• Описание: Набират се 5 бримки и се плете така-1 ред-крайна,всички лицеви(като искате плетете и ластик...

  • Размер36-38 Необходими материали:150м/50г прежда ,игли 3,5кука Наберете 51бримки От1до 4ти ред:Прехвърлете първата...

  • Здравейте приятели по плетка! Наближават двата празника на любовта – Свети Валентин и 8-ми март и какво...

  • Плетене на една кука: дебели модели. Схеми от категорията трябва да иматЕлементарни непрекъснати модели се...

През XIII в. плетенето е било сравнително широко разпространено в Италия като домашно ръкоделие.

 

История на плетивото по света

 

В своя труд от 1867 г. посветен на историята на чорапите, Уилям Фелкин се опитва да докаже чрез повече или по-малко логични разсъждения, че още по време на Троянската война и на раждането на Омировите „Илиада" и „Одисея" хората са знаели да плетат. Авторът смята, че навярно звуковото сходство е довело до подмяна на понятията “плетене" и „тъкане". В „Одисея" например се разказва как Пенелопа. очакваща завръщането на с Одисеи, отпращала нетърпеливите кандидат женитба с обещанието, че ще се омъжи, когато тъче сватбеното си руно, и всяка нощ разплитала изтъканото през деня.{mospagebreak}

 

В действителност тя е плетяла, защото - за разлика от тъканата материя - плетивото може да се разплете бързо, без да се повреди нишката и без да останат видими следи. По старинните гръцки вази от епохата след троянската война са изобразени фигури на пленени троянски благородници в тясно прилепнали панталони, на вид трикотажни, твърде подобни на онези от празничните одежди на венецианските Дожове две хилядолетия и половина по-късно. И все пак в горните примери става дума за хипотези и умозрителни заключения, в повечето случаи оборени или разколебани от археологическите изследвания. Ако вземем предвид факта, че най-старите съхранени плетени изделия - изпълнени с доста сложна техника — датират от III-V в. от н.е. и са открити на различни, твърде отдалечени едно друго места, следва да приемем, че плетенето се е появило много по-рано, неизвестно кога точно.

През XIII в. плетенето е било сравнително широко разпространено в Италия като домашно ръкоделие. По-късно от тук то се пренесло в Испания, а оттам във Франция. Англия, Шотландия, Германия и други страни. През XVI в. плетаческото изкуство вече е било популярно из цяла Европа и плетените изделия, най-вече чорапите, станали много търсени преди всичко в кралските и благородническите дворове. Би могло да се каже. че в онази епоха плетенето покорило цяла Европа.

Студено, сиво, тъжно... та чак депресивно... е времето през късната есен.

Да кажем “не” на тази тенденция.

Най-лесния начин за дамите е като променят гардероба.

За да се чувстваме добре зимата първо за нас е важно:

да ни е топло
да ни е уютно
да ни е цветно
Ако говорим за облеклото – това са плетените дрехи и аксесоари. Топъл вълнен пуловер в слънчеви шарки, весело пончо с понпони, плетена рокля или блузон в свежи цветове.
Да не забравяме, че този сезон лилавото извоюва своето място и спокойно можем да го използваме като алтернатива на сивото.

Ако сте умели в плетенето можете да си оплетете нещо, но ако не сте пробвали досега можете направо да изберете
ръкавици, шапка или чанта в топли цветове.

 

МОСТРА

За да стане сполучливо плетиво на две игли или с кука,необходимо е предварително да се изплете мостра (квадратно парче). След това мострата (броят на бримките и височината от редовете при две игли и получените фигури или мотиви при кука) се сравнява с дадените указания за избрания модел.

Разликата в материала, иглите, куките и начинът на плетене-по-стегнат или по-хлабав,могат да дадат значителна разлика.Ето защо според случая се използуват по-дебели или по-тънки игли или куки.

Когато мострата е квадратно парче 10/10 см,отмерват се в средата 5 см широчина и 5 см височина.За плетки с кука се броят фигурките.Ако плетката не е с определени фигури,използува се начинът,показан за плетка на две игли.

Мострата се изглажда според вида на плетката и материала.Бримките се изброяват за широчината,а редовете за височината ( при две игли ) и се пресмята колко пъти броят на бримките се съдържа в кройката.По този начин една сериозна трудност при започването на плетиво се разрешава успешно.За дължината ( до ръкавната извивка,до наклона на рамото или общата дължина ) се броят редовете на мострата.

Резултатът от мострата,изплетена с кука,се нанася върху кройката по същия начин,както при две игли.

КРОЙКА
За някои само плетива-облекло е необходимо да се направи кройка,за да може да се проверява през време на плетенето.За кройката са необходими следните мерки: дължина на дрехата,гръдна обиколка ( плюс 2 до 4 см ), широчина на гърба при плещите,дължина на ръкава,широчина на ръкава при започването и при подмишната част.

На практика най-лесно може да се направи кройка по следния начин:

ДЕТСКА ЖИЛЕТКА
дължина на гърба до талията 32 см, дължина на жилетката 46 см , гръдна обиколка 70 см , широчина на гърба при лещите 32 см , ължина на рамото 10 см, обиколка на ханша 70 см , дължина на ръкава 44 см , широчина на ръкава при подмишницата 32 см , широчина при китката 20 см.

ГРЪБ, ПРЕДНА ЧАСТ И РЪКАВ
Лист хартия се прегъва на две,начертава се правоъгълник с дължина,колкото е дължината на жилетката,и широчина,равна на ½ от широчината на гърба.Широчината на гърба в случая е 36 см = 74 см – 2 см : 2 .

Едната предна част е по-широка от гърба с 1 см , а също и другата.При плетиво с обикновени ръкави се придават от 2 до 4 см към двете предни части или към цялата предница,а при ръкави реглан-предницата и гърбът са еднакво широки.Това трябва да се има пред вид при чертането на кройката на прената част.След това се отбелязва мястото,откъдето започва ръкавната извивка.Тази точка се намира,като се раздели на две измерената дължина от вратното кокалче до талията.Отбелязват се също широчината на гърба при плещите, вратната извивка,дължината на рамото и наклонът му.След това се съединяват всички точки и се очертава кройката.

По същия начин се начертава кройката на предата част.Дължината на предната част се мери от най-високата точка на наклона на рамото. Ръкавната извивка е по-извита от тази на гърба 1 до 2 см.

Кройката на ръкава се получава по същия начин.Върху прегънатия лист се начертава правоъгълник с дължина,равна на дължината на ръкава,и ширчина, ½ от широчината на ръкава при подмишницата.След това се отбелязва точката,от която започва извивката на ръкава.Тази точка се намира,като се раздели на две дължината на ръкава и към полученото число се прибавят от 5 до 6 см.След това полученото число се нанася от най-високата точка на ръкава надолу.В нашия случай имаме : 44 см : 2 = 22 см + 6 см =28 см : 2 = 14 см, или височината на овала на ръкава е = 14 см.Извивката на ръкава ( овалът му ) се очертава така,както е показано на чертежа.Широчината на ръкава при китката се нанася по линията на дължината на ръкава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ръкави реглан винаги удължават дрехата с 2 до 3 см.

За манта,костюми и рокли се препоръчва кройките да се начертаят от специалист,за да са точни,тъй като при плетивото не може да се моделира,както при дреха от плат.При плетенето грешките се поправят само с разплитане.

СВИВКИ И НАДДАВКИ ПРИ ПЛЕТЕНЕТО С ДВЕ ИГЛИ
ЕДИНИЧНИ СВИВКИ
Когато се налага да се направи единична свивка в началото и в края на реда,свивката се прави в обратна посока.ПРИМЕР: В началото на реда,след като се изплетат 2-те първи бримки,третата и четвъртата се изплитат заедно и свивката получава наклон наляво.На края на реда ( пред двете последни бримки ) 2 бр се изплитат заедно,като с иглата се боде първо във втората бримка под задната й част,а след това в бриката пред нея.Свивката получаа наклон надясно.Тези свивки се прилагат при плетенето на реглани.

ДВОЙНИ СВИВКИ
Правят се според случая и модела.Те могат да се разделят с 1 или с 2 бр или да се изплетат 3 бр заедно.

НАДДАВКИ
Обикновенно те са единични и двойни,но при някои плетки могат да бъдат тройни,четворни или петорни ( в 1 бр се изплитат 2,3,4 или 5 бр, като веднъж бримката се изплита налице,а следващия път-наопаки и т н ).Наддавки се правят и за да се увеличи дължината на бримката.В такъв случай конецът се увива два или повече пъти около дясната игла и се изплита бримката,която следва да се изплете.На другия ред наддавките се изпускат и се увеличава само дължинатана бримката ( нарича се удължена бримка ).Прилага се при ажурените плетки.

НАДДАВКИ И СВИВКИ ПРИ ПЛЕТЕНЕТО С КУКА
СИМЕТРИЧНИ НАДДАВКИ
За да се получи по 1 надавка,в началото и в края на реда се изплитат по 2 полупълнежа последоватено в първата и в последната бримка на предхождащия ред.

НАДДАВКИ В СРЕДАТА НА РЕДА
Изплитат се 2-3 полупълнежа в 1 бр от предхождащия ред.

НЯКОЛКО НАДДАВКИ
На един път в края на реда (лявата страна ) се изплитат необходимите бримки синджир,а на следващия ред се плете плетката.На дясната страна ( от опаковата страна на плетивото ) се изплитат с допълнителен конец също определено число бримки синджир и се продължава с плетката. Когато плетката е комбинирана от плетки с ниски и с високи редове,наддавките сеправят при плетенето на ниския ред.

СИМЕТРИЧНИ СВИВКИ
В началото на реда се прескача първата бримка от предхождащия ред,а на края на реда се прескача предпоследната бримка от предхождащия ред.

СВИВКА В СРЕДАТА НА РЕДА
Прескачат се 1 или 2 бр на определеното място.

СВИВКИ НА ПОВЕЧЕ БРИМКИ НА ЕДНО МЯСТО
От дясната страна на плетивото или при започването на реда бримките,които трябва да се свият,се изплитат не в плетката,която се плете,а в плетка “нисък пълнеж “.На следващя ред тези бримки не се плетат-казваме,че бримките се намаляват.От лявата страна на плетивото или завършването на реда бримките,които трябва да се свият,не се плетат ( бримките се намаляат ).

 


ЗАЩО ПЛЕТИВАТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ?

Преди време плетените дрехи са се приемали като луксозни вещи или поне така е било в някои части на света. Днес обаче пуловери и други плетива задължително присъстват в гардерба на всеки човек. Интересното е, че могат да се превърнат в моден елемент по всяко време на годината, не само през зимата. Плетените дрехи - дебели, удобни вълнени плетива за зимата и леки копринени и памучни за пролетта и лятото – се превръщат почти в необходимост за всеки.
И както всяка луксозна вещ, плетивата и пуловерите също се нуждаят от специална грижа – за да им се радвате по-дълго или поне толкова, колкото ви се иска. А защо трябва да се притесняваме толкова много за плетивата? Причината е, че тъканите, които се използват при тях са по-деликатни. Неправилното пране, сушене (или твърде честото такова) и съхранение може да доведе до изгубване на формата, свиване или извадени бримки. За да удължите живота на вашата плетена дреха, не забравяйте да следвате инструкциите на етикетите за грижа за облеклото.
Разбира се, начинът, по който се грижите за плетивата си, зависи много от вида прежда, с който са създадени. Независимо дали става въпрос за кашмир или коприна, памук или вълна, всеки тип прежда се нуждае от малко допълнителна любов и внимание. Прочетете по-долу, за да откриете тънкостите за всяка от тези луксозни тъкани.

 

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА КАШМИРИТЕ И ВЪЛНИТЕ?

Нека започнем с меките и уютни дрехи и други плетива от тези прежди. Те са сред най-луксозните на пазара, предлагайки меко усещане и комфорт.
Който и да попитате – най-вероятно всеки ще ви каже, че обича кашмир. Кашмирената вълна се добива от долния слой на козината на кашмирските кози. Тя е най-меката и пухкава от всички видове вълна, но е и доста скъпа. Изключително качествена и луксозна прежда, която с носенето става все по-мека и по-мека. Задържа и отдава топлината много добре и затова е подходяща за оплитането на зимни дрехи, с които да се стоплите и да се чувствате уютно. Разбира се, не може и без недостатъци - при пране образува топчета и мъхчета по повърхността, т.е. тя не е толкова здрава. Затова обикновено се смесва с други прежди, които да компенсират високата й цена и слабата й здравина.
Най-популярната и широко разпространена вълнена прежда у нас е тази, направена от вълната на обикновените породи овце. Тя се продава на най-достъпна цена, с нея се работи лесно и има много здрав и издръжлив конец. Подходяща е както за топли плетива за зимата, така и за дрехи за по-топлите сезони и дори лятото, заради способността си да „диша“ и да предпазва тялото от изпотяване. Благодарение на нейните качества, вълната може да не се почиства всеки път, когато се носи. Основният й недостатък е, че не е омекотена и ако имате по-чувствителна кожа, може да усетите „боцкане“. Също така при носене бързо се степва и образува топчета. За да се омекоти и поддържането й да стане по-лесно, често вълнената прежда се смесва със синтетични или растителни прежди.
И ако продължим да говорим за луксозни плетива, мериносовата и агнешката вълна е истински лукс - има естествена топлина и мекота на докосване.
Знанието за това как да се грижим за вълнените си дрехи се е предавало от поколение на поколение, а някои от дрехите, изплетени от баби и прабаби са оставали като скъпо наследство, което пазим и предаваме. В последно време обаче, в света, в който живеем, пълен със заместители, това знание е почти забравено. Днес отново все повече хора избират да носят дрехи от естествените материи, от здравословна гледна точка, а и от практична. Освен това са по-красиви, удобни и не толкова трудни за поддържане, колкото се твърди.

Пране:
Когато перете в домашни условия, с много малки изключения, вълнените плетива се перат само на ръка. Не опитвайте в пералня – ще се разочаровате и ще страдате, особено ако това е бил любимият ви вълнен пуловер. Ако е толкова належащо, изперете внимателно в студена или хладка вода до 30 градуса само с вода. Може да използвате и някакъв мек препарат за вълна или дори шампоан за коса. Необходимото количество разтворете в хладка вода, според указанието. Обикновено 1 капачка на 4-5 литра вода (колкото се побира в 1 леген или умивалник). Потопете дрехата в разтвора и перете, като стискате дрехата внимателно. В никакъв случай не извивайте и не търкайте. Малките по размер плетива можете да перете дори под течаща вода. Винаги изплаквайте продължително до пълно отмиване на перилния препарат, защото алккалният му състав е голям враг на белтъчните влакна, като вълната, и ги разгражда при по-дълъг контакт. Важно е да не променяте температурата на водата, когато плакнете. Накрая изплакнете с вода, в която са разтворени около 50-100 грама оцет на 4-5 литра вода, за да се неутрализират остатъците от сапун във влакната, особено, когато изделията са по-плътни или по-дебели. Ако след това миризмата на оцет стои, изплакнете още веднъж с чиста студена вода. След това изстискайте водата нежно с ръце, без извиване или огъване. Останалата вода можете да абсорбирате като увиете вълнената дреха в памучна кърпа.
Ако плетивото е от чиста вълна, вие сте късметлии. Тя няма нужда от често пране, ако не е била подложена на сложна заводска обработка, т.е. запазени са структурата и състава й. Естествената вълна се самопочиства. Дори и след многократно обличане, много трудно приема телесни миризми и то само частично. Затова се предпоча от планинари, алпинисти и спортисти – всички, които прекарват дълго в екстремни условия. Вълнените чорапи, противно на вички други – дори и да са мокри, не миришат. Ако все пак вълнената ви дреха е поела някакъв неприятен аромат, оставете я за няколко часа на чист въздух и тя ще бъде отново свежа.

Избелване:
Никога не използвайте белина – ще разгради вълнените нишки.

Сушене:
Никога не простирайте на директна слънчева светлина, особено боядисваните тъкани - цветовете ще избелеят. Вълнените тъкани не се се сушат на директна топлина, като електроуреди, радиатори, дори радиаторите на парното, ако те са силни. Това ще ги повреди и най-вече може да ги смали.

Гладене:
Вълнените дрехи могат да се гладят на пара, но на средно ниска температура за коприна или вълна (1 – 2 точки). За по-сигурно използвайте влажна памучна кърпа. Добре е също самата вълнена дреха да е леко влажна, иначе няма да постигнете почти нищо. Не гладете на повече от 150 градуса - рискувате да повредите влакната и да деформирате дрехата и нейния размер.

Съхранение:
Знаете ли, че начинът, по който съхранявате плетивата си, влияе върху продължителността на живота им? Поради деликатния си характер, пуловерите от кашмир и вълна трябва да се съхраняват сгънати на хладно и сухо място, а не на закачалки.

Химическо чистене:
Възможно е, но за предпочитане е ръчното пране, особено когато става въпрос за ръчно изработени и обагрени изделия. Химическото чистене е много по-агресивно към тъканите, особено към естествените влакна, а и определено ароматът, който остава след него не е особено приятен.

 

ПАМУК

Памукът е растително влакно, което се добива от растението памук. Много популярна тъкан, памукът е мек, лек и лесен за поддръжка. В допълнение е и приятен на допир и има висока абсорбираща способност. Пуловерите от памучни прежди са не само супер удобни за носене, но са подходящи за всеки сезон в годината.

Пране:
Памукът може да издържи на машинно пране. Препоръчваме цикъл на пране на „памук“ при максимална температура от 40°. Течен или гранулиран прах за пране можете да изполвате в зависимост от цвета.

Химическо чистене:
В някои случаи може да се наложи химическо чистене (за устойчиви петна, бродерии, деликатни шарки). В тези случаи се обърнете към професионална услуга. Памукът може да издържи на всякакъв вид разтворител.

Избелване:
Памукът може лесно да се изпира с помощта на избелващите агенти, предлагани в търговската мрежа. Използване на белина не се препоръчва, тъй като може да повреди тъканта. Хлорът е напълно забранен, тъй като той бавно изгаря памучното влакно.

Сушене:
Машинното сушене (в сушилня) е много подходящо за памучни облекла (до 80°). Въпреки това, за деликатни дрехи (фини габарити или детайли за бродерия, перли и др.) се препоръчва нежен цикъл на сушене или сушене на открито. Това често отнема доста време, защото памукът поема много вода и става по-тежък, а оттам и трудно съхне.

Гладене:
Памукът може да се глади при температура до 200°. Парна ютия може да се използва спокойно за премахване на гънки. Въпреки това, за предпочитане е гладене при средна температура, за да се предотврати пожълтяването на памука. Гладете дрехите си от вътрешната страна.

Съхранение:
Не забравяйте – от това, как съхранявате памучните си дрехи, зависи продължителността на живота им. Те трябва да се съхраняват сгънати на сухо и хладно място, за да запазят формата си. Това е много важно, защото памукът не е еластичен, т.е. не се връща в първоначалната си форма, както вълната. Ако не се грижите за правилното му съхнене и съхранение, той се разтяга. Висококачественият памук обаче обикновено се прибира отново след пране.

 

ГРИЖА ЗА ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА: ПОЛИЕСТЕР, НАЙЛОН, АКРИЛ

ПОЛИЕСТЕР
Полиестерът е сред най-често срещаните синтетични влакна. Той е мек, но леко груб на допир. Влакната му са здрави и устойчиви, свиват се малко и издържат на триене, не се мачкат, но се наелектризират силно. Обикновено полиестерът се смесва с естествените влакна, за да се получат прежди, от които се изработват лесни за поддръжка плетива.

Пране:
Полиестерът може лесно да се пере в машина при 40° максимум. При твърде висока температура, той може да се намачка и гънките да се фиксират. Препаратът (течен или прахообразен) трябва да бъде избран според цветовете или устойчивост на петна по дрехата.

Химическо чистене:
Може да се използва всеки разтворител. Такова третиране се препоръчва за да се запазят най-добре полиестерните дрехи.

Избелване:
Не се препоръчва използването на течна белина.

Сушене:
Не се препоръчва използването на сушилня, защото полиестерните влакна са много чувствителен към топлина. За щастие изсъхва много бързо на открито.

Гладене:
Полиестерът се мачка малко и гладенето рядко е необходимо. Ако това обаче е много важно за вас, изгладете полиестерните си дрехи, както бихте изгладили копринените (110°). Внимавайте обаче, защото полиестерът е чувствителен към топлина.

НАЙЛОН

Полиамидът е популярно синтетично влакно, известно още като найлон. Първоначалната му идея е била да предложи алтернатива на коприната. Той е гладък и блестящ, лесен за пране и хладен на допир. Найлоновите влакна са недостатъчно хигроскопични и прекалено бързо натрупват статично електричество. Имат ниска степен на абсорбция, т.е. бързо изсъхват. Те са еластични и разтегателни. Найлонът се добавя в смесите с натурални влакна, за да придаде на преждата повече здравина, еластичност и устойчивост на триене.

Пране:
Полиамидът може лесно да се пере в машина при 40° максимум. Изберете препарат за пране въз основа на цвета или възможността за почистване на петна по дрехата. Използвайте торба за пране, за да защитите по-фините дрехи (като чорапи или чорапогащници).

Химическо чистене:
Може да се използва всеки разтворител.

Избелване:
Не хлорирайте, тъй като това ще доведе до разграждане на полиамида.

Сушене:
Използването на сушилня е възможно само при умерена температура, но полиамидът изсъхва бързо, така че сушенето на открито става бързо.

Гладене:
Гладенето на дрехи от полиамид рядко е необходимо. Ако обаче това е важно за вас, гладете при ниска температура (110°). Внимавайте, защото полиамидът е чувствителен към топлина и може да се стопи при твърде висока температура.

АКРИЛ

Акрилът е доста популярен вид синтетична прежда. Евтин е, широко достъпен и предлаган в огромно разнообразие от дебелини и цветове. Акрилните влакна са високо оценени, заради своята топлина и прилика с вълната. Затова често акрилът се използва за заместване на вълна или в смес. За разлика от вълната обаче, акрилът е лесен за поддръжка и е подходящ за хора, които са алергични към преждите от животинска вълна. Той е най-добрият избор за начинаещите плетачи, а акрилните плетива са устойчиви и лесни за поддръжка. Те обаче не са толкова меки, колкото естествените влакна. Новите технологии са променили това до известна степен и вече може да се намери много качествена акрилна прежда, която не отстъпва по мекота на останалите. Акрилната прежда не е подходяща в някои случаи - лесно запалима е, така че не може да се използва за плетене на кърпи, подложки и други аксесоари за кухнята.

Пране:
Акрилът лесно се пере в пералня при 30° или 40° максимум с помощта на мек препарат, подходящ за вълна и програма за деликатна вълна или специално пране. Дрехата можете да поставите в торба за пране, обърната наобратно за допълнителна защита.

Химическо чистене:
Възможно е при определени условия - ограничено механично действие и чисти разтворители. Използвайте само професионална услуга.

Избелване:
Използването на хлор е забранено за този вид влакна.

Гладене:
Акрилните дрехи могат да се гладят при ниска температура (110°) без използване на пара. Внимавайте: акрилът може да пожълтее, ако използвате гореща ютия.

Съхранение:
Акрилът не се влияе от молци и е устойчив на светлина. Също както вълнените дрехи, акрилните се съхраняват най-добре сгънати, далеч от директна светлина и източници на топлина.
ОСНОВНИ НЕЩА, КОИТО Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕТЕ

Прахът е голям враг и унщожител на природните влакна. Затова плетените дрехи и аксесоари трябва да се съхраняват в плътно затварящи се шкафове и ракли, а не на открити рафтове.

Мръсните петна са също толкова вредни и затова трябва да се отстраняват веднага. Ако бъдат оставени да проникнат дълбоко в преждата, често става невъзможно да се премахнат. Много видове петна се отстраняват с хладка вода, ако се третират веднага. Капнете върху петното или намокрете замърсения участък от тъканта, без да триете. Не правете опити да отстранявате с вода петна на маслена основа, оцветители, бои, мастила, червило. За премахването им използвайте разтворители. От лицевата страна върху петното поставете чисто бяло памучно парче плат, а от опаковата - замърсения участък се изтрива с тампон, напоен с разтворителя, премахващ дадения вид петно. За да се размекне вече изсъхнало петно, обработете го с разтвор от равни количества глицерин и топла вода и оставете да престои около 1 час. След това изплакнете с хладка вода и чак тогава можете да използвате разтворител.

Измъкнатите конци са често срещани в плетиво, което вече сте носили определен период от време. В никакъв случай не ги режете. По възможност ги разтегнете с тъпа игла или с тънка кука. Ако това не помогне, изтеглете конеца от опаковата страна с помощта на кука за плетене.

Инструкциите за почистване трябва да се спазват строго. Плетивата от смесени прежди се чистят според изискванията за най-деликатния вид влакно, което е част от състава на преждата.

Пране Плетените изделия трябва да се перат често, но по-малко интензивно. Не трябнва да се използва обикновен прах за пране. За ръчно изплетените изделия са препоръчителни специалните препарати за пране на вълнени или деликатни тъкани. Обикновено те са течни, ароматизирани са и комбинирани с омекотител и антистатик. За вълнените плетива се препоръчва да се перат на ръка. След като плетеното изделие изсъхне, махнете образувалите се пухчета, останалите косми и влакънца с помощта на много мека четка. Дрехите трябва да са абсолютно сухи, преди да ги подредите в гардероба, защото иначе ще се появи миризма на застояла влага. Ако имате проблеми с молци, използвайте само естествени продукти срещу тях, например лавандула и кедър.
Гладете от опаковата страна, като под изделието трябва да се подложи дебел слой тъкан. Ютията не трябва да се натиска със сила, а само да се спуска леко и да се вдига. За процеса е нужна и пара.

Химическо чистене Това е вариант, но по-добре е да не прибягвате до него много често. Химикалите скъсяват живота на плетените дрехи.

 

Макар студените месеци да не са ни сред любимите, има нещо супер уютно и стилно в големите, пухкави пуловери и жилетки. А най-хубавата новина е, че тенденциите при плетивата за новия сезон са наистина “уау”! Ето кои са водещите тенденции, от които със сигурност ще изберете някоя за себе си.

Пищни якиРъкави с поло
Може би най-смелият стил, който сме виждали досега. Плюсът тук е, че можете да носите любимия си сатенен топ с тези топли ръкави.С паднали рамене
Всеки пуловер става моментално по-секси, още повече, ако го съчетаете кожени панталони и поли
С изрязани елементи
Покажете малко кожа през този сезон, като същевременно поддържате топлината на тялото си.
С ресни
Ако си мислите, че западната естетика е ограничена само до каубойски ботуши, в грешка сте.
С гол гръб
Ако искате да "нагорещите" нисмките температури с облекло - е, това е начинът!