• Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • Мильто се изработвеа от бежов конец перле№8 на игли №3Диаметърът му е 120 см.Моделът се започва с5бр.В четните...

  • В сезона на тиквите е време и ние да поплетем малко декорация за дома или забавление за детските ръчички....

  • Мильото се изработва от бежов конец перла №8,на игли №3.Диаметърът на мильото е 120см.Моделът се започва с5бр,в...

Мильото се изработва от бежов конец №8,на игли №3,диаметърът му е 72см
Моделът се започва с12бр,а елементът на мотива се повтаря 6 пъти до ред 59.От ред67 елементът на мотива се повтаря 15пъти.
Вред 69трябва от 1бримка да се изработят 7бримки.
Подробно описание
Ред1-всички бримки са лицеви
Ред2-вдсички бримки са лицеви
Ред3-1лицева,1наметка,1лицева
Ред4-всички бримки са лицеви
Ред5-1лицева,*1наметка,1лицева8-повтаря се 2пъти
Ред6-всички бримки са лицеви
Ред7-2лицеви,1наметка,1лицева,наметка,2лицеви
Ред8-всички бримки са лицеви
Ред9-2лицеви,наметка,*1лицева,1наметка*-повтаря се 3 пъти,2лицеви
Ред10-всички бримки са лицеви
Ред11-2лицеви*наметка,лицева*-повтаря се 8пъти,лицева
Ред12-всички бримки са лицеви
Ред13-4лицеви,*наметка,лицева*-повтаря се 12пъти,3лицеви
Ред14-всички бримки са лицеви
Ред15-14лицеви*наметка,лицева*-повтаря се 3пъти,наметка,14лицеви
Ред16-всички бримки са лицеви
Ред17-16лицеви*наметка,лицева*-повтаря се 3пъти,наметка,16лизеви
Ред18всички бримки са лицеви
Ред19-19лиц,наметка,лицева,наметка,19лицеви
Ред20-всички бримки са лицеви
Ред21-наметка,свивка,37лицеви,2заедно
Ред22-всички бримки са лицеви
Ред23-наметка,лицева,наметка,свивка,35лицеви,2заедно
Ред24-всички бримки са лицеви
Ред25-наметка,3лицеви,наметка,свивка,33лицеви,2заедно
Ред26-всички бримки са лицеви
Ред27-наметка,лицева,наметка,тройна свивка,наметка,лицева,наметка,свивка,31лицеви,2заедно
Ред28-всички бримки са лицеви
Ред29-наметка,3лицеви,наметка,1отзад,наметка,3лицеви,наметка,свивка,29лицеви,2заедно
Ред30-всички бримки са лицеви
Ред31-наметка,лицева*наветка,тройна свивка*,наметка-повтаря се 3пъти,личцева,наметка,свивка,27лицеви,2заедно
Ред32-всички бримки са лицеви
Ред33-*наметка,3лицеви,наметка,1отзад*-повтаря се 2пъти,наметка,3лицеви,наметка,свивка,25лицеви,2заедно
Ред34-всички бримки са лицеви
Ред35-наметка,лицева,наметка,*тройна свивка,наметка*-повтаря се 5пъти,лицева,наметка,свивка,23лицеви,2заедно
Ред36-вси„чки бримки са лицеви
Ред37-наметка,3лицеви,наметка,*1отзад,наметка,3лицеви,наметка*-повтаря се 3пъти,свивка,21лицеви,2заедно
Ред38-всички бримки са лицеви
Ред39-наметка,лицева,*наметка,тройна свивка*-повтаря се 7пъти,наметка,лицева,наметка,свивка,19лицеви,2заедно
Ред40-всички бримки са лицеви
Ред41-наметка,3лицеви,наметка,*отзад,наметка,3лицеви,наметка*-повтаря се 4пъти,свивка,17лицеви,2заедно
Ред42-всички бримки са лицеви
Ред43.наметка,лицева,*наметка,тройна свивка*+повтаря се 9пъти,наметка,лицева,наметка,свивка,15лицеви,2заедно
Ред44-всички бримки са лицеви
Ред45.наметка,3лицеви,наметка,*отзад,наметка,3лицеви,наметка*-повтаря се 5пъти,свивка,13лицеви,2заедно
Ред46-всички бримки са лицеви
Ред47-наметка,лицева,наметка,*тройна свивка,наметка*-повтаря се 11пъти,лицева,наметка,свивка,11лицеви,2заедно
Ред48-всички бримки са лицеви
Ред49-наметка,3лицеви,наметка,*отзад,наметка,3лицеви,наметка*-повтаря се 6пъти,свивка,9лицеви,2заедно
Ред 50-всички бримки са лицеви
Ред51-наметка,лицева,наметка,*тройна свивка,наметка*-повтаря се 13пъти,личева,наметка,свивка,7лицеви,2заедно
Ред52-всички бримки са лицеви
Ред53-наметка,3лицеви,наметка,*отзад,наметка,3лицеви,наметка*-повтаря се 7пъти,свивка,5лицеви,2заедно
Ред54-всички бримки са лицеви
Ред55-наметка,лицева,наметка,*тройна свивка,наметка*-повтаря се 15пъти,лицева,наметка,свивка,3лицеви,2заедно
Ред56-всички бримки са лицеви
Ред57-наметка,3лицеви,наметка,*отзад,наметка,3лицеви,наметка**-повтаря се 8пъти,свивка,лицева,2заедно
Ред58.всички бримки са лицеви
Ред59-наметка,лицева,наметка,*тройна свивка,наметка*-повтаря се 17пъти,лицева,наметка,тройна свивка
Ред60,61,62,63,64,65,66-всички бримки са лицеви
Ред67.наметка,16лицеви
Ред68.всички бримки са лицеви
Ред69-наметка,от1бримка да се направят 7бр,наметка,свивка,12лицеви,2заедно
Ред70.всички бримки са лицеви
Ред71-*наметка,лицева*-повтаря се 2пъти,наметка,5лицеви,наметка,*лицева,наметка*повтаря се пъти,10лицеви,2заедно
Ред72-всички бримки
Ред73.*наметка,заедно*-повтаря се се 2пъти,наметка,7лицеви,наметка,*свивка,наметка*-повтаря се 2пъти,свивка,8лицеви,2заедно
Ред74-всички бримки са лицеви
Ред75*наметка,2заедно*-повтаря се 2пъти,наметка,9лицеви,наметка,*свивка,наметка*-повтаря се 2пъти,свивка,6лицеви,2заедно,
Ред76.всички бримки са лицеви
Ред77.*наметка,2заедно,*-повтаря се 2пъти,наметка,11лицеви,наметка,*свивка,наметка*-повтаря се 2пъти,свивка,4лицеви,2заедно
Ред78-всички бримки са лицеви
Ред79.*наметка,2заедно*-повтаря се 2пъти,наметка,13лицеви,наметка,*свивка,наметка*поватря се 2пъти,свивка,2лицеви,2заедно
Ред80.всички бримки са лицеви
Приятно плетене