Много често схемите за плетене на две игли са представени като инструкции, които описват как да се изплете даден модел със стандартни символи и съкращения. Това много улеснява описването и разчитането на тези модели, както и предотвратява евентуалното объркване, което би могло да настъпи, ако докато плетем трябва да следваме десетки страници с текст, описващ всичко дума по дума. Понякога, дори когато това не се налага, за улеснение и за по-ясно представяне, в моделите се включват тези схеми със символи и диаграми. Това е особено полезно, когато се плете с различни цветове или се оформят различни видове форми и плетеници.

Разчитане на схеми (графики) представени със символи
Използването на символи улеснява много описването на даден модел, а и неговото разчитане. Всеки символ в графиката представлява дадена бримка, която се изплита само по един, точно определен начин.

Макар понякога да се срещат леки разминавания при различните дизайнери, в таблицата по-долу са изброени стандартните символи използвани в схемите за плетене на една кука.

Основни символи
Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
или

лицева бримка л.бр. основна бримка в плетенето на две игли – получава се гладка страна от лицевата част и релефна от опаковата (огледална на опаковата бримка) Плете се лицева бримка от лицевата страна и опакова бримка от опаковата страна на плетката.
или

опакова бримка о.бр. основна бримка в плетенето на две игли – получава се релефна страна от лицевата част и гладка от опаковата (огледална на лицевата бримка) Плете се опакова бримка от лицевата страна и лицева бримка от опаковата страна на плетката.
изпусната бримка изп. бр. при по-сложни плетки и специфичен ефект, който се получава – например, оформяне на цветя между редовете Бримката се изпуска от иглата и се оставя да се разплете.

 

лицева превита бримка л.прев.бр. с тази бримка се плете близка на лицевата плетка, но е по-интересна, тъй като самите бримки са леко усукани Лицева бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата) – получава се т.нар. превита лицева бримка.

 

опакова превита бримка о.прев.бр. с тази бримка се плете близка на опаковата плетка, но е по-интересна, тъй като самите бримки са леко усукани Опакова бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата) – получава се т.нар. превита опакова бримка.
или

лицева бримка изплетена отпред и отзад л.бр. изпл. отпред и отзад за увеличаване броя на бримките с една Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).
или

опакова бримка изплетена отпред и отзад о.бр. изпл. отпред и отзад за увеличаване броя на бримките с една Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).
или

две лицеви бримки изплетени заедно 2 л.бр. изпл. заедно за намаляване броя на бримките с една Две лицеви бримки се изплитат заедно като една.
или

две опакови бримки изплетени заедно 2 о.бр. изпл. заедно за намаляване броя на бримките с една Две опакови бримки се изплитат заедно като една.
или

 

три лицеви бримки изплетени заедно 3 л.бр. изпл. заедно за намаляване броя на бримките с две Три лицеви бримки се изплитат заедно като една.
или

три опакови бримки изплетени заедно 3 о.бр. изпл. заедно за намаляване броя на бримките с две Три опакови бримки се изплитат заедно като една.
или

 

наддаване с една бримка надд. 1 бр. за увеличаване броя на бримките с една С помощта на дясната игла се повдига конеца между последната изплетена бримка на дясната игла и тази, която следва да се изплете от лявата; след това този конец се поставя на лявата игла и се изплита като лицева бримка.
или

прехвърлят се две бримки лицево и се изплитат лицево през задната част прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. лиц. през задната част за намаляване броя на бримките с една Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно лицево през задната част на двете бримки.
или

прехвърлят се две бримки лицево и се изплитат опаково през задната част прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. оп. през задната част за намаляване броя на бримките с една Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно опаково през задната част на двете бримки.
или

прехвърля се една бримка с преждата пред плетивото прехв. 1 бр. с преждата отпред за прехвърляне на бримки без да се изплитат Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи пред лявата игла.
или

прехвърля се една бримка с преждата зад плетивото прехв. 1 бр. с преждата отзад за прехвърляне на бримки без да се изплитат Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи зад лявата игла.
или

 

намятане нам. най-често за оформяне на дупки; за увеличаване на броя на бримките с една Преждата се намята над иглата.
Символи за наддаване
Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
намятане нам. най-често за оформяне на дупки; за увеличаване на броя на бримките с една Преждата се намята над иглата.
или

наддаване с една лицева бримка в ляво надд. 1 бр. в ляво за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево през задната част.
наддаване с една опакова бримка в ляво надд. 1 о.бр. в ляво за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опакова през задната част.
или

наддаване с една лицева бримка в дясно надд. 1 бр. в дясно за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево.
наддаване с една опакова бримка в дясно надд. 1 о.бр. в дясно за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опаково.
или

наддаване с една изтеглена лицева бримка в ляво надд. с 1 изтеглена л.бр. в ляво за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: бримката се изплита лицева; с лявата игла се захваща лявата част на бримката под току що изплетената бримка (в посока от ляво на дясно без да се усуква); новата бримка се изплита лицева.
наддаване с една изтеглена опакова бримка в ляво надд. с 1 изтеглена о.бр. в ляво за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: бримката се изплита опакова; с лявата игла се захваща в посока отдолу нагоре бримката под току що изплетената бримка ; новата бримка се изплита опакова.
или

наддаване с една изтеглена лицева бримка в дясно надд. с 1 изтеглена л.бр. в дясно за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: с дясната игла се захваща дясната част на бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока от дясно на ляво, без да се усуква); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита лицева; следващата се плете лицева.
наддаване с една изтеглена опакова бримка в дясно надд. с 1 изтеглена о.бр. в дясно за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: с дясната игла се захваща бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока отдолу нагоре); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита опакова; следващата се плете опакова.
или

 

наддаване с две бримки централно надд. с 2 бр. централно за увеличаване на броя на бримките с две Изплита се една лицева бримка през задната част на бримката и една лицева бримка през същата бримка, само че в предната част (стандартна лицева); с лявата игла се прави нова бримка, като се взима конеца свързващ двете нови; новата бримка се изплита лицева.
или

лицева бримка, изплетена отпред и отзад л.бр. изпл. отпред и отзад за увеличаване на броя на бримките с една Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).
или

опакова бримка, изплетена отпред и отзад о.бр. изпл. отпред и отзад за увеличаване на броя на бримките с една Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).
наддаване – от една лицева бримка се изплитат четири надд. от 1 л.бр. да станат 4 л.бр. за увеличаване на броя на бримките с три От една лицева бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една лицева бримка, една опакова бримка, още една лицева бримка и още една опакова бримка.
наддаване – от една опакова бримка се изплитат четири надд. от 1 о.бр. да станат 4 о.бр. за увеличаване на броя на бримките с три От една опакова бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една опакова бримка, една лицева бримка и още една опакова бримка.
наддаване – от една лицев бримка се изплитат една лицева, една наметка, една лицева надд. от 1 л.бр. се изпл. 1 л.бр., 1 нам., 1 л.бр. за увеличаване на броя на бримките с две От една лицева бримка се изплита една лицева бримка, прави се една наметка и се изплита още една лицева бримка.
Символи за свиване
Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
свиване с две лицеви бримки централно св. 2 л.бр. централно за намаляване на броя на бримките с две Една бримка се прехвърля все едно ще се плете опакова; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете бримки се връщат на лявата игла; прехвърлят се на дясната все едно ще се плетат лицево; следващата бримка се изплита лицева и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
свиване с две опакови бримки централно св. 2 о.бр. централно за намаляване на броя на бримките с две Две бримки се прехвърлят все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; дясната игла се промушва отляво надясно през задната им част и се прехвърлят отново на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
свиване с две опакови бримки централно превити св. 2 о.бр. превити централно за намаляване на броя на бримките с две Дясната игла се промушва отляво надясно през задната част на следващите бримки и едновременно се прехвърлят на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
илиили

две лицеви бримки изплетени заедно 2 л.бр. изпл. заедно за намаляване на броя на бримките с една Две бримки се изплитат заедно лицево.
илиили

три лицеви бримки изплетени заедно 3 л.бр. изпл. заедно за намаляване на броя на бримките с две Три бримки се изплитат заедно лицево.
или

две лицеви бримки изплетени заедно превити 2 л.бр. изпл. превити заедно за намаляване на броя на бримките с една Една бримка се прехвърля опаково върху дясната игла; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно лицево.
или

три лицеви бримки изплетени заедно превити 3 л.бр. изпл. превити заедно за намаляване на броя на бримките с две Две бримки се прехвърлят на дяясната игла все едно ще се изплитат опаково; следващата се прехвърля като превита лицева (взима се през задната част, в посока от дясно наляво); и трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите се изплитат заедно като лицева бримка.
илиили

две опакови бримки изплетени заедно 2 о.бр. изпл. заедно за намаляване на броя на бримките с една Две бримки се изплитат заедно опаково.
или

две опакови бримки изплетени заедно превити 2 о.бр. изпл. превити заедно за намаляване на броя на бримките с една Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърля се по същия начин още една; двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете бримки се изплитат заедно опаково.
илиили

три опакови бримки изплетени заедно 3 о.бр. изпл. заедно за намаляване на броя на бримките с две Три бримки се изплитат заедно опаково.
или

 

три опакови бримки изплетени заедно превити 3 о.бр. изпл. превити заедно за намаляване на броя на бримките с две Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърлят се по същия начин още две бримки, една по една; трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите бримки се изплитат заедно опаково.
1 бримка се прехвърля като лицева; 2 бримки се изплитат заедно; прехвърлените бримки се премятат през лицевата бримка 1 бр. се прехв. като лицева; 2 бр. се изпл. заедно; прехв. бр. се премятат през л.бр. за намаляване на броя на бримките с две Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; следващите две бримки се изплитат заедно лицево; прехвърлената бримка се премята над новата.

 

2 бримки се прехвърлят заедно лицево; изплита се 1 лицева бримка; прехвърлените бримки се премятат през лицевата бримка 2 бр. се прехв. заедно лицево; 1 л.бр.; прехв. бр. се премятат през л.бр. за намаляване на броя на бримките с две Две бримки се прехвърлят заедно все едно ще се плетат лицево; една бримка се изплита лицева; двете прехвърлени бримки се премятат през лицевата.
или

две бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити лицеви 2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити лицеви за намаляване на броя на бримките с една Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; лявата игла се промушва отляво на дясно през предната част на двете бримки и те се изплитат заедно през задната част (като превита).
или

две бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити опакови 2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови за намаляване на броя на бримките с една Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; двете бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно през задната част като опакови (като дясната игла се промушва от ляво надясно).
или

три бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити опакови 3 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови за намаляване на броя на бримките с две Три бримки се прехвърлят една по една на дясната игла все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; трите се изплитат заедно през задната част, като дясната игла се промушва отляво надясно.
Символи за плетеници (осморки)
Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
илиили

две лицеви бримки кръстосани наляво 2 л.бр. кръстосани наляво за плетене на осморки От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.
илиили

две лицеви бримки кръстосани надясно 2 л.бр. кръстосани надясно за плетене на осморки От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.
илиили

 

1 опакова бримка и 1 лицева бримка кръстосани надясно 1 о.бр. и 1 л.бр. кръстосани надясно за плетене на осморки И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита лицева
илиили

1 лицева бримка и 1 опакова бримка кръстосани надясно 1 л.бр. и 1 б.бр. кръстосани надясно за плетене на осморки И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита опакова.
2 лицеви бримки кръстосани наляво превити 2 л.бр. кръстосани наляво превити за плетене на осморки От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.
2 лицеви бримки кръстосани надясно превити 2 л.бр. кръстосани надясно превити за плетене на осморки От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.
Разчитане на модели с инструкции и съкращения
Много често, моделите за изработване на плетива на две куки се представят като групи от бримки, които се повтарят опреден брой пъти на всеки ред. Вместо инструкциите за тези групи да се повтарят всеки път, групата от бримки се огражда в скоби, след които следва броят повторения, които трябва да се изплетат. Друг начин за представяне на тези повторения е дадената група от бримки да се загради между две звездички и с думи да се упомене, колко пъти да се повтори намиращото се между тези звездички.

Също така, често срещана практика е след всеки ред да се показва колко бримки трябва да има на дясната игла. Най-често това се показва с цифра, затворена в скоби.

В скоби се отбелязва и дали даден ред се плете от лицевата или опаковата страна. Това се случва винаги в началото на реда.

Когато един модел е проектиран за няколко размера, разликите в броя бримки, повторения или други вариации също се посочва в скоби. Например: ако моделът е за размери 40 (42, 44, 46), всичко, което касае дадения размер се посочва в същата последователност – изплетете лицево 64 (66, 68, 72) бримки.

Има такъв набор от съкращения на доста езици, но тъй като аз ползвам английски и в английските сайтове за безплатни схеми има безброй много модели, мисля, че списъкът по-долу ще бъде полезен.

Основни съкращения
Английски език Български език
Съкращение Значение Съкращение Значение
approx approximately прибл. приблизително, около
beg begin/beginning нач. Започване/начало на ред или при измерване на дължина – плетете, докато достигнете 10 см. от началото.
bet between между Например, когато иглата трябва да се вкара между две бримки и от там да се изтегли нова бримка.
bl back loop задна част Задната част на бримката, която се намира зад иглата.
BO bind off завършване Изплитане на последния завършващ ред, след който свалената плетка не се разплита.
CA color A цвят А При плетене с повече от един цвят, всеки цвят се означава с буква (A, B,C и т.н.).
CB color B цвят B При плетене с повече от един цвят, всеки цвят се означава с буква (A, B,C и т.н.).
cn cable needles игла с два върха Това е игла, с която се плетат плетеници (осморки) – може да бъде просто игла с два върха или подобна, но закривена в централната си част.
CO cast on запл. Заплитане/започване на плетката – набор на определен брой бримки върху иглата.
col. color цв. цвят
cont. continue прод. Продължете – наример, продължете още 4 реда лицева плетка.
dec decrease нам. или св. свиване/стесняване/намаляване на броя на бримките
dpn double-pointed needle/s игла с два върха Игла/игли с два върха за плетене на чорапи, яки или за завършване на шапки в горната им част.
drop st drop next st off left needle and allow to unravel изпусната бримка Бримката се изпуска от иглата и се оставя да се разплете.
fl front loop предна част част Предната част на бримката, която се намира пред иглата.
foll following следв. следващ
inc increase доб. Добавяне/наддаване – увеличаване на броя на бримките.
k knit л.бр. Лицева бримка – плете се лицева от лицевата страна и опакова от опаковата страна на плетката.
kfb knit into front and back loop of the same stitch л.бр. изпл. отпред и отзад Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).
k2tog knit two stitches together 2 л.б. изпл. заедно Две лицеви бримки се изплитат заедно като една.
ktbl knit through back loop л.прев.бр. Лицева бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата) – получава се т.нар. превита лицева бримка.
kwise knitwise л. Лицева плетка (лицеви бримки от лицевата страна, опакови бримки от опаковата страна на плетката).
LH left hand лява ръка лява ръка
M1 make one надд. 1 бр. добавете една бримка/наддайте една бримка
MB make bobble направете бобче За изплитане на релефни топчета върху плетката.
MC main color основен цвят основен цвят
MK make knot направете възелче За изплитане на релефни топчета върху плетката.
p purl о.бр. Опакова бримка – плете се опакова от лицевата страна и лицева от опаковата страна на плетката.
p2tog purl two stitches together 2 о.б. изпл. заедно Две опакови бримки се изплитат заедно като една.
pat/patt pattern схема Използва се, когато например се изисква да се продължи плетенето по същата схема още определен брой редове или сантиметри.
pfb purl into front and back loop of the same stitch о.бр. изпл. отпред и отзад Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).
pm place marker поставете маркер Поставяне на маркер, с който да се отбележи конкретна бримка (най-често при плетене в кръг, за отбелязване на начало на нов ред).
pop popcorn пуканка За релефно топче от лицевата страна на плетката, което се получава като само в една бримка се изплетат поредица от 6 лицеви и опакови бримки + една превита лицева бримка и след това се завършат до оставането само на една бримка на иглата.
prev previous предишен предишен – например, предишен ред
psso pass slipped stitch over премятане на прехвърлената бримка над следващата Бримка се прехвърля от лявата на дясната игла все едно ще се изплита опакова, следващата бримка се изплита по схема и след това прехвърлената се премята върху нея.
ptbl purl through back loop o.прев.бр. Опакова бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата), като иглата се промушва от ляво на дясно – получава се т.нар. превита опакова бримка.
pwise purlwise оп. Опакова плетка (опакови бримки от лицевата страна, лицеви бримки от опаковата страна на плетката).
rem remaining оставащ/и Например, когато трябва да се плете същата бримка за оставащите няколко бримки до края на реда.
rep repeat повт. повторете/повтаряне
rev St st reverse stockinette stitch обърната л. плетка При нея лицевата част на плетката се плете само с опакови бримки, а опаковата само с лицеви.
RH right hand дясна ръка дясна ръка
rnd/s round/s ред/редове ред/редове
RS right side л. страна Това е лицевата страна на самото плетиво – там където няма да се виждат ръбовете при зашиване (не означава, че ще се плете с лицева плетка).
sk skip проп. пропуснете
sl slip прехвърл. Прехвърлете или прехвърляне на бримка/и от лявата на дясната игла.
slk slip knitwise прехвърл. лицево Прехвърлете бримка като лицева (движението на иглата е все едно ще се плете лицева бримка, но не се изплита, а бримката само се сваля от лявата на дясната игла).
slp slip purlwise прехвърл. опаково Прехвърлете бримка (движението на иглата е все едно ще се плете опакова бримка, но не се изплита, а бримката само се сваля от лявата на дясната игла).
sl st slip stitch прехвърл. бр. Прехвърлена бримка (движението на иглата е все едно ще се плете опакова бримка, но не се изплита, а бримката само се сваля от лявата на дясната игла).
ssk slip slip knit прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. лиц. през задната част Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно лицево през задната част на двете бримки.
ssp slip slip purl прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. оп. през задната част Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно опаково през задната част на двете бримки.
st/sts stitch/stitches бр. бримка/бримки; примка; гайка
St st stockinette stitch лицева плетка Всеки ред от лицевата страна се плете с лицеви бримки, а всеки ред от опаковата страна се плете с опакови бримки.
tbl through back loop през задн. част Плете се през задната част на бримката, която се намира зад иглата.
tog together заедно заедно
WS wrong side оп. страна Опакова страна на плетката – там където ще се виждат ръбовете при зашиване (не означава, че ще се плете с опакова плетка).
wyib with yarn in back с преждата отзад Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи зад лявата игла.
wyif with yarn in front с преждата отпред Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дяясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи пред лявата игла.
yfwd yarn forward преместете конецът отпред Когато за следващата бримка, нормалната позиция на конецът е зад иглата – в този случай, той се мести отпред и така се изплита следващата бримка според схемата.
yo yarn over нам. Наметка – преждата се намята над иглата.
Yrn yarn around needle усучете преждата Конецът се хваща и се усуква един път около дясната игла, застава в същото положение, в което е бил преди усукването и след това се изплита следващата бримка по схема.
Съкращения за наддаване
Английски език Български език
Съкращение Значение Съкращение Значение
1-to-4 inc increase from 1 stitch to 4: (K1, p1, k1, p1) in next st. надд. от 1 бр. да станат 4 бр. От една бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една лицева бримка, една опакова бримка, още една лицева бримка и още една опакова бримка.
1-to-5 inc increase from 1 stitch to 5: (K1, yo, k1, yo, k1) in next st. надд. от 1 бр. да станат 5 бр. От една бримка се получават пет нови: в следващата бримка се изплитат една лицева бримка, една наметка, още една лицева бримка, още една наметка и още една лицева бримка.
1-to-6 inc increase from 1 stitch to 6: (K1, p1, k1, p1, k1, p1) in next st. надд. от 1 бр. да станат 6 бр. От една бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една лицева бримка, една опакова бримка, една лицева бримка, една опакова бримка, още една лицева бримка и още една опакова бримка.
ctr dbl inc center double increase надд. с 2 бр. централно Изплита се една лицева бримка през задната част на бримката и една лицева бримка през същата бримка, само че в предната част (стандартна лицева); с лявата игла се прави нова бримка, като се взима конеца свързващ двете нови; новата бримка се изплита лицева.
incL lifted increase to left надд. с 1 изтеглена л.бр. в ляво Бримката се изплита лицева; с лявата игла се захваща лявата част на бримката под току що изплетената бримка (в посока от ляво на дясно без да се усуква); новата бримка се изплита лицева.
incLp purled lifted increase to left надд. с 1 изтеглена о.бр. в ляво Бримката се изплита опакова; с лявата игла се захваща в посока отдолу нагоре бримката под току що изплетената бримка; новата бримка се изплита опакова.
incR lifted increase to right надд. с 1 изтеглена л.бр. в дясно С дясната игла се захваща дясната част на бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока от дясно на ляво, без да се усуква); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита лицева; следващата се плете лицева.
incRp purled lifted increase to right надд. с 1 изтеглена о.бр. в дясно С дясната игла се захваща бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока отдолу нагоре); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита опакова; следващата се плете опакова.
kfb knit into front and back of next stitch л.бр. изпл. отпред и отзад Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).
M1L мake 1 left надд. 1 бр. в ляво Лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево през задната част.
M1Lp make 1 left purlwise надд. 1 о.бр. в ляво Лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опакова през задната част.
M1R Make 1 right надд. 1 л.бр. в дясно Лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево.
M1Rp Make 1 right purlwise надд. 1 о.бр. в дясно Лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опаково.
pfb purl into front and back loop of the same stitch о.бр. изпл. отпред и отзад Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).
При тези съкращения може да има още много разновидности, но логиката се запазва и ако се усвоят основния набор от бримки и как се изписват в инструкциите за плетене, човек може лесно да се досети как да разтълкува нещо по-специфично и различно (например, ако вместо с 6, трябва да се наддаде с 8 бримки).

Съкращения за свиване
Английски език Български език
Съкращение Значение Съкращение Значение
cdd twisted centered double decrease, twisted св. 2 л.бр. централно Една бримка се прехвърля все едно ще се плете опакова; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете бримки се връщат на лявата игла; прехвърлят се на дясната все едно ще се плетат лицево; следващата бримка се изплита лицева и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
cddp centered double decrease, purled св. 2 о.бр. централно Две бримки се прехвърлят все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; дясната игла се промушва отляво надясно през задната им част и се прехвърлят отново на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
cddp twisted centered double decrease, purled and twisted св. 2 о.бр. превити централно Дясната игла се промушва отляво надясно през задната част на следващите бримки и едновременно се прехвърлят на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
k2tog knit 2 together 2 л.бр. изпл. заедно Две бримки се изплитат заедно лицево.
k2tog twisted knit 2 together, twisted 2 л.бр. изпл. превити заедно Една бримка се прехвърля опаково върху дясната игла; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно лицево.
k3tog knit 3 together 3 л.бр. изпл. заедно Три бримки се изплитат заедно лицево.
k3tog twisted knit 3 together, twisted 3 л.бр. изпл. превити заедно Две бримки се прехвърлят на дяясната игла все едно ще се изплитат опаково; следващата се прехвърля като превита лицева (взима се през задната част, в посока от дясно наляво); и трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите се изплитат заедно като лицева бримка.
p2tog purl 2 together 2 о.бр. изпл. заедно Две бримки се изплитат заедно опаково.
p2tog twisted purl 2 together, twisted 2 о.бр. изпл. превити заедно Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърля се по същия начин още една; двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете бримки се изплитат заедно опаково.
p3tog purl 3 together 3 о.бр. изпл. заедно Три бримки се изплитат заедно опаково.
p3tog twisted purl 3 together, twisted 3 о.бр. изпл. превити заедно Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърлят се по същия начин още две бримки, една по една; трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите бримки се изплитат заедно опаково.
sl1-k2tog-psso slip a stitch knitwise, k2tog, pass slipped stitch over k2tog 1 бр. се прехв. като лицева; 2 бр. се изпл. заедно; прехв. бр. се премятат през л.бр. Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; следващите две бримки се изплитат заедно лицево; прехвърлената бримка се премята над новата.
sl2-k1-p2sso slip 2 stitches as if to k2tog, k1, pass 2 slipped stitches over knit stitch 2 бр. се прехв. заедно лицево; 1 л.бр.; прехв. бр. се премятат през л.бр. Две бримки се прехвърлят заедно все едно ще се плетат лицево; една бримка се изплита лицева; двете прехвърлени бримки се премятат през лицевата.
ssk slip, slip, knit 2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити лицеви Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; лявата игла се промушва отляво на дясно през предната част на двете бримки и те се изплитат заедно през задната част (като превита).
ssp slip, slip, purl 2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; двете бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно през задната част като опакови (като дясната игла се промушва от ляво надясно).
sssp slip, slip, slip, purl 3 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови Три бримки се прехвърлят една по една на дясната игла все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; трите се изплитат заедно през задната част, като дясната игла се промушва отляво надясно.
По същия начин, както и при съкращенията за наддаване, и при тези за свиване има още много комбинации. Но ако човек, знае какво означава и как да изплете k2tog, лесно ще се справи и с k5tog.

Съкращения за плетеници (осморки)
Английски език Български език
Съкращение Значение Съкращение Значение
1/1 LC On RS: Slip 1 st to cn and hold in front, k1, k1 from cn. On WS: Slip 1 st to cn and hold in front, p1, p1 from cn. 2 л.бр. кръстосани наляво От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.
1/1 RC On RS: Slip 1 st to cn and hold in back, k1, k1 from cn. On WS: Slip 1 st to cn and hold in back, p1, p1 from cn. 2 л.бр. кръстосани надясно От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.
1/1 LPC On RS and WS: Slip 1 st to cn and hold in front, p1, k1 from cn. 1 о.бр. и 1 л.бр. кръстосани надясно И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита лицева.
1/1 RPC On RS and WS: Slip 1 st to cn and hold in back, k1, p1 from cn. 1 л.бр. и 1 б.бр. кръстосани надясно И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита опакова.
1/1 LT On RS: Slip 1 st to cn and hold in front, k1 tbl, k1 tbl from cn. On WS: Slip 1 st to cn and hold in front, p1 tbl, p1 tbl from cn. 2 л.бр. кръстосани наляво превити От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.
1/1 RT On RS: Slip 1 st to cn and hold in back, k1 tbl, k1 tbl from cn. On WS: Slip 1 st to cn and hold in back, p1 tbl, p1 tbl from cn. 2 л.бр. кръстосани надясно превити От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.
Тук вариациите са страшно много, но хубавото на схемите с плетеници е, че винаги има легенда, която да укаже какво означава конкретния символ в дадения модел. Така, че ако усвоите тези основни прехвърляния и изплитания на осморки, ще можете със сигурност да се справите и с останалите.

 

Хоризонталната двуцветна латвийска коса намира приложение предимно в жакардовите плетива за акцентиране на маншетите на плетени чорапи, гети и ръкавици, ръкави и платки на жилетки и пуловери, открояване околошките на жакардово плетени шапки и барети.

Тъй като латвийската косичка се изплита с опакови бримки, тя става по-плътна и релефна от останалия фон на плетивото, което се извършва с гладка лицева и жакардова плетка.

 

Изплитането на латвийската косичка е много лесно. Състои се от три реда:

1-и ред:Редувайте последователно по една лицева бримка от двата цвята до края на реда / сх.1/.

2-и ред: Прехвърлете и двата конеца отпред между иглите на лицевата страна на плетивото / сх.2/ и в този ред плетете всички бримки опаково, всяка във своя цвят, като слагате конеца на новия цвят над конеца на току-що изплетения цвят / сх.3/. Така се създава ефект на преплитане на цветовете, т. е. смяната на конците правите пред плетивото, в направление „ от себе си“. Понеже сменяхме конците от двата цвята все в едно и също направление, те се оказват усукани. Оставете ги така, тъй като във следващия ред за всяка бримка ще сменяме конците в противоположното направление и те постепенно ще се разсучат.

3-и ред: пак всички бримки плетем като опакови всяка в своя цвят, смяната на конците правим пак пред плетивото, но в противоположно направление „ към себе си“, като слагаме конеца от изплетената бримка над конеца за следващата бримката, която ще изплетем, като нейния конец го вземаме отдолу /сх.4/.

Готовата латвийска коса се вижда на сх.5. Ако искате да смените посоката на косата / сх. 6/, разменете втори и трети ред.

 

 

Декември е първият зимен месец. Температурите вече са по-ниски. Декември е месец с най-къс ден, най-голяма облачност и мъгли и най-малко по часове слънчево греене през годината.

 

Състояние на пчелните семейства

Животът в пчелина като че ли е замрял, всичко е притихнало. Това обаче е само привидно. През първата половина на зимата, докато още не се е появило ново пило, пчелното семейство се намира в относителен покой, събрано на кълбо. Само понякога някоя пчела, подмамена от слънчевите лъчи по обяд, плахо се подава на входа, но усетила студения полъх на зимния вятър, бързо се прибира. В средата на зимното кълбо има един ограничен по площ топлинен център с постоянна висока температура от 30-32, дори до 36°С, а в останалата част температурата е средно 21-22°С, като в някои случаи спада до 10,7°С, а в кората на кълбото дори до 6-10°С.

Терморегулацията в зимното кълбо се направлява от промените на околната температура, а топлообразуването е резултат от обмяната на веществата в тялото на пчелите. Колкото по-ниска е външната температура, толкова по-нагъсто се събират пчелите, кълбото се свива и неговата топлоизлъчваща повърхност се намалява. Същевременно пчелите от повърхността на кълбото (това са предимно по-стари пчели) се притискат плътно една до друга, като подпъхват главите и гърдите си под коремчетата на стоящите над тях. По този начин те образуват нещо като „кора“, която спомага за по-доброто задържане на топлия въздух в кълбото. В много студено време за по-голямо уплътняване част от пчелите се напъхват и в празните килийки на питите. Когато все пак температурата в кълбото спадне до определения минимум, пчелите от вътрешността, които са по-нарядко разположени, започват да произвеждат топлина чрез микроколебания (трептения) на гръдната мускулатура, при което се чува характерното жужене. В резултат на това температурата на кълбото отново се повишава.

 

Мускулната енергия и топлообразуването са за сметка на консумацията на мед, който пчелите, намиращи се в контакт с него смучат, след което отстъпват мястото си на другите. С изразходването на меда в обсега на пчелното кълбо, то бавно се придвижва нагоре и назад по питите в топлата зона, след което се премества на съседните пити с храна. Придвижването на пчелите върху съседните пити през зимата обаче може да стане само през дните, когато макар и за кратко температурата на външния въздух се повиши над 8°С и пчелното кълбо временно се разпусне. При продължително студено време или ако над рамките не са предвидени проходи за преминаване, пчелите не успяват да се придвижат и загиват от глад, напъхани в празните килийки, при наличност на мед в съседните пити. Затова при зазимяването във всяка пита трябва да има не по-малко от 1,5-2 кг мед, който е достатъчен за презимуване на пчелите, намиращи се на питата. При движението на кълбото пчелите от повърхността му се преместват навътре, а тези от вътрешността отиват на повърхността. По този начин се облекчава състоянието на периферните пчели, които са изложени на най-голям студ. В зависимост от силата на пчелното семейство и от външната температура консумацията през първата половина на зимата, докато още няма пило, е от 0,8 до 1 килограм мед на месец.

 

През това време пчелите изразходват минимално количество белтъчни вещества, и то предимно резервни от т.нар. мастно тяло. Установено е обаче, че и през зимата млечицето участвува в храната на майката.

С използването на храната от организма на пчелите при дишането се отделят като отпадъчни продукти вода и въглероден двуокис, а в дебелото (задното) черво се натрупват несмлени остатъци. Водата под формата на водни пари се поглъща от топлия въздух, който като по-лек напуска кълбото и отива нагоре, за да излезе навън през горния вход, или влагата се задържа от възглавниците и други затоплящи материали. Ако няма такава възможност, влагата остава в гнездото, като причинява силно безпокойство на пчелите и овлажняване на студените стени на кошера и непокритите с пчели пити, от което те плесенясват. При голяма въздушна влажност семействата може да загинат. Незапечатаният мед или сироп е силно хигроскопичен, лесно вкисва и причинява диария, от което питите и вътрешността на гнездото се замърсяват, пчелното гнездо се разстройва и семейството може частично или напълно да загине. Въглеродният двуокис е по-тежък и пада надолу. За разлика от активния сезон, когато за отглеждането на пилото има нужда от чист въздух, сега тази нужда е 15 пъти по-малка, като в кълбото съдържанието на кислород спада, а на въглероден двуокис се повишава. В този случай повишеното съдържание на въглероден двуокис се отразява благоприятно, тъй като окислителните и обменните процеси в пчелния организъм се забавят. Благодарение на това разходът на енергия, консумацията на храна и натрупването на несмлени остатъци са по-малко, в резултат на което се постига по-голяма продължителност на живота на пчелите. Но те имат нужда и от кислород, който се доставя от навлизащия чист въздух през стеснения долен вход.

Работа на пчеларя

След като правилно е зазимил пчелните семейства и е взел всички необходими мерки за тяхното благополучно зимуване, пчеларят трябва от време на време да навестява пчелина, за да отстрани някои евентуални нередности. Сериозна опасност за живота на пчелите са тяхното обезпокояване и разстройването на кълбото от сътресение, причинено от животни, хора, превозни средства, от мишки в гнездото, от ниски клони на дърветата и други. През зимата пчеларят трябва да ремонтира стария и да подготви необходимия нов инвентар, да скове рамки и да монтира тел на тях.
Зимните месеци са най-подходящи и трябва да бъдат използвани за активна пчеларска просветна дейност. По-опитните пчелари трябва да споделят своите знания и практически опит с по-младите, за да се повишава общата пчеларска култура, което е от основно значение за преуспяването на пчеларството.

ПОДГОТВЯНЕ НА РАМКИ С ТЕЛ

Рамките трябва да се подготвят и да се монтират с тел още през зимата, когато пчеларят е свободен от работа на пчелина. Тогава се сковават и доставените нови рамки. Това трябва да се има предвид особено при големи пчелини. Старите годни рамки, от които са изрязани бракуваните пити, се изваряват в голям казан в 2-3%-ов воден разтвор на сода каустик, за да се дезинфекцират и да се отстрани налепът от клей по тях, след което се промиват с чиста вода и се изсушават (най-добре е това да е направено още през есента). След това, ако има нужда, те се доочистват, като се изстъргват с нож или стъкло и се приковават.

Телът за монтиране на рамките трябва да бъде мек и калайдисан или поцинкован, с дебелина от 0,33 до 0,38 мм. В никакъв случай не използвайте медна тел, защото тя се окислява и уврежда восъчната пита и меда. При по-дебел тел често пъти майката не снася яйца в килийките, през основите на които преминава телът. В пчеларската практика телът се поставя по различни начини на рамките – хоризонтално, вертикално, зигзагообразно, преплетено и по други начини. По-добро се оказва хоризонталното поставяне на тела, като при плодниковите Дадан-Блатови рамки се поставят 4-5 хоризонтални успоредни реда, при магазините – 2 реда, а при рамките за многокорпусните кошери – по 3 реда. Най-горният ред трябва да стои по възможност по-близо под горната летвичка на рамката – на около 1-2 см, а останалите редове се разполагат на около 7-8 см един от друг по височината на рамката. Телът се прокарва през дупки, пробити с шило или със специален уред. Съответните дупки на двете странични летвички трябва да бъдат на еднакво разстояние, и то точно по средата на летвичките (на една линия). За по-голяма точност може да се използва надупчен шаблон от ламарина, който се поставя на страничните летвички, и по него се пробиват дупките или с линийка предварително се маркират с молив местата на дупките. Ако дупките не са на една линия и по средата на летвичките, плоскостта на питата ще бъде неравна, а изградените килийки по-дълбоки или по-плитки от нормалните, поради което ще са негодни за отглеждане на пило.
Прокарването на тела започва от долния край на рамката и като стигне до последната горна дупка, краят му се завива около пиронче, което се приковава на тясната страна на страничната летвичка. След това телът се опъва в обратен ред и в долния край се завива около пиронче на другата летвичка. Можете да използвате и скобички, предназначени за тази цел. В пчеларските магазини се продават и втулки, които се поставят в предварително направените дупки на летвите и след това през тях се прокарва телът. Те са много удобни, защото не позволяват на тела да се врязва в летвите и съответно да се разхлабва.

 

Телът не бива да се обтяга много рано, защото от стоенето се разхлабва и после трябва отново да се изпъва. Питите се закрепват също по-късно, когато наближи тяхното използване за разширяване на гнездата.

При вертикалното или зигзагообразното поставяне на тела, понеже горната летвичка на рамката е по-дебела и по-трудно се пробива с шило, телът се прокарва през скобички, които се забиват на долната страна на летвичката със скобонабивач. За по-добро укрепване на питите при подвижно пчеларство освен хоризонталните телове се поставя и един вертикален ред. За тази цел по средата на горната летва се пробива с шило дупка отстрани косо надолу, където се прокарва и връзва телът, като се опъва и се завива около всеки хоризонтален ред. Свободният му край се вкарва в дупка в средата на долната летвичка и се затяга.

Бродерия върху дрехи не губи значение зав продължение на много векове. Без значение какъв клас е на мъжа дрехи с бродерия е задължително за всички. А много изкусни майстори със собствените си ръце, украсени костюми богата класа, а сами, останали в скромен бродерия.
Все пак, първоначално ръчна бродерия е не самоТой украсена облеклото тя бе дадена повече и oberezhnoe стойност, но с течение на годините на преден план на естетиката на възприемането дрехи с бродерия. Бродирани дрехи, независимо от това е нейната маркови Лейб или лого или не, винаги оригинални. И без значение каква техника е украсена с облеклото си - кръстат бод, следите ... Ришельо - най-важното е как се прави.
Първите стъпки в бродерия
Решете облекло. Прекарано уменията си. Например, кръстосани памучни тениски, панталони, ризи ... Те са удобни за първи опит, а не най-скъпите.
Изберете областта на декорация. Ако това е ризата - най-доброто място за лична логото си (така може да се разглежда и бродерия - знак за изключителната си работа):

порти;
маншет;
джоб;
джобове;
колан.е. В противен случай той ще бъде много разочароващо, ако вашата ръчна работа и надежди, свързани с нея ще изчезнат при първото измиване.
Теми, проверете също върху стабилността на цвета: мокра, увийте ги в бял плат и да видим дали този цвят. Ако е така, не бързайте разстроен, и лечение на нишките много сапун ги насапуниса (им ликвидация, като щипката) и 15 минути накисване в много гореща вода. Изплакнете в студена вода, и след няколко минути се накисва в разтвор на оцет и сол. След това отново, изплакнете ръцете, увийте го в кърпа и го изгладят. Ако отново има развод - нишката е най-добре да се вари в продължение на пет минути в разтвор на оцет-сол. След това, те имат просто няма да изчезнат, но само за да угоди на техните цветове.
гладят дрехите, закрепете на мястото на чертеж, лого платно, предварително дъска с нея.
По-добре, ако това ще бъде малко повече от цифрата на схемата.

Изберете картина. Обръщайки внимание на схемата, дават предимство на тези, които показват снимки с повтарящ се мотив. По-лесно е да се следват, особено в началния етап.
Кога ще се актуализира уменията си, можете да разкрасявам кръст и сложни лога и модели: на гърдите и на ръкавите и на гърба на продукта. Закрепете необходимостта платно, за да затворите, изглаждане на бръчките ръцете, изтръпване или primetochnym шев. Така че това няма да обходи.
За да бродерия върху роклята беше плътно околоЦифрите не трябва да се забелязват пункции, така че иглата трябва да бъде с малко ухо. И още един съвет: опитайте бродиране с кръстче в кутиите, не прониже конците на самия платното, в противен случай ще бъде трудно да се премахне. Ако направите всичко правилно, нишките на платното лесно отстраняване на заместник ръце (!) Дърпане своите хоризонтални и вертикални редове.
предложен нашата схема на снимката (което е избродирана кръст) може да бъде съвършено глоба за първи опит за награждаване на собствените си дрехи за възрастни и деца, или да станат собственото си лого:

Много често схемите за плетене на две игли са представени като инструкции, които описват как да се изплете даден модел със стандартни символи и съкращения. Това много улеснява описването и разчитането на тези модели, както и предотвратява евентуалното объркване, което би могло да настъпи, ако докато плетем трябва да следваме десетки страници с текст, описващ всичко дума по дума. Понякога, дори когато това не се налага, за улеснение и за по-ясно представяне, в моделите се включват тези схеми със символи и диаграми. Това е особено полезно, когато се плете с различни цветове или се оформят различни видове форми и плетеници.

Разчитане на схеми (графики) представени със символи
Използването на символи улеснява много описването на даден модел, а и неговото разчитане. Всеки символ в графиката представлява дадена бримка, която се изплита само по един, точно определен начин.

Макар понякога да се срещат леки разминавания при различните дизайнери, в таблицата по-долу са изброени стандартните символи използвани в схемите за плетене на една кука.

Основни символи
Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
или

лицева бримка л.бр. основна бримка в плетенето на две игли – получава се гладка страна от лицевата част и релефна от опаковата (огледална на опаковата бримка) Плете се лицева бримка от лицевата страна и опакова бримка от опаковата страна на плетката.
или

опакова бримка о.бр. основна бримка в плетенето на две игли – получава се релефна страна от лицевата част и гладка от опаковата (огледална на лицевата бримка) Плете се опакова бримка от лицевата страна и лицева бримка от опаковата страна на плетката.
изпусната бримка изп. бр. при по-сложни плетки и специфичен ефект, който се получава – например, оформяне на цветя между редовете Бримката се изпуска от иглата и се оставя да се разплете.

 

лицева превита бримка л.прев.бр. с тази бримка се плете близка на лицевата плетка, но е по-интересна, тъй като самите бримки са леко усукани Лицева бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата) – получава се т.нар. превита лицева бримка.

 

опакова превита бримка о.прев.бр. с тази бримка се плете близка на опаковата плетка, но е по-интересна, тъй като самите бримки са леко усукани Опакова бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата) – получава се т.нар. превита опакова бримка.
или

лицева бримка изплетена отпред и отзад л.бр. изпл. отпред и отзад за увеличаване броя на бримките с една Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).
или

опакова бримка изплетена отпред и отзад о.бр. изпл. отпред и отзад за увеличаване броя на бримките с една Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).
или

две лицеви бримки изплетени заедно 2 л.бр. изпл. заедно за намаляване броя на бримките с една Две лицеви бримки се изплитат заедно като една.
или

две опакови бримки изплетени заедно 2 о.бр. изпл. заедно за намаляване броя на бримките с една Две опакови бримки се изплитат заедно като една.
или

 

три лицеви бримки изплетени заедно 3 л.бр. изпл. заедно за намаляване броя на бримките с две Три лицеви бримки се изплитат заедно като една.
или

три опакови бримки изплетени заедно 3 о.бр. изпл. заедно за намаляване броя на бримките с две Три опакови бримки се изплитат заедно като една.
или

 

наддаване с една бримка надд. 1 бр. за увеличаване броя на бримките с една С помощта на дясната игла се повдига конеца между последната изплетена бримка на дясната игла и тази, която следва да се изплете от лявата; след това този конец се поставя на лявата игла и се изплита като лицева бримка.
или

прехвърлят се две бримки лицево и се изплитат лицево през задната част прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. лиц. през задната част за намаляване броя на бримките с една Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно лицево през задната част на двете бримки.
или

прехвърлят се две бримки лицево и се изплитат опаково през задната част прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. оп. през задната част за намаляване броя на бримките с една Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно опаково през задната част на двете бримки.
или

прехвърля се една бримка с преждата пред плетивото прехв. 1 бр. с преждата отпред за прехвърляне на бримки без да се изплитат Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи пред лявата игла.
или

прехвърля се една бримка с преждата зад плетивото прехв. 1 бр. с преждата отзад за прехвърляне на бримки без да се изплитат Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи зад лявата игла.
или

 

намятане нам. най-често за оформяне на дупки; за увеличаване на броя на бримките с една Преждата се намята над иглата.
Символи за наддаване
Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
намятане нам. най-често за оформяне на дупки; за увеличаване на броя на бримките с една Преждата се намята над иглата.
или

наддаване с една лицева бримка в ляво надд. 1 бр. в ляво за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево през задната част.
наддаване с една опакова бримка в ляво надд. 1 о.бр. в ляво за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опакова през задната част.
или

наддаване с една лицева бримка в дясно надд. 1 бр. в дясно за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево.
наддаване с една опакова бримка в дясно надд. 1 о.бр. в дясно за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опаково.
или

наддаване с една изтеглена лицева бримка в ляво надд. с 1 изтеглена л.бр. в ляво за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: бримката се изплита лицева; с лявата игла се захваща лявата част на бримката под току що изплетената бримка (в посока от ляво на дясно без да се усуква); новата бримка се изплита лицева.
наддаване с една изтеглена опакова бримка в ляво надд. с 1 изтеглена о.бр. в ляво за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: бримката се изплита опакова; с лявата игла се захваща в посока отдолу нагоре бримката под току що изплетената бримка ; новата бримка се изплита опакова.
или

наддаване с една изтеглена лицева бримка в дясно надд. с 1 изтеглена л.бр. в дясно за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: с дясната игла се захваща дясната част на бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока от дясно на ляво, без да се усуква); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита лицева; следващата се плете лицева.
наддаване с една изтеглена опакова бримка в дясно надд. с 1 изтеглена о.бр. в дясно за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: с дясната игла се захваща бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока отдолу нагоре); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита опакова; следващата се плете опакова.
или

 

наддаване с две бримки централно надд. с 2 бр. централно за увеличаване на броя на бримките с две Изплита се една лицева бримка през задната част на бримката и една лицева бримка през същата бримка, само че в предната част (стандартна лицева); с лявата игла се прави нова бримка, като се взима конеца свързващ двете нови; новата бримка се изплита лицева.
или

лицева бримка, изплетена отпред и отзад л.бр. изпл. отпред и отзад за увеличаване на броя на бримките с една Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).
или

опакова бримка, изплетена отпред и отзад о.бр. изпл. отпред и отзад за увеличаване на броя на бримките с една Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).
наддаване – от една лицева бримка се изплитат четири надд. от 1 л.бр. да станат 4 л.бр. за увеличаване на броя на бримките с три От една лицева бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една лицева бримка, една опакова бримка, още една лицева бримка и още една опакова бримка.
наддаване – от една опакова бримка се изплитат четири надд. от 1 о.бр. да станат 4 о.бр. за увеличаване на броя на бримките с три От една опакова бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една опакова бримка, една лицева бримка и още една опакова бримка.
наддаване – от една лицев бримка се изплитат една лицева, една наметка, една лицева надд. от 1 л.бр. се изпл. 1 л.бр., 1 нам., 1 л.бр. за увеличаване на броя на бримките с две От една лицева бримка се изплита една лицева бримка, прави се една наметка и се изплита още една лицева бримка.
Символи за свиване
Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
свиване с две лицеви бримки централно св. 2 л.бр. централно за намаляване на броя на бримките с две Една бримка се прехвърля все едно ще се плете опакова; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете бримки се връщат на лявата игла; прехвърлят се на дясната все едно ще се плетат лицево; следващата бримка се изплита лицева и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
свиване с две опакови бримки централно св. 2 о.бр. централно за намаляване на броя на бримките с две Две бримки се прехвърлят все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; дясната игла се промушва отляво надясно през задната им част и се прехвърлят отново на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
свиване с две опакови бримки централно превити св. 2 о.бр. превити централно за намаляване на броя на бримките с две Дясната игла се промушва отляво надясно през задната част на следващите бримки и едновременно се прехвърлят на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
илиили

две лицеви бримки изплетени заедно 2 л.бр. изпл. заедно за намаляване на броя на бримките с една Две бримки се изплитат заедно лицево.
илиили

три лицеви бримки изплетени заедно 3 л.бр. изпл. заедно за намаляване на броя на бримките с две Три бримки се изплитат заедно лицево.
или

две лицеви бримки изплетени заедно превити 2 л.бр. изпл. превити заедно за намаляване на броя на бримките с една Една бримка се прехвърля опаково върху дясната игла; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно лицево.
или

три лицеви бримки изплетени заедно превити 3 л.бр. изпл. превити заедно за намаляване на броя на бримките с две Две бримки се прехвърлят на дяясната игла все едно ще се изплитат опаково; следващата се прехвърля като превита лицева (взима се през задната част, в посока от дясно наляво); и трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите се изплитат заедно като лицева бримка.
илиили

две опакови бримки изплетени заедно 2 о.бр. изпл. заедно за намаляване на броя на бримките с една Две бримки се изплитат заедно опаково.
или

две опакови бримки изплетени заедно превити 2 о.бр. изпл. превити заедно за намаляване на броя на бримките с една Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърля се по същия начин още една; двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете бримки се изплитат заедно опаково.
илиили

три опакови бримки изплетени заедно 3 о.бр. изпл. заедно за намаляване на броя на бримките с две Три бримки се изплитат заедно опаково.
или

 

три опакови бримки изплетени заедно превити 3 о.бр. изпл. превити заедно за намаляване на броя на бримките с две Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърлят се по същия начин още две бримки, една по една; трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите бримки се изплитат заедно опаково.
1 бримка се прехвърля като лицева; 2 бримки се изплитат заедно; прехвърлените бримки се премятат през лицевата бримка 1 бр. се прехв. като лицева; 2 бр. се изпл. заедно; прехв. бр. се премятат през л.бр. за намаляване на броя на бримките с две Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; следващите две бримки се изплитат заедно лицево; прехвърлената бримка се премята над новата.

 

2 бримки се прехвърлят заедно лицево; изплита се 1 лицева бримка; прехвърлените бримки се премятат през лицевата бримка 2 бр. се прехв. заедно лицево; 1 л.бр.; прехв. бр. се премятат през л.бр. за намаляване на броя на бримките с две Две бримки се прехвърлят заедно все едно ще се плетат лицево; една бримка се изплита лицева; двете прехвърлени бримки се премятат през лицевата.
или

две бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити лицеви 2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити лицеви за намаляване на броя на бримките с една Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; лявата игла се промушва отляво на дясно през предната част на двете бримки и те се изплитат заедно през задната част (като превита).
или

две бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити опакови 2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови за намаляване на броя на бримките с една Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; двете бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно през задната част като опакови (като дясната игла се промушва от ляво надясно).
или

три бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити опакови 3 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови за намаляване на броя на бримките с две Три бримки се прехвърлят една по една на дясната игла все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; трите се изплитат заедно през задната част, като дясната игла се промушва отляво надясно.
Символи за плетеници (осморки)
Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
илиили

две лицеви бримки кръстосани наляво 2 л.бр. кръстосани наляво за плетене на осморки От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.
илиили

две лицеви бримки кръстосани надясно 2 л.бр. кръстосани надясно за плетене на осморки От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.
илиили

 

1 опакова бримка и 1 лицева бримка кръстосани надясно 1 о.бр. и 1 л.бр. кръстосани надясно за плетене на осморки И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита лицева
илиили

1 лицева бримка и 1 опакова бримка кръстосани надясно 1 л.бр. и 1 б.бр. кръстосани надясно за плетене на осморки И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита опакова.
2 лицеви бримки кръстосани наляво превити 2 л.бр. кръстосани наляво превити за плетене на осморки От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.
2 лицеви бримки кръстосани надясно превити 2 л.бр. кръстосани надясно превити за плетене на осморки От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.
Разчитане на модели с инструкции и съкращения
Много често, моделите за изработване на плетива на две куки се представят като групи от бримки, които се повтарят опреден брой пъти на всеки ред. Вместо инструкциите за тези групи да се повтарят всеки път, групата от бримки се огражда в скоби, след които следва броят повторения, които трябва да се изплетат. Друг начин за представяне на тези повторения е дадената група от бримки да се загради между две звездички и с думи да се упомене, колко пъти да се повтори намиращото се между тези звездички.

Също така, често срещана практика е след всеки ред да се показва колко бримки трябва да има на дясната игла. Най-често това се показва с цифра, затворена в скоби.

В скоби се отбелязва и дали даден ред се плете от лицевата или опаковата страна. Това се случва винаги в началото на реда.

Когато един модел е проектиран за няколко размера, разликите в броя бримки, повторения или други вариации също се посочва в скоби. Например: ако моделът е за размери 40 (42, 44, 46), всичко, което касае дадения размер се посочва в същата последователност – изплетете лицево 64 (66, 68, 72) бримки.

Има такъв набор от съкращения на доста езици, но тъй като аз ползвам английски и в английските сайтове за безплатни схеми има безброй много модели, мисля, че списъкът по-долу ще бъде полезен.

Основни съкращения
Английски език Български език
Съкращение Значение Съкращение Значение
approx approximately прибл. приблизително, около
beg begin/beginning нач. Започване/начало на ред или при измерване на дължина – плетете, докато достигнете 10 см. от началото.
bet between между Например, когато иглата трябва да се вкара между две бримки и от там да се изтегли нова бримка.
bl back loop задна част Задната част на бримката, която се намира зад иглата.
BO bind off завършване Изплитане на последния завършващ ред, след който свалената плетка не се разплита.
CA color A цвят А При плетене с повече от един цвят, всеки цвят се означава с буква (A, B,C и т.н.).
CB color B цвят B При плетене с повече от един цвят, всеки цвят се означава с буква (A, B,C и т.н.).
cn cable needles игла с два върха Това е игла, с която се плетат плетеници (осморки) – може да бъде просто игла с два върха или подобна, но закривена в централната си част.
CO cast on запл. Заплитане/започване на плетката – набор на определен брой бримки върху иглата.
col. color цв. цвят
cont. continue прод. Продължете – наример, продължете още 4 реда лицева плетка.
dec decrease нам. или св. свиване/стесняване/намаляване на броя на бримките
dpn double-pointed needle/s игла с два върха Игла/игли с два върха за плетене на чорапи, яки или за завършване на шапки в горната им част.
drop st drop next st off left needle and allow to unravel изпусната бримка Бримката се изпуска от иглата и се оставя да се разплете.
fl front loop предна част част Предната част на бримката, която се намира пред иглата.
foll following следв. следващ
inc increase доб. Добавяне/наддаване – увеличаване на броя на бримките.
k knit л.бр. Лицева бримка – плете се лицева от лицевата страна и опакова от опаковата страна на плетката.
kfb knit into front and back loop of the same stitch л.бр. изпл. отпред и отзад Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).
k2tog knit two stitches together 2 л.б. изпл. заедно Две лицеви бримки се изплитат заедно като една.
ktbl knit through back loop л.прев.бр. Лицева бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата) – получава се т.нар. превита лицева бримка.
kwise knitwise л. Лицева плетка (лицеви бримки от лицевата страна, опакови бримки от опаковата страна на плетката).
LH left hand лява ръка лява ръка
M1 make one надд. 1 бр. добавете една бримка/наддайте една бримка
MB make bobble направете бобче За изплитане на релефни топчета върху плетката.
MC main color основен цвят основен цвят
MK make knot направете възелче За изплитане на релефни топчета върху плетката.
p purl о.бр. Опакова бримка – плете се опакова от лицевата страна и лицева от опаковата страна на плетката.
p2tog purl two stitches together 2 о.б. изпл. заедно Две опакови бримки се изплитат заедно като една.
pat/patt pattern схема Използва се, когато например се изисква да се продължи плетенето по същата схема още определен брой редове или сантиметри.
pfb purl into front and back loop of the same stitch о.бр. изпл. отпред и отзад Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).
pm place marker поставете маркер Поставяне на маркер, с който да се отбележи конкретна бримка (най-често при плетене в кръг, за отбелязване на начало на нов ред).
pop popcorn пуканка За релефно топче от лицевата страна на плетката, което се получава като само в една бримка се изплетат поредица от 6 лицеви и опакови бримки + една превита лицева бримка и след това се завършат до оставането само на една бримка на иглата.
prev previous предишен предишен – например, предишен ред
psso pass slipped stitch over премятане на прехвърлената бримка над следващата Бримка се прехвърля от лявата на дясната игла все едно ще се изплита опакова, следващата бримка се изплита по схема и след това прехвърлената се премята върху нея.
ptbl purl through back loop o.прев.бр. Опакова бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата), като иглата се промушва от ляво на дясно – получава се т.нар. превита опакова бримка.
pwise purlwise оп. Опакова плетка (опакови бримки от лицевата страна, лицеви бримки от опаковата страна на плетката).
rem remaining оставащ/и Например, когато трябва да се плете същата бримка за оставащите няколко бримки до края на реда.
rep repeat повт. повторете/повтаряне
rev St st reverse stockinette stitch обърната л. плетка При нея лицевата част на плетката се плете само с опакови бримки, а опаковата само с лицеви.
RH right hand дясна ръка дясна ръка
rnd/s round/s ред/редове ред/редове
RS right side л. страна Това е лицевата страна на самото плетиво – там където няма да се виждат ръбовете при зашиване (не означава, че ще се плете с лицева плетка).
sk skip проп. пропуснете
sl slip прехвърл. Прехвърлете или прехвърляне на бримка/и от лявата на дясната игла.
slk slip knitwise прехвърл. лицево Прехвърлете бримка като лицева (движението на иглата е все едно ще се плете лицева бримка, но не се изплита, а бримката само се сваля от лявата на дясната игла).
slp slip purlwise прехвърл. опаково Прехвърлете бримка (движението на иглата е все едно ще се плете опакова бримка, но не се изплита, а бримката само се сваля от лявата на дясната игла).
sl st slip stitch прехвърл. бр. Прехвърлена бримка (движението на иглата е все едно ще се плете опакова бримка, но не се изплита, а бримката само се сваля от лявата на дясната игла).
ssk slip slip knit прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. лиц. през задната част Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно лицево през задната част на двете бримки.
ssp slip slip purl прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. оп. през задната част Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно опаково през задната част на двете бримки.
st/sts stitch/stitches бр. бримка/бримки; примка; гайка
St st stockinette stitch лицева плетка Всеки ред от лицевата страна се плете с лицеви бримки, а всеки ред от опаковата страна се плете с опакови бримки.
tbl through back loop през задн. част Плете се през задната част на бримката, която се намира зад иглата.
tog together заедно заедно
WS wrong side оп. страна Опакова страна на плетката – там където ще се виждат ръбовете при зашиване (не означава, че ще се плете с опакова плетка).
wyib with yarn in back с преждата отзад Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи зад лявата игла.
wyif with yarn in front с преждата отпред Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дяясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи пред лявата игла.
yfwd yarn forward преместете конецът отпред Когато за следващата бримка, нормалната позиция на конецът е зад иглата – в този случай, той се мести отпред и така се изплита следващата бримка според схемата.
yo yarn over нам. Наметка – преждата се намята над иглата.
Yrn yarn around needle усучете преждата Конецът се хваща и се усуква един път около дясната игла, застава в същото положение, в което е бил преди усукването и след това се изплита следващата бримка по схема.
Съкращения за наддаване
Английски език Български език
Съкращение Значение Съкращение Значение
1-to-4 inc increase from 1 stitch to 4: (K1, p1, k1, p1) in next st. надд. от 1 бр. да станат 4 бр. От една бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една лицева бримка, една опакова бримка, още една лицева бримка и още една опакова бримка.
1-to-5 inc increase from 1 stitch to 5: (K1, yo, k1, yo, k1) in next st. надд. от 1 бр. да станат 5 бр. От една бримка се получават пет нови: в следващата бримка се изплитат една лицева бримка, една наметка, още една лицева бримка, още една наметка и още една лицева бримка.
1-to-6 inc increase from 1 stitch to 6: (K1, p1, k1, p1, k1, p1) in next st. надд. от 1 бр. да станат 6 бр. От една бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една лицева бримка, една опакова бримка, една лицева бримка, една опакова бримка, още една лицева бримка и още една опакова бримка.
ctr dbl inc center double increase надд. с 2 бр. централно Изплита се една лицева бримка през задната част на бримката и една лицева бримка през същата бримка, само че в предната част (стандартна лицева); с лявата игла се прави нова бримка, като се взима конеца свързващ двете нови; новата бримка се изплита лицева.
incL lifted increase to left надд. с 1 изтеглена л.бр. в ляво Бримката се изплита лицева; с лявата игла се захваща лявата част на бримката под току що изплетената бримка (в посока от ляво на дясно без да се усуква); новата бримка се изплита лицева.
incLp purled lifted increase to left надд. с 1 изтеглена о.бр. в ляво Бримката се изплита опакова; с лявата игла се захваща в посока отдолу нагоре бримката под току що изплетената бримка; новата бримка се изплита опакова.
incR lifted increase to right надд. с 1 изтеглена л.бр. в дясно С дясната игла се захваща дясната част на бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока от дясно на ляво, без да се усуква); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита лицева; следващата се плете лицева.
incRp purled lifted increase to right надд. с 1 изтеглена о.бр. в дясно С дясната игла се захваща бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока отдолу нагоре); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита опакова; следващата се плете опакова.
kfb knit into front and back of next stitch л.бр. изпл. отпред и отзад Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).
M1L мake 1 left надд. 1 бр. в ляво Лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево през задната част.
M1Lp make 1 left purlwise надд. 1 о.бр. в ляво Лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опакова през задната част.
M1R Make 1 right надд. 1 л.бр. в дясно Лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево.
M1Rp Make 1 right purlwise надд. 1 о.бр. в дясно Лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опаково.
pfb purl into front and back loop of the same stitch о.бр. изпл. отпред и отзад Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).
При тези съкращения може да има още много разновидности, но логиката се запазва и ако се усвоят основния набор от бримки и как се изписват в инструкциите за плетене, човек може лесно да се досети как да разтълкува нещо по-специфично и различно (например, ако вместо с 6, трябва да се наддаде с 8 бримки).

Съкращения за свиване
Английски език Български език
Съкращение Значение Съкращение Значение
cdd twisted centered double decrease, twisted св. 2 л.бр. централно Една бримка се прехвърля все едно ще се плете опакова; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете бримки се връщат на лявата игла; прехвърлят се на дясната все едно ще се плетат лицево; следващата бримка се изплита лицева и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
cddp centered double decrease, purled св. 2 о.бр. централно Две бримки се прехвърлят все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; дясната игла се промушва отляво надясно през задната им част и се прехвърлят отново на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
cddp twisted centered double decrease, purled and twisted св. 2 о.бр. превити централно Дясната игла се промушва отляво надясно през задната част на следващите бримки и едновременно се прехвърлят на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.
k2tog knit 2 together 2 л.бр. изпл. заедно Две бримки се изплитат заедно лицево.
k2tog twisted knit 2 together, twisted 2 л.бр. изпл. превити заедно Една бримка се прехвърля опаково върху дясната игла; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно лицево.
k3tog knit 3 together 3 л.бр. изпл. заедно Три бримки се изплитат заедно лицево.
k3tog twisted knit 3 together, twisted 3 л.бр. изпл. превити заедно Две бримки се прехвърлят на дяясната игла все едно ще се изплитат опаково; следващата се прехвърля като превита лицева (взима се през задната част, в посока от дясно наляво); и трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите се изплитат заедно като лицева бримка.
p2tog purl 2 together 2 о.бр. изпл. заедно Две бримки се изплитат заедно опаково.
p2tog twisted purl 2 together, twisted 2 о.бр. изпл. превити заедно Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърля се по същия начин още една; двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете бримки се изплитат заедно опаково.
p3tog purl 3 together 3 о.бр. изпл. заедно Три бримки се изплитат заедно опаково.
p3tog twisted purl 3 together, twisted 3 о.бр. изпл. превити заедно Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърлят се по същия начин още две бримки, една по една; трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите бримки се изплитат заедно опаково.
sl1-k2tog-psso slip a stitch knitwise, k2tog, pass slipped stitch over k2tog 1 бр. се прехв. като лицева; 2 бр. се изпл. заедно; прехв. бр. се премятат през л.бр. Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; следващите две бримки се изплитат заедно лицево; прехвърлената бримка се премята над новата.
sl2-k1-p2sso slip 2 stitches as if to k2tog, k1, pass 2 slipped stitches over knit stitch 2 бр. се прехв. заедно лицево; 1 л.бр.; прехв. бр. се премятат през л.бр. Две бримки се прехвърлят заедно все едно ще се плетат лицево; една бримка се изплита лицева; двете прехвърлени бримки се премятат през лицевата.
ssk slip, slip, knit 2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити лицеви Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; лявата игла се промушва отляво на дясно през предната част на двете бримки и те се изплитат заедно през задната част (като превита).
ssp slip, slip, purl 2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; двете бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно през задната част като опакови (като дясната игла се промушва от ляво надясно).
sssp slip, slip, slip, purl 3 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови Три бримки се прехвърлят една по една на дясната игла все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; трите се изплитат заедно през задната част, като дясната игла се промушва отляво надясно.
По същия начин, както и при съкращенията за наддаване, и при тези за свиване има още много комбинации. Но ако човек, знае какво означава и как да изплете k2tog, лесно ще се справи и с k5tog.

Съкращения за плетеници (осморки)
Английски език Български език
Съкращение Значение Съкращение Значение
1/1 LC On RS: Slip 1 st to cn and hold in front, k1, k1 from cn. On WS: Slip 1 st to cn and hold in front, p1, p1 from cn. 2 л.бр. кръстосани наляво От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.
1/1 RC On RS: Slip 1 st to cn and hold in back, k1, k1 from cn. On WS: Slip 1 st to cn and hold in back, p1, p1 from cn. 2 л.бр. кръстосани надясно От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.
1/1 LPC On RS and WS: Slip 1 st to cn and hold in front, p1, k1 from cn. 1 о.бр. и 1 л.бр. кръстосани надясно И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита лицева.
1/1 RPC On RS and WS: Slip 1 st to cn and hold in back, k1, p1 from cn. 1 л.бр. и 1 б.бр. кръстосани надясно И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита опакова.
1/1 LT On RS: Slip 1 st to cn and hold in front, k1 tbl, k1 tbl from cn. On WS: Slip 1 st to cn and hold in front, p1 tbl, p1 tbl from cn. 2 л.бр. кръстосани наляво превити От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.
1/1 RT On RS: Slip 1 st to cn and hold in back, k1 tbl, k1 tbl from cn. On WS: Slip 1 st to cn and hold in back, p1 tbl, p1 tbl from cn. 2 л.бр. кръстосани надясно превити От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.
Тук вариациите са страшно много, но хубавото на схемите с плетеници е, че винаги има легенда, която да укаже какво означава конкретния символ в дадения модел. Така, че ако усвоите тези основни прехвърляния и изплитания на осморки, ще можете със сигурност да се справите и с останалите.