Ентралак, ентерлак или ентрелак…

Тъй като думата няма аналог на български, явно сме си я побългарили.

Но така се нарича една техника за плетене на две куки, при която се получават ефектни и релефни ромбове.

Плетката може да се плете както с един цвят, така и с два и повече цвята.

Използва се за пуловери, завивки, шапки и други.1. Започва се с излитането на триъгълничета, като бримките са на 45 градуса спрямо започването на плетката. По този начин се получава първия непълен ред от ромбове.

2. Следва изкарване на бримки от страната на тригълничето без бримки. Броя на бримките трябва да е равен на тези, които са в края на триъгълничетата.

3. Започват да се плетат новоизвадените бримки, като в единия край се свива от бримките на старите триъгълничета.

Така се получава ред от ромбове.

Процедурата се повтаря с 2 и 3 до достигане на желаната дължина на плетивото.