• Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • Мильто се изработвеа от бежов конец перле№8 на игли №3Диаметърът му е 120 см.Моделът се започва с5бр.В четните...

  • В сезона на тиквите е време и ние да поплетем малко декорация за дома или забавление за детските ръчички....

  • Мильото се изработва от бежов конец перла №8,на игли №3.Диаметърът на мильото е 120см.Моделът се започва с5бр,в...

Мильто се изработва от конец перле№8 на игли №3,диаметърът му е 70см
Моделът се започва с9бримки,а елементът се повтаря 9пъти
Подробно описание

Ред1-наметка,лицева
Ред 2-всички бримки са лицеви
Ред3 -наметка,2лицеви
Ред 4-всички бримки са лицеви
Ред5-наметка,3лицеви
Ред6-всички бримки са лицеви
Ред7-наметка,4лицеви
Ред8-всички бримки са лицеви
Ред 9-наметка,5лицеви
Ред 10-всички бримки са лицеви
Ред 11-наметка,6лицеви
Ред 12-всички бримки са лицеви
Ред13-наметка,7лицеви
Ред14-всички бримки са лицеви
Ред 15-наметка,8лицеви
Ред 16-всички бримки са лицеви
Ред 17-наметка9лицеви
Ред18-всички бримки са лицеви
Ред19-наметка,10лицеви
Ред20-всички бримки са лицеви
Ред21-наметка,отзад,10лицеви
Ред 22-всички бримки са лицеви
Ред 23-*наметка,отзад*-потаря се 2пъти,8лицеви,2заедно
Ред24-всички бримки са лицеви
Ред25-наметка,отзад,наметка,свивка,наметка,отзад,7лицеви,2заедно
Ред26-всички бримки са лицеви
Ред27-наметка,отзад,*наметка .,свивка*-повтаря се 2пъти,наметка,жтзод,6лицеви,2заедно
Ред28-всички бримки са лицеви
Ред29-наметка,отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 3пъти,наметка,отзад,5лицеви,2заедно
Ред30-всички бримки са лицеви
Ред31-
наметка,отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 4пъти,наметка,отзад,4лицеви,2заедно
Ред32-всички бримки са лицеви
Ред33-наметка,отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 5пъти,наметка,отзад,3рицеви,2заедно
Ред34-всички бримки са лицеви
Ред35-наметка,отзад,*наметка ,свивка*-повтаря се 6пъти,наметка,отзад,2лицеви,2заедно
Ред36-всички бримки са лицеви
Ред 37-наметка,отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 7пъти,наметка,отзад,лицева,2заедно
Ред 38-всички бримки са лицеви
Ред39-наметка,отзад,*наметка,свивка*-повтаря се 8пъти,наемтка,отзад,2заедно
Ред 40-всички бримки са лицеви
Ред41-наметка,лицева,*наметка,свивка*-повтаря се 9пъти,наметка,2заедно
Ред42-всички бримки са лицеви
Ред43-наметка,лицева*наметак,свивка*-повтаря се 10пъти,лицева
Ред44-всички бримки са лицеви
Ред45-наматка,3лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 9пъти,наметка,2заедно
Ред46-всички бримки са лицеви
Ред47-наметка,5лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 9пъти,наметка,2заедно
Ред48-всички бримки са лицеви
Ред49-наметка,7лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 8пъти,наметка,2заедно
Ред50-всички бримки са лицеви
Ред51-наметка,9лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 8пъти,лицева
ред52-всички бримки са лицеви
Ред53-наметка,11лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 7пъти,наметка,2заедно
Ред54-всички бримки са лицеви
Ред55-наметка,13лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 7пъти,лицева
Ред56-всички бримки са лицеви
Ред57.наметка,15лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 6пъти,наметка,2заедно
Ред58-всички бримки са лицеви
Ред59-наметка,17лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 6пъти,лицева
Ред60-всички бримка са лицеви
Ред61-наметка,19лцеви,*наметка,свивка*-повтаря се 5пъти,наемтка,2заедно
Ред62-всимки бримки са лицеви
Ред63.наметка,21лицеви,*наметка,свивка*-повтарая се пъти ,лицева
Ред64-всичкибримки са лицеви
Ред65-наметка,23лицеви,*наметка,свивка*-повтаря сепъти,наметка,2заедно
Ред66-всички бримки са лицеви
Ред67-наметка,25лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се4пъти,лицева
Ред68-всички бримки са лицеви
ред69-наметка,27лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 3пъти,наметка,2заедно
Ред70-всимчки бримки са лицеви
Ред71-наметка,29лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 3пъти,лицева
Ред72-всички бримки са лицеви
Ред73-наметка,31лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 2пъти,наметка,2заедно
Ред74-всички бримки са лицеви
Ред75.наметка,33лицеви,*наметка,свивка*-повтаря се 2пъти,лицева
Ред76-всички бримки са лицеви
Ред77-наметка,35лицеви,наметка,свивка,наметка,2заедно
Ред78-всички бримки са лицеви
Ред79-наметка,37лицеви,наемтка,2заедно
Ред80-всички бримки са лицеви
Ред81-наметка,39лицеви,наметка,2заедно
Ред82-всички бримки са лицеви
Приятно плетене!