• Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  • Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • В нашите времена едни от най-любимите вицове между плетачите са за хората, които не различават дали нещо е...

  • Мильто се изработвеа от бежов конец перле№8 на игли №3Диаметърът му е 120 см.Моделът се започва с5бр.В четните...

Прежда 100 (125; 150; 175) г за бебешко плетиво с дебелина 25 г/85 м, куки № 2,5 и 3,

7 (7; 7; 8 ) копчета с диаметър 15 мм.

Плетки: ластик 2×2, лицева плетка, плътност на плетене: 28 бр. х 36 реда = 10 х 10 см с куки № 3

Гръб: Нанижете на куки № 2,5- 66 (70; 78; 82) бримки и изплетете 2 см ластик. Преминете на куки № 3 и плетете лицева плетка , като в първия ред прибавите по 0 (2; 0; 2) бримки-стават общо по 66 (72; 78; 84) бримки. На височина 9,5 (11,5; 13,5; 14,5) см от края на ластика, за оформяне на реглана , свивайте от двете страни : един път по две бримки и после във всеки втори ред * 2 пъти по 1 бр., 1 път 2 бр.- Повтаряйте от * до * докато достигнете височина 20 (23; 26; 28) см от края на ластика и завършете останалите 14 (16; 18; 20) бримки.

Предница:Нанижете на куки №2,5- 59 (63; 71; 75) бримки и изплетете 2 см ластик. Преминете на куки №3 и продължете с лицева плетка, като в първия пъков ред добавите по 0(2; 0; 2) бримки- стават общо по 59 (65; 71; 77) бримки.На височина 9.5 (11,5; 13,5; 14,5) см започнете да свивате от двете страни за оформяне на реглана. На височина 17,5 (20.5; 23,5; 25,5) см от края на ластика завършете останалите 21 (21; 23; 25) бримки.

Десен ръкав: Нанижете на куки № 2,5- 42 (42; 46; 50) бримки и плетете 2 см ластик. Преминете на куки №3 и плетете лицева плетка, като в първия ред добавите 2 (4; 4; 2) бримки.Ще станат общо по 44 (46; 50; 52) бримки.За оформяне разширяването на ръкава прибавяйте през ред по 1 бримка – стават общо 64 (68; 76; 80) бримки. На височина 13,5 (15; 17,5; 19) см от края на ластика за оформяне на реглана , свийте от двете страни по 2 бримки и след това от дясната страна във всеки втори ред * 2 пъти по 1 бр., 1 път 2 бр. *, повт. от * до * 3 пъти и после свийте още 2 пъти по 1 бримка. За оформяне на гърловината във всеки втори ред 2 пъти свийте по 5 бр. и 4 пъти по 2 бр., (* 2 пъти по 1 бр., 1 път 2 бр. *, повт. от * до * 4 пъти, после още 2 пъти по 1 бр., после във всеки 2-и ред 2 пъти по 7 бр. и 4 пъти по 2 бр.; * 2 пъти по 1 бр., 1 път 2 бр. *, повт. от * до * 5 пъти , накрая във всеки 2-и ред 2 пъти по 7 бр. и 4 пъти по 2 бр.). Едновременно от лявата страна свивайте за оформяне на реглана: във всеки 2-и ред* 2 пъти по 1 бр., 1 път 2 бр. *, повт. от * до * 5 пъти (* 2 пъти по 1 бр., 1 път 2 бр. *, повт. от * до * 5пъти, после още 2 пъти по 1 бр.; * 2 пъти по 1 бр., 1 път 2 бр.*, повт. от * до * 5 пъти, после още 4 пъти по 1 бр.; * 2 пъти по 1 бр., 1 път 2 бр. *, повт. от * до * 6 пъти, накрая още 2 пъти по 1 бр.).

Ляв ръкав-симетрично на десният.

Зашийте ръкавите, като оставите незашит предният регланен шев на левият ръкав.

Бие около гърловината- на куки №2,5 извадете от гърловината 72 (80; 88; 96) бримки и изплетете 2 см ластик.

Бие на предницата от ляво( долно): на куки №2,5 извадете от левият край на бието на гърловината ,от реглана на левият ръкав и страничният ръб на гърба 72 (80; 92; 96) бримки и изплетете 2 см ластик.

Бие на предницата от от дясно( горно): на куки №2,5 извадете от десният край на бието на гърловината,от реглана на предницата и страничният ръб на предницата 72 (80; 92; 96) бримки и изплетете 1 см ластик.Преминете към оформяне на 7 (7; 7; 8 ) илика за копчетата.За тази цел изплетете 3 (4; 4; 7) бр., * свийте 1 бр., плетете 10 (11; 13; 11) бр. *, повт. от * до * 5 (5; 5; 6) пъти, после свийте още 1 бр. и плетете останалите 2 (3; 3; 4) бр. В следващият ред на мястото на свитите бримки добавете по 1 бримка.Доплетете ластика до 2 см. Зашийте десния страничен шев и пришийте копчетата.