Може да изработите по-малко или по-голямо одеяло. За тази цел просто трябва да пресметнете колко еднакви тъмно-зелени квадрата да изплетете. Схемата на изплитане на квадратите е без значение. Пришийте апликациите с Дядо Коледа върху всеки квадрат и тогава ги съединете заедно.