заедно
Ред40-всички бримки са лицеви
Ред41-наметка,3лицеви,наметка,*отзад,наметка,3лицеви,наметка*-повтаря се 4пъти,свивка,17лицеви,2заедно
Ред42-всички бримки са лицеви
Ред43.наметка,лицева,*наметка,тройна свивка*+повтаря се 9пъти,наметка,лицева,наметка,свивка,15лицеви,2заедно
Ред44-всички бримки са лицеви
Ред45.наметка,3лицеви,наметка,*отзад,наметка,3лицеви,наметка*-повтаря се 5пъти,свивка,13лицеви,2заедно
Ред46-всички бримки са лицеви
Ред47-наметка,лицева,наметка,*тройна свивка,наметка*-повтаря се 11пъти,лицева,наметка,свивка,11лицеви,2заедно
Ред48-всички бримки са лицеви
Ред49-наметка,3лицеви,наметка,*отзад,наметка,3лицеви,наметка*-повтаря се 6пъти,свивка,9лицеви,2заедно
Ред 50-всички бримки са лицеви
Ред51-наметка,лицева,наметка,*тройна свивка,наметка*-повтаря се 13пъти,личева,наметка,свивка,7лицеви,2заедно
Ред52-всички бримки са лицеви
Ред53-наметка,3лицеви,наметка,*отзад,наметка,3лицеви,наметка*-повтаря се 7пъти,свивка,5лицеви,2заедно
Ред54-всички бримки са лицеви
Ред55-наметка,лицева,наметка,*тройна свивка,наметка*-повтаря се 15пъти,лицева,наметка,свивка,3лицеви,2заедно
Ред56-всички бримки са лицеви
Ред57-наметка,3лицеви,наметка,*отзад,наметка,3лицеви,наметка**-повтаря се 8пъти,свивка,лицева,2заедно
Ред58.всички бримки са лицеви
Ред59-наметка,лицева,наметка,*тройна свивка,наметка*-повтаря се 17пъти,лицева,наметка,тройна свивка
Ред60,61,62,63,64,65,66-всички бримки са лицеви
Ред67.наметка,16лицеви
Ред68.всички бримки са лицеви
Ред69-наметка,от1бримка да се направят 7бр,наметка,свивка,12лицеви,2заедно
Ред70.всички бримки са лицеви
Ред71-*наметка,лицева*-повтаря се 2пъти,наметка,5лицеви,наметка,*лицева,наметка*повтаря се пъти,10лицеви,2заедно
Ред72-всички бримки
Ред73.*наметка,заедно*-повтаря се се 2пъти,наметка,7лицеви,наметка,*свивка,наметка*-повтаря се 2пъти,свивка,8лицеви,2заедно
Ред74-всички бримки са лицеви
Ред75*наметка,2заедно*-повтаря се 2пъти,наметка,9лицеви,наметка,*свивка,наметка*-повтаря се 2пъти,свивка,6лицеви,2заедно,
Ред76.всички бримки са лицеви
Ред77.*наметка,2заедно,*-повтаря се 2пъти,наметка,11лицеви,наметка,*свивка,наметка*-повтаря се 2пъти,свивка,4лицеви,2заедно
Ред78-всички бримки са лицеви
Ред79.*наметка,2заедно*-повтаря се 2пъти,наметка,13лицеви,наметка,*свивка,наметка*поватря се 2пъти,свивка,2лицеви,2заедно
Ред80.всички бримки са лицеви
Приятно плетене

За обхват 54-56 см

Височина 21 см

Игли – 5,5 мм и 6 мм – 40 см обръчи

Проба: 18 бр х 22 реда на 6 мм

На 5,5 мм обръч се набират 86 бр и затваряме в кръг. Плете се ластик 1х1 – 1 бр опакова, 1 бр лицева – 14 реда

За фиксиране на сгъвката на шапката плетем три реда (15ти, 16ти, 17ти) по следния начин: опаковата бримка изплитаме, лицевата прехвърляме на иглата неизплетена – конецът стои зад плетивото.

Плетем ластик 1х1 още 12 реда като в последния добавяме равномерно 10 бр.

Преминаваме на обръч 6 мм и нулираме брояча.

1 ред – лицеви бримки

2 ред – плетем първи ред на схемата

Трети ред и всеки нечетен ред – плетем както виждаме бримките. Продължаваме по схемата общо 23 реда.

Свиване за оформяне на горната част на шапката:

24 ред – *1 оп, 3 л, 3 лицеви заедно, 3 л, 1 оп, 2 л, 2 оп, 1 л, 3 лицеви заедно, 1 л, 2 оп, 2 л* – 4 пъти – 80 бр

26 ред – *1 оп, 1 л, 2 лицеви заедно, 1 л, 2 лицеви заедно, 1 л, 1 оп, 2 л, 1 оп, 2 лицеви заедно, 1 л, 2 лицеви заедно, 1 оп, 2 л*- 4 пъти – 64 бр

28 ред – *1 оп, 1 л, 3 лицеви заедно, 1 л, 1 оп, 2 л, 1 оп, 3 лицеви заедно, 1 оп, 2 л* – 4 пъти – 48 бр

30 ред – *1 оп, 3 опакови заедно, 1 оп, 2 л, 3 опакови заедно, 2 л* – 4 пъти – 32 бр

31 ред – 2 лицеви заедно – целия ред – 16 бр

Късаме конеца и с игла промушваме през всички останали бримки и затягаме.

Шапката се пере на ръка и съхне на равна повърхност. Правим помпон от преждата и закрепяме.

 Лицева бримка

 Опакова бримка

4 бр – 2 бр оставяме зад плетивото на помощна игла, плетем следващите две лицеви, 2 лицеви от помощната игла

4 бр – 2 бр оставяме пред плетивото на помощна игла, плетем следващите две лицеви, 2 лицеви от помощната игла

 

3 бр- 2 бр оставяме пред плетивото на помощна игла, 1 бр опакова, 2 лицеви от помощната игла

 

3 бр – 1 бр оставяме зад плетивото на помощна игла, 2 бр лицеви, 1 опакова от помощната игла

 

5 бр – 3 бр на помощна игла зад плетивото, 2 лицеви, от иглата плетем 1 опакова, 2 лицеви

 

Бобче – от една бримка се наддават 3 бр, плетат се три реда и се закриват.

Всяко момиче мечтае да бъде шивачка, да създава приказни модели с плетка на една кука или плетиво. Но не всеки успява веднага. Това деликатно изкуство изисква търпение и старание. Преминавайте по простия метод от просто към сложно.
Прости модели за начинаещи
Нека започнем с един прост модел за плетене на една кука: продълговат полуъгълник с бод. Плътността на плетивото се постига чрез удължаване на бримките. Започнете с верига от прави очи и поставете първото око в четвъртото око от началото, промушете куката през първото око, издърпайте работната прежда и издърпайте окото.
След това продължете по следния начин: изплетете първото око, което е на куката, изплетете един бод, сложете една преметната бримка, останалите две бримки и така завършете колоната.
Такова плетиво е полезно в дома за създаване на чехли, чанти.

Плетенето се състои от буфантни шевове
Името говори само за себе си, пухкав, защото се състои от няколко колони

От главното рамо изплетете колона с притискане. След това се нахвърля един бод и се изтегля един бод от изработения бод, така че на куката да останат два бода. Ако имате отворена колона с връх, трябва да затворите върха, като закачите работната прежда и я провлачите през оставения ред от бримки, след което да изплетете нова колона от началото на основата.
Ажурна шарка
Разгледайте подробно следния модел, който наподобява мрежа, наречена openwork. Ажурният модел се създава с верига от въздушни бримки, прикрепена към верига от предишен ред с помощта на свързващ стълб.
Започнете с верига от voz.p., кратна на 3. За симетрия добавете още едно око и четири за повдигането на първия ред. На първия ред редувайте задна част и дъги от по 3 бримки.

 

Винаги оставяйте две очи във веригата. Броят на примките за повдигане от втория ред е намален на три. Продължете с бод в централния бод на предишния ред. След това плетенето се повтаря като втория ред.

Моделът е лек и ефирен и е подходящ за носене през лятото.
Най-основните модели
Следващият модел може да се нарече прост, тъй като се плете много бързо и лесно
Този модел за плетене наподобява плетене с игли за плетене. Отличен избор за ежедневно топло облекло като чорапи, шапки, якета.
Обърнете внимание на описанието на плетенето
Съберете верига от въздушни примки, след това вземете работния конец и го прокарайте през веригата от въздушни примки. Обърнете внимание, че на куката са останали две бримки. Отново издърпайте преждата през двете бримки, така че една бримка да остане на куката. След това повторете.
Плетивото трябва да е свободно, за да може куката лесно да премине в следващия ред.

След това вижте описанието на същия общ модел, но с помощта на бод с бод с бод, който не е бод.
За да преминете към следващия ред, направете три бримки с обръч, а ако преминавате от първия към втория ред, пропуснете три бримки и основния бод и започнете да плетете от петата бримка. Направете панта, закачете работната нишка. На куката трябва да има бод и бод с кука. Вземете работния конец и го прокарайте. Сега куката трябва да има бод, кука, бод. Закачете работния конец и прокарайте конеца през шева и бримката. На куката са останали две бримки, така че накрая ги свързваме. След това всичко се повтаря отначало.

Този вид плетене е един от основните, използвани в почти всички продукти.

 

Най-простите модели за всякакви случаи
Модел на ажурна раковина
Този тип ажурен модел е много красив и универсален, тъй като може да бъде поставен във всяко положение. Състои се от един елемент на черупката, съставен от пет четвъртити шева в един шев.

 

За да се получи красив модел, трябва да визуализирате модела в главата си като готов продукт и да изчислите предварително броя на бримките. След това изплетете верига и вдигнете необходимия брой бримки за изработката. Пропуснете няколко бримки и изплетете пет колони с куки в една и съща бримка. Моделът се повтаря и по-нататък.

 

Ако черупките са плътни, тогава тази плетка е подходяща за хладно време. Ако черупките са безплатни, можете да получите лек летен продукт.

 

"Wicker".
Следващият модел "плетене" може да бъде открит в голямо разнообразие от дрехи за деца и възрастни. По този начин плетете жилетки, пуловери.

 

Плетеният квадратен модел е едновременно сложен и прост за начинаещи.

За да започнете, изплетете един ред едноконечни колони, като не забравяте трите повдигащи бримки и първата бримка в четвъртата бримка на куката.

 

Първи и втори ред, плетене на три бримки, след това три предни релефни бримки, три задни релефни бримки, повторете, като завършите с една бримка. Продължете да плетете до края.

 

Модел на вафли
Интересен и необичаен модел вафла ще бъде подходящ за създаване на по-големи и по-топли произведения, като каре, зимни пуловери.

За да получите вафлена мрежа, трябва да използвате релефни шевове.

 

Както обикновено, правим верига от стъбла, кратна на 3+2, така че моделът да е симетричен. Първият ред от редуващи се две двойни връхни точки и една stol.b.knits. Не забравяйте две, три примки за повдигане. В първата дъга на постоянните бримки. Работната нишка е закачена под арката. Следващият stol.naKido ще бъде релефен. Обхождаме с кука предишния ред бримки, закачаме работния конец и издърпваме нагоре до окото. След това наметнете три бримки на куката, плетете като черта с бримка. По този начин се създава назъбена маса. с един шев.

 

След това поставете два бода в дъга от две позиции "А". Завършете втория ред, като редувате един бод и два бода в дъга. Последната колона се зашива в примката за повдигане на предишния ред.

Редувайте четни и нечетни редове в този ред до достигане на желания размер.

 

Голямото разнообразие от представени, прости модели и техните описания несъмнено ще бъдат от голяма полза в такава трудна материя като плетенето на една кука. Този вид шев изисква упоритост, търпение и умения, както за начинаещи майстори, така и за майстори с опит.

Продуктите, свързани с техните ръце, са красиви шедьоври на любовта и грижата за техните семейства и приятели.

Прежда: Merino Passion 100% мерино (50 гр/55 м)
Цвят 10 черно – 11 броя
Цвят 232 сиво – 11 броя
Цвят 07 жълто (горчица) – 8 броя

Кука: 7 мм

 

Обозначения:
ВБ – въздушна бримка (синджир бримка)– от англ. chain
НП – нисък пълнеж (без наметка)– от англ. single crochet

ВП – висок пълнеж (с 1 наметка)– от англ. double crochet

ЗБ – залепена бримка – от англ. slip stitch

НП изпл. отз. – нисък пълнеж, изплетен отзад в стълба на долния ред – от англ. back post single crochet

Б – бримка

() – комбинация от бримки

 

Забележки:

Въздушните бримки в началото на реда не се броят като бримки.

В началото, при плетенето на синджира, двете допълнителни въздушни бримки се броят за част от първия ВП на Р1.

След края на всеки ред, плетивото винаги се обръща /освен при плетенето на бието/.

Жилетката се плете отдолу нагоре, като на Р63 се разделя на три части – две предници и един гръб.

 

Описание:

Започнете с 116+2 въздушни бримки

Р1: ВП в 4-та Б, ВП във всяка бримка до края /общо 116/, обръщане

Р2: 1ВБ /не се брои/, (НП, ВП) 58 пъти, обръщане

Р3-Р62 – повторете Р2

 

Разпределение на цветовете:

 

Тук жилетката се разделя на три части, както следва: 28Б за всяка една от предниците и 60Б за задната част. Продължавате с дясната предница.

 

Р1: 1ВБ /не се брои/, (НП, ВП) 14 пъти, обръщане

Р2-17: повторете Р1

 

Втората предница се започва от 88-тата Б на Р62 /28-та Б от ляво надясно/.

Повторете Р1-17 и за лявата предница.

 

Задната част се започва от 29-тата Б на Р62 /в Б след дясната предница/.

Р1: 1ВБ /не се брои/, (НП, ВП) 30 пъти, обръщане

Р2-17: повторете Р1

 

Оставете си дълъг конец за зашиване на задната с предните части /може да ги съедините и посредством ЗБ или НП/ и скрийте всички конци.

 

Ръкави:

Плетете ръкавите в кръг, като обръщате на всеки ред. Започвате от мястото, където се разделят задна и предна част /подмишницата/.

Р1: 1ВБ, 48НП, разположени на равни интервали по дължината на ръкава, ЗБ в първата Б, обръщане

Р2-4: 1ВБ, (НП, ВП) 24 пъти, ЗБ в първата Б, обръщане

От Р5 започвате да свивате на всеки трети ред.

Р5:1ВБ, * (НП, ВП) 11 пъти, плетете следващите две Б заедно*, повторете от * до *, ЗБ в първата Б, обръщане /46Б/

Р6: 1ВБ, *НП, (НП, ВП) 11 пъти*, повторете от * до *, ЗБ в първата Б, обръщане

Р7: 1ВБ, * (НП, ВП) 11 пъти, ВП*, повторете от * до *, ЗБ в първата Б, обръщане

Р8: 1ВБ, плетете първите две Б заедно, *ВП, (НП, ВП) 10 пъти*, плетете следващите две Б заедно, повторете от * до *, ЗБ в първата Б, обръщане /44Б/

Р9-Р10: 1ВБ, (НП, ВП) 22 пъти, ЗБ в първата Б, обръщане

 

Повторете модела на свиване от Р5-Р10 5 пъти. Броя на Б на Р40 трябва да е 24.

Р41: 1ВБ, (НП, ВП) 12 пъти

Скрийте конците и повторете Р1-Р41 за втория ръкав.

Разпределение на цветовете на ръкавите:

 

Качулка:

Поставете маркери на 69-ти ред от дясната и 69-ти ред от лявата предница.

Започва се от 69-ти ред на дясната предница.

Р1: 1ВБ, 2НП във всяка бримка до отбелязаната Б от лявата предница /общо 68/, обръщане

Р2-27: 1ВБ, (НП, ВП) 34 пъти, обръщане

Сгънете на две и съединете от горната част чрез ЗБ.

Разпределение на цветовете на качулката:

 

Бие:

Плете се в кръг само от лицевата страна / не се обръща/.

Започвате с жълта прежда от средната бримка в долната част на гърба на жилетката.

Р1: 1ВБ /не се брои/, НП във всяка от следващите 57Б, 3 НП в следващата Б /за да се образува ъгъл/, НП до следващия ъгъл /общо 268НП, разположени равномерно по предната част на бието/, 3 НП в следващата Б, 57НП във всяка от следващите 57Б, ЗБ в първата Б.

Р2-4: 1 ВБ, НП изпл. отз. във всички Б по цялата обиколка на бието, ЗБ в първата Б.