• Мильото се изработва на конец перле №8,на игли №3.Диаметърът му е 44см.Моделът се започва на 6бр-на трите игли...

  • Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  • Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • В нашите времена едни от най-любимите вицове между плетачите са за хората, които не различават дали нещо е...

  • Мильото се изработва на конец перле №8,на игли №3.Диаметърът му е 44см.Моделът се започва на 6бр-на трите игли...

  • Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • Мильто се изработвеа от бежов конец перле№8 на игли №3Диаметърът му е 120 см.Моделът се започва с5бр.В четните...

  • В сезона на тиквите е време и ние да поплетем малко декорация за дома или забавление за детските ръчички....

Прежда: Merino Passion 100% мерино (50 гр/55 м)
Цвят 10 черно – 11 броя
Цвят 232 сиво – 11 броя
Цвят 07 жълто (горчица) – 8 броя

Кука: 7 мм

 

Обозначения:
ВБ – въздушна бримка (синджир бримка)– от англ. chain
НП – нисък пълнеж (без наметка)– от англ. single crochet

ВП – висок пълнеж (с 1 наметка)– от англ. double crochet

ЗБ – залепена бримка – от англ. slip stitch

НП изпл. отз. – нисък пълнеж, изплетен отзад в стълба на долния ред – от англ. back post single crochet

Б – бримка

() – комбинация от бримки

 

Забележки:

Въздушните бримки в началото на реда не се броят като бримки.

В началото, при плетенето на синджира, двете допълнителни въздушни бримки се броят за част от първия ВП на Р1.

След края на всеки ред, плетивото винаги се обръща /освен при плетенето на бието/.

Жилетката се плете отдолу нагоре, като на Р63 се разделя на три части – две предници и един гръб.

 

Описание:

Започнете с 116+2 въздушни бримки

Р1: ВП в 4-та Б, ВП във всяка бримка до края /общо 116/, обръщане

Р2: 1ВБ /не се брои/, (НП, ВП) 58 пъти, обръщане

Р3-Р62 – повторете Р2

 

Разпределение на цветовете:

 

Тук жилетката се разделя на три части, както следва: 28Б за всяка една от предниците и 60Б за задната част. Продължавате с дясната предница.

 

Р1: 1ВБ /не се брои/, (НП, ВП) 14 пъти, обръщане

Р2-17: повторете Р1

 

Втората предница се започва от 88-тата Б на Р62 /28-та Б от ляво надясно/.

Повторете Р1-17 и за лявата предница.

 

Задната част се започва от 29-тата Б на Р62 /в Б след дясната предница/.

Р1: 1ВБ /не се брои/, (НП, ВП) 30 пъти, обръщане

Р2-17: повторете Р1

 

Оставете си дълъг конец за зашиване на задната с предните части /може да ги съедините и посредством ЗБ или НП/ и скрийте всички конци.

 

Ръкави:

Плетете ръкавите в кръг, като обръщате на всеки ред. Започвате от мястото, където се разделят задна и предна част /подмишницата/.

Р1: 1ВБ, 48НП, разположени на равни интервали по дължината на ръкава, ЗБ в първата Б, обръщане

Р2-4: 1ВБ, (НП, ВП) 24 пъти, ЗБ в първата Б, обръщане

От Р5 започвате да свивате на всеки трети ред.

Р5:1ВБ, * (НП, ВП) 11 пъти, плетете следващите две Б заедно*, повторете от * до *, ЗБ в първата Б, обръщане /46Б/

Р6: 1ВБ, *НП, (НП, ВП) 11 пъти*, повторете от * до *, ЗБ в първата Б, обръщане

Р7: 1ВБ, * (НП, ВП) 11 пъти, ВП*, повторете от * до *, ЗБ в първата Б, обръщане

Р8: 1ВБ, плетете първите две Б заедно, *ВП, (НП, ВП) 10 пъти*, плетете следващите две Б заедно, повторете от * до *, ЗБ в първата Б, обръщане /44Б/

Р9-Р10: 1ВБ, (НП, ВП) 22 пъти, ЗБ в първата Б, обръщане

 

Повторете модела на свиване от Р5-Р10 5 пъти. Броя на Б на Р40 трябва да е 24.

Р41: 1ВБ, (НП, ВП) 12 пъти

Скрийте конците и повторете Р1-Р41 за втория ръкав.

Разпределение на цветовете на ръкавите:

 

Качулка:

Поставете маркери на 69-ти ред от дясната и 69-ти ред от лявата предница.

Започва се от 69-ти ред на дясната предница.

Р1: 1ВБ, 2НП във всяка бримка до отбелязаната Б от лявата предница /общо 68/, обръщане

Р2-27: 1ВБ, (НП, ВП) 34 пъти, обръщане

Сгънете на две и съединете от горната част чрез ЗБ.

Разпределение на цветовете на качулката:

 

Бие:

Плете се в кръг само от лицевата страна / не се обръща/.

Започвате с жълта прежда от средната бримка в долната част на гърба на жилетката.

Р1: 1ВБ /не се брои/, НП във всяка от следващите 57Б, 3 НП в следващата Б /за да се образува ъгъл/, НП до следващия ъгъл /общо 268НП, разположени равномерно по предната част на бието/, 3 НП в следващата Б, 57НП във всяка от следващите 57Б, ЗБ в първата Б.

Р2-4: 1 ВБ, НП изпл. отз. във всички Б по цялата обиколка на бието, ЗБ в първата Б.