• Мильото се изработва от бял конец №,взет двойно ,на игли №3Размерите му са 56/35см.Моделът се започва с 8бр и се...

  • Плетивата, независимо дали са ръчна или машинна изработка, се появиха в модните визии още през миналото лято....

  • Кошницата с е изработва от бял конец №30,взет двойно ,на игла №1,5Моделът запобва с9бр на 3игли ,а счетвъртата...

  • Антредьто се изработва от конец кордоне,на игли №1,5.Широчината му е 7смНа иглата се набират 25бр.Редовете от...

  • Мильото се изработва от бял конец №,взет двойно ,на игли №3Размерите му са 56/35см.Моделът се започва с 8бр и се...

  • Кошницата с е изработва от бял конец №30,взет двойно ,на игла №1,5Моделът запобва с9бр на 3игли ,а счетвъртата...

  • Антредьто се изработва от конец кордоне,на игли №1,5.Широчината му е 7смНа иглата се набират 25бр.Редовете от...

  • Мильто се изработва от конец перле№8 на игли №3,диаметърът му е 70смМоделът се започва с9бримки,а елементът се...

Кошницата с е изработва от бял конец №30,взет двойно ,на игла №1,5
Моделът запобва с9бр на 3игли ,а счетвъртата игла се плете
До ред19мотивът се повтаря 9пъти
Целият модел са подразделя на 3части-А,Б ,В
Частта А е модел на дъното,частта Б.за стените,а частта В-за края на кошничката.
В ред19началото на всяка игла се изплитат веднъж :наметка,8лицеви,2заедноь ш след това ред 19 както е даден в описанието.По този начин се намаляват3бр/по 1 на всяка игла/.
На всичките игли обща трябва да има 96бр.После се работи според модела до ред33, а по нататък -от началото на частта Б .Седемте реда на частт Б се повтарят 5пъти/височината/.
После се изплита частта Вдо ред13 и цялото плетиво се завършва много хлабаво.После ,се зашива краят на дъното по такъв начин,че ред28 да образува зъбци/шевът ще се падне на опаковите редове/
После по същият начин се изработва и горната част на кошницата
След като се изпере и колоса в гъст разтвор от кола,кошничката се опъва на глинена саксия със съответната големина,обърната с дъното нагоре ,и се изсушава
След това на иглата се набират 11би се изплита релефна плетка /всички редове са лицеви/лента с дължина около 22см.След като се колоса лентата се изсушава по такъв начин ,че да добие формата на дъга.Така приготвената дръжка се зашива от двете страни на кошничката.
Пдробно описание -Част А
Ред1-наметка,лицева
Ред 2-всички бримки са лицеви
Ред3наметка,2лицеви
Ред4=Ред2
Ред5-наметка,3лицеви
Ред6=Ред4
Ред7-наметка,4лицеви
Ред8=Ред6
Ред9-наметка,5лицеви
Ред10=Ред8
Ред11-наметка,6лицеви
Ред12=Ред10
Ред13-наметка,7лицеви
Ред14=Ред12
Ред15-наметка,8лицеви
Ред16 =Ред14
Ред17-наметка,9лицеви
Ред18=Ред16
Ред19-наметка,10лицеви/виж обяснението в началото/
Ред20=Ред18
Ред21-Всички бримки са опакови
Ред22-всички бримки са лицеви
Ред23-всички бримки са лицеви
Ред24-всички бримки са лицеви
Ред25-всички бримки са лицеви
Ред26-всички бримки са лицеви
Ред27-наметка,свивка
Ред 28-всички бримки са лицеви
Ред 29-всички бримки са лицеви
Ред30-всички бримки са лицеви
Ред31-всички бримки са лицеви
Ред32-всички бримки са лицеви
Ред 33-всички бримки са опакови
Част Б
Ред1-наметка,свивка,5лицеви,1отзад
Ред2-наметка,лицева,свивка,4лицеви,1отзад
Ред3-наметка,2лицеви,свивка,3лицеви,1отзад
Ред4-наметка,3лицеви,свивка,2лицеви,1отзад
Ред 5-наметка,4лицеви,свивка,лицева,отзад
Ред6-наметка,5лицеви,свивка,отзад
Ред 7-наметка,6лицеви,свивка

Част В
Ред1-всички бримки са лицеви
Ред2-всички бримки са лицеви
Ред 3-всички бримки са лицеви
Ред4-всички бримки са лицеви
Ред5-всички бримки са лицеви
Ред6-всички бримки са лицеви
Ред7-наметка,свивка
Ред8-всички бримки са лицеви
Ред9-всички бримки са лицеви
Ред 10-всички бримки са лицеви
Ред11-всички бримки са лицеви
Ред 13-всички бримки са лицеви