Започнете с изплитане на задната част на рокличката , като нанижете 110 бримки.Изплетете 8 реда жартиерна плетка, после 2 реда лицева плетка с бяла прежда. Продължете да плетете лицева плетка като сменяте цвета на преждата така:2 реда-цветно,2 реда –бяло,10 реда-цветно,2 реда бяло,2 реда цветно, 2 реда бяло и продължете с цветната прежда. Същевременно като плетете свивайте във всеки осми ред по една бримка от двете страни седем пъти, докато бримките станат 96.

На височина 28 см равномерно свийте в опакия ред 32 бримки. Ще останат 64 бримки всичко.В следващия ред направете дупките за нанизване на шнура, като изплитате от началото до края на реда по две бримки заедно, следвани от наметка* 2 заедно, наметка*. Продължете със шест реда жартиерна плетка, като в последния ред свиете от двете страни по 12 бримки, за ръкавната извивка.
Разделете бримките на две и плетете първите 23 бр. така: 17 бримки плетете лицева плетка като редувате по 2 реда бяло и 2 реда цветно и 6 бримки плетете жартиерна плетка цветно( за планката за закопчаване).След 13 см от ръкавната засечка , завършете 9 бримки за рамото и 19 бримки за вратната извивка.

Към оставените 17 бримки нанижете допълнително 6 бримки(за планката за закопчаване) и плетете симетрично на първата част на гърба.

Предната част на рокличката плетете както задната, но без да разделяте горната част за закопчаване.На височина 38 см, завършете за вратната извивка централните
14 бр. и свивайте от двете им страни във всеки втори ред по 1 бримка четири пъти. На обща височина на плетивото 43 см завършете по 9 бримки за двете рамена. Вертикалните бели линии по рокличката направете като изплитате синджирче от съединителни стълбчета с кукичката.

Около ръкавните и вратната извивка изплетете по два реда жартиерна плетка цветно.

За да получите илиците за трите копчета, с игла обшийте на дясната планка на задната част на рокличката по 1 бримка на равно разстояние три пъти.