Оригинално, красиво и празнично плетено одеяло.

Кукичка:5.5 mm,камгарена прежда в бургундско червено,тъмно-зелено и бяло,плътност:16-20 бримки=10 см

Общ размер:114 см x 183 см.
Изплитат се 180 ромбоидни мотива, както следва:64 червени,60 зелени и 56 бели
Мотив:

Започнете със синджирче от 4 възд.бримки съединени в кръг с 1 ст. без наметка.

Ред 1: 1 възд.бр., [стълбче с 1 нам., полустълбче, стълбче с 2 нам., стълбче с 3 нам., 3 възд.бр., ст. с 3 нам., ст. с 2 нам., полуст.] повтори 2 пъти в кръг и съедини с първата бримка

Ред 2: 5 възд.бр., ст. с 2 нам.в ст. с 1 нам., * ст. с 2 нам. в следващите 3 бр., (3 ст.с 2 нам., 4 възд.бр., 3 ст. с 2 нам.) , ст. с 2 нам. в следващите 3 бр. **, (ст. с 2 нам., 2 възд.бр., ст. с2 нам.) в следващото ст. с 1 нам.; повторете от * до **;съединете с третата възд.бр.от първите пет въздушни бримки
Ред 3: 3 възд.бр., * (ст. с 2 нам., 3 възд.бр., ст. с2 нам.) , ст. с 2 нам. в следващите 2 ст. с 2 нам. , 1 възд.бр., в следващото ст. с 2 нам., ст. с 2 нам. в следващите 3 ст. с 2 нам. , 1 възд.бр., мушнете в следващото ст. с 2 нам., (3 ст. с 2 нам, 5 възд.бр., 3 ст. с 2 нам.) , 1 възд.бр., мушнете в следващото ст. с 2 нам , ст с 2 нам. в след. 3 ст. с 2 нам. , 1 възд.бр., мушнете в следващото ст. с 2 нам. **, ст с 2 нам. в след. 2 ст. с 2 нам. ; повторете от * до **; ст. с 2 нам. в посл. ст. с 2 нам.,съединете

Полумотив: Изплетете 8 в червен цвят

Започнете с кръг от 4 възд.бр.

Ред 1 (лицева страна): 1 възд.бр., ( ст. с 1 нам.,полустълбче,ст с 2 нам.,ст с 3 нам.,3 възд.бр., ст с 3 нам.,ст с 2 нам,полуст.,ст с 1 нам.) не съединявай; обърни.
Ред 2: 3 възд.бр., ст с 2 нам. в първите 4 бр, (3 ст с 2 нам., 4 възд.бр., 3 ст с 2 нам.) , ст с 2 нам. в след. 3 бр, 2 ст с 2 нам. в посл.ст.с 1 нам.; обърнете.
Ред 3: 3 възд.бр., ст. с 2 нам. в след. 3 ст. с 2 нам. , 1 възд.бр., в след.ст. с 2 нам., 3 ст. с 2 нам. в след. 3 ст. с 2 нам., 1 възд.бр., в след.ст. с 2 нам. (3 ст с 2 нам., 5 възд.бр., 3 ст. с 2 нам ) , 1 възд.бр., в след. ст. с 2 нам., ст с 2 нам в след. 3 ст. с 2 нам., 1възд.бр., в след. ст. с 2 нам., ст. с 2 нам в след. 2 ст. с 2 нам., ст с 2 нам. на върха на обръщането в третата възд.бр. на втори ред.

Съединете (зашийте един към друг) мотивите като следвате схемата.

Изплетете бордюр в зелен цвят в два реда. Първият ред от стълбчета с 1 наметка, а вторият –от стълбчета с две наметки..