• Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  • Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • В нашите времена едни от най-любимите вицове между плетачите са за хората, които не различават дали нещо е...

  • Мильто се изработвеа от бежов конец перле№8 на игли №3Диаметърът му е 120 см.Моделът се започва с5бр.В четните...

Здравейте приятели по плетка! Наближават двата празника на любовта – Свети Валентин и 8-ми март и какво по-хубаво от това да подарим на любим човек ръчно изработен подарък, в който сме вложили цялата си обич и внимание.

Реших да отбележа празниците тази година като ви подаря модел на обемно, голямо и много симпатично сърце, което може да бъде възглавничка, декорация или просто мил жест към някой, който ценим и искаме да зарадваме.

 

Сърцето е изработено от дебела, обемна и мека прежда тип “макарон”, с която се плете бързо и лесно, така че подаръкът ще бъде двоен – за този който ще получи изненадата и за този, който я плете.

Направила съм вместо вас всички изчисления за наддаването и свиването на бримки, така че да се получи идеалната форма. Опитала съм и да улесня максимално техниките на плетене, за да бъде лесничко за всеки. В текста по-долу съм дала допълнителни пояснения и съм включила кратки видеа с най-ключовите моменти. Надявам се да се забавлявате!

Детайли на плетката
Ниво на трудност: средно напреднали
Плетене в кръг, на спирала
Стил: на една кука
Използвани бримки:
в.бр. – въздушна (синджир) бримка – конецът се намята и се изтегля през бримката на куката
з.бр. – залепена бримка – куката се промушва, конецът се намята и се изтегля през двете бримки на куката
нп – нисък пълнеж – куката се промушва, конецът се намята и се изтегля; отново се намята и конецът се изтегля през двете бримки на куката
Размер:
Сърцето се получава с височина около 30 см, ширина около 30 см и дебелина 10-15 см. Разбира се, размерът може да варира, в зависимост от стила на плетене.

 

Прежда:
Преждата, с която са изработени моделите е Crafty (70% памук; 30% пълнеж от полиамид) 120 м. в 200 гр. Ще са ви необходими 2 кълбета (остава малко от преждата). Може да я откриете в онлайн магазин www.yarnspot.bg

Използвала съм цвят 8004, розово.

Кука: 9.00 мм
Ако плетете по-отпуснато може да коригирате размера на куката, например на 8.00 мм.

Други необходими материали:
пълнеж (може да бъде силиконов пух, топчета, текстилни ленти и др.)
ножица
маркери за плетене (могат да се заменят с конец в друг цвят, просто трябва да го завързвате или закрепвате здраво, за да не падне докато плетете)
Инструкции за изплитане
Сърцето се плете на 3 основни етапа:

Изплитане на първия “купол”
Изплитане на втория “купол
Свързване на двата “купола” и довършване до острия връх
Сърцето се плете в спирала. Това означава в кръг, но без да се съединяват редовете със залепена бримка – първата бримка на новия ред се заплита директно в първата бримка на предишния. Тук е задължително да се ползва маркер. С него отбелязвайте първата бримка на всеки ред, така че винаги да знаете до къде да плетете преди да започнете нов ред.

Свивките се правят с т.нар. “невидим” метод, който се прилага при плетенето на играчки. Плете се като куката се промушва само в предната част на първата бримка и веднага и само в предната част на следващата бримка. След това конеца се взима и се изтегля през тези две предни части. Завършва се като конеца се взима отново и се изплитат с него двете бримки на куката. Така от две бримки се получава една, без мястото да е видимо. В това кратко видео може да се запознаете с него:

Част 1: Първи купол

Начало: Започнете с магическо кръгче като за играчки (magic loop). 

Ред 1: Изплетете 6 н.п. в кръгчето. Не съединявайте кръга. (6 н.п.) 

Ред 2: Изплетете по 2 н.п. във всяка от бримките от Ред 1. Първият нисък пълнеж изплетете в първия н.п. от предишния ред (там където обикновено се събира Ред 1 в кръг със залепена бримка). Отбележете го с маркер и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (12 н.п.).

Ред 3: Повторете *1 н.п. в следващата бр.; 2 н.п. в следващата бр.* до края на реда. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (18 н.п.)

Ред 4: Повторете *1 н.п. в следващата бр.; 2 н.п. в следващата бр.; 1 н.п. в следващата бр.* до края на реда. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (24 н.п.)

Ред 5: Повторете *3 н.п. в следващите 3 бр.; 2 н.п. в следващата бр.* до края на реда. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (30 н.п.)

Ред 6: Повторете *2 н.п. в следващите 2 бр.; 2 н.п. в следващата бр.; 2 н.п. в следващите 2 бр.* до края на реда. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (36 н.п.)

Ред 7: Повторете *5 н.п. в следващите 5 бр.; 2 н.п. в следващата бр.* до края на реда. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (42 н.п.)

Ред 8-11: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка до края на реда. Първият нисък пълнеж от този ред изплетете в отбелязаната с маркер бримка (преди да плетете в нея свалете маркера). Отбележете току що изплетения нисък пълнеж с маркера и продължете до края на реда. Не съединявайте кръга. (42 н.п.)

Завършване на купол 1: Отрежете конеца на около 25 см от куката. Оставете бримката отворена и свободна (за да не се разплете може да преместите маркера в нея или просто да я поразширите). С този конец ще съедините двата купола в част 3.

Тук е и момента да стегнете конеца, останал в центъра на кръгчето, с което започнахте и да го промушите през няколко реда/бримки от вътрешната страна, за да не се разширява дупката. Може да направите и възел, за да е по-сигурно. Той ще остане отвътре и няма да се вижда.

 

Част 2: Втори купол
Изплетете втория купол като повторите Ред 1-11 по същия начин, но не режете конеца. С него ще продължите да плетете, след като съедините двата купола.

Отново скрийте началния конец, по същия начин, както при първия купол.

Част 3: Свързване на двата “купола” и довършване
Допрете двете части с лицевата част една към друга (опаковата остава отвътре) по този начин:

 

Промушете куката през бримка от десния купол от снимката (този, на който не отрязахте работния конец) в посока отвътре-навън. Аз промуших в 13-тата бримка от неговия (синия) маркер, наляво от него. Това не е от значение, просто оставете 10-тина бримки между синия маркер и мястото на събиране, за да ви е по-лесно за работа.

Промушете куката веднага и през бримката, в която е розовия маркер на левия купол на снимката (този с отрязания работен конец).

Захванете с куката отворената бримка от левия купол и я изтеглете през двете бримки, в които промушихте куката. Направете 1 залепена бримка. Така съединихте двата купола с 1 обща бримка, изплетена като залепена.

По същия начин промушете куката в следващите две срещуположни бримки (по една от всеки купол) и изтеглете конеца през тях. Повторете още 2 пъти.

Така трябва да сте съединили двата купола в 4 бримки от единия и 4 срещуположни бримки от другия.

Изтеглете конеца през последната бримка на куката и затегнете. Оставете го от вътрешната страна на сърцето.

Тук сложната част свърши и започва отново приятно плетене на ниски пълнежи в спирала. В редовете по-долу съм описала точно по колко на ред да свивате, за да се получи красивата форма на сърце.

Не забравяйте да местите маркера във всяка първа изплетена бримка от всеки ред.

Ред 1: Захванете работния конец и изплетете по 1 н.п. във всяка бримка от десния купол до мястото на свързване. След това продължете с ниски пълнежи директно върху левия купол. След като отново стигнете до мястото на свързване, но от противоположната страна, продължете отново с ниски пълнежи върху десния купол. (76 н.п.)

Ред 2: Изплете по 1 н.п. във всяка бримка до двете, които се падат точно на съединияването. Тях ги изплетете като 1 н.п. (т.е. от 2 бримки, ще получите една). Продължете с ниските пълнежи и поворете свиването на 2 бр. в една и от другата страна на мястото на съединяване. (74 н.п.)

Ред 3: Изплете по 1 н.п. във всяка бримка до двете, които се падат точно преди съединияването. Тях ги изплетете като 1 н.п. (т.е. от 2 бримки, ще получите една). Продължете с ниските пълнежи и поворете свиването на 2 бр. в една и от другата страна на мястото на съединяване. (72 н.п.)

Ред 4: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Ред 5: Повторете *6 н.п.; свивка* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 6-7: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Ред 8: Повторете *5 н.п.; свивка* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 9: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Ред 10: Повторете *2 н.п.; свивка; 2 н.п.* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 11-12: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Тук може да започнете да пълните със силиконов пух или друг пълнеж. Трябва да запълните добре двата купола и почти до където сте стигнали с плетенето.

Ред 13: Повторете *3 н.п.; свивка* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 14: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Ред 15: Повторете *1 н.п.; свивка; 1 н.п.* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 16-17: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Допълнете с пълнеж и продължете с плетенето.

Ред 18: Повторете *1 н.п.; свивка* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 19: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Тук и след следващия ред можете да попълните последните останали празнини при връхчето на сърцето.

Ред 20: Повторете *свивка* до края на реда. Свивка означава следващите 2 н.п. да се изплетат като 1 н.п.

Ред 21: Изплетете по 1 н.п. във всяка бримка.

Отрежете конеца на около 20 см от куката. Промушете го през предната част на всички бримки от Ред 21 и затегнете. Промушете го през още няколко бримки, за да не се разширява дупката и го скрийте във вътрешната част на сърцето.

 

За работа имаме нужда от:

обикновена прежда (сто процента акрил, 198 грама на 338 метра), 2 чилета от бяло;
секционна прежда (сто процента акрил, 141 грама на 211 метра), всеки ханк от лилаво, зелено, червено, розово, синьо, жълто;
кука номер 5.
Плътност на плетене: 2 рап. x 8 стр. = 7, 5 х 7, 5 cm.

Размер на готовия продукт: 92, 5 x 90 cm.

Техники за плетене
Камилска бримка: ние плета полукройки за хоризонталната нишка от грешната страна на колоната на предишния ред.

Свързване с двойна плетене на една кука: поставете свързващия контур на куката, направете плетене на една кука, поставете работния инструмент в контура и издърпайте нишката през него, повторете два пъти (направете плетене на една кука и го опънете през две бримки на куката).

 


Свързване с единична плетене на една кука: поставете свързващия контур върху куката и го поставете в примката, удвоете плетене на една кука и го протегнете през примката, направете плетене на една кука и го опънете през двете бримки на куката.

 

Майсторски клас
Събираме 130 с. С виолетов конец. п. и плетете допълнително според схемата.

1 с.: 2 с. с n през IV век n. от кр., пропуснете следващия 2 в. с., 1 s. без n в следващия инча стр. * пропуснете следващия 2 в. с., 5 с. с n в следващия инча п., пропуснете сл. 2 в. с., 1 s. без n в следващия инча стр., *, от * до * до последните 3 стр. от реда, пропуснете следващия 2 в. с., 3 с. с n през миналия век. стр., завъртете плетене на една кука = 160 s. с n и 21 s. без n Нарежете конеца.

2 стр.: От грешната страна прикрепяме зелената нишка c. без n през първата s. с n ред, * 1 инч. п., пропуснете сл. 2 сек с н., пропуснете сл. а. без n., плета с. с n между два пропуснати предмета (с. без n. и s. с n.), 2 c. стр., ние плета преди s. с п., който току-що плете, 1 стр. с n между две пропуснати бримки (между втората с. с n. и пропуснати s. без n.), 1 c. стр., пропуснете 2 s. с n., 1 s. без n в следващия а. с n. *, повторете от * до *, в края ние плета 1 s. без n в горната част c. стр., завъртете плетене на една кука = 42 s. с н., 22 с. без n., 42 в. с. 21 арка от 2в. п. Нарязваме нишката.

3 стр.: От предната страна прикрепяме червена нишка с. без n през първата s. без n., 5 s. с n в 1-ва арка, след това във всяка от арките ние плета (1 v. p., 5 s. от n.), 1 s. без n в последната s. без n ред, завъртете работата = 105 s. с н., 2 стр. без n и 21 век. п. Нарязваме нишката.
4 стр.: От грешната страна прикрепяме конец от нов цвят c. с n през първата s. без n., плете 1 s. с n в същия параграф, 1 в. п., пропуснете сл. 2 сек с n., 1 s. без n в следващия а. с n., * 1 в. п., пропуснете сл. 2 сек без n 2 реда по-ниски, 1 s. с n в следващия инча с. 2 реда по-ниски, 2 инча. стр., ние плета преди s. с Н., който току-що завърши, 1 сек. с n през век п. преди две пропуснати п. без n 2 реда по-ниски, 1 инч. стр., пропуснете 2 s. с n., 1 s. без n в следващия а. с n. *, повторете от * до * до последните 3 бримки на реда, 1 in. п., пропуснете сл. 2 сек с н., 2 стр. с n в последното а. без n ред, завъртете плетене на една кука = 44 s. с н., 21 с. без n и 21 арки. Отрязваме конеца отново.
5 стр.: От предната страна прикрепяме нова нишка с. с n през първата s. с н., 2 стр. с n в същата стр., във всяка арка плета (1 с. с., 5 с. от н.), 1 с. с., 3 с. с n в последното а. с n ред, завъртете плетене на една кука = 106 s. с n и 21 век. п. Нарежете конеца.

6 стр.: От грешната страна прикрепяме нова нишка с. с n през първата s. с n., * 1 в. n., опора сл. 2 сек без n 2 п. по-ниска, 1 s. с n през век п. след пропуснато стр. 2 п. долна, 2 в. стр., ние плета преди s. с n., току-що завързана, 1 s. с n през век п. преди пропуснато стр. 2 стр. по-долу, пропуснете 2 s. с n., 1 s. без n в следващия а. от n. *, от * до * до края на реда, завъртете плетене на една кука = 42 s. с н., 22 с. без n и 21 арки. Нарежете конеца.

 

7-82 с.: Като 3-6 стр. x 19, промяна на цвета на нишката във всеки нечетен ред.

83 стр.: Жълта нишка повторете 3-тото.

84 стр .: Повторете зелена нишка 4-та стр. Не режете нишката!

граница
1 кр стр.: от предната страна ние плета 1 инча. n., полуколона с n. във всеки елемент, в ъглите ние плета 3 полуколони с n., свързваща колона в първата половина на колоната с кръг с плетене на една кука.

2 кр. б .: 2 инча. стр., ние плета бримка на камила в кръг, докато ние плета по 3 броя във всеки от ъглите.
3-6 кр. с.: 2 в. стр., повторете 2-ра кр. стр. Нарежете конеца. Плетене на една кука одеяло за новородени е готово!

 Плетене жилетка лято ще трябва около 400-450 грама прежда. Препоръчително е да изберете прежда, произведена от 100% памук. плетиво курс на По този начин, ние започваме нашите плетене на една кука жилетки схеми и модели на плетиво са доста различни, ние сме в нашата работа ние използваме тук тези схеми (на снимката). В началото на гърба на плетката (горната част). За тази новобранец въздух раздели 120 и те започват да изпълняват деликатен модел със схема 1 (на фигурата). След един свързан модел схема височина 1. Към Фигура 2. От верига плета единична ивица Ромбовете на (вертикални). Тогава хоризонтално ще 4 модел. След това отново се връща към плетене вентилатори Схема 1. Provyazyvaem 1 повтарящ се модел вертикално, на няколко реда арки на линия антена 5 и 2 вентилатора повтарящ се модел на Схема 1. От всяка страна, не забравяйте да добавите по половин повтаряйки модела, тогава трябва да има повтарящ се модел на 10 в последния ред. Получаване на рафта (горе), тя ще се състои от две половини. За това ние трябва модел с цифрата 1. Ние започне плетене отпред на набор от бримки в количество от 45 части. От всяка страна, където ще имаме яката, плетени 2 модел на схема 1. В общо 11 реда. През 12 реда, който искате да свържете само половината от вентилатора. В 13 provyazyvaem номер 1 фен. В 14-та ред - само половината от феновете. Не забравя да нарастване от половината повтарящ се модел във всеки от редовете 2-5 . От страна води плета ръкави веригата от 2 до добавяне на един повтарящ се модел. След това се повтарящ се модел 1 , последвано от 4 реда на арки 5 въздушни цикли. Допълнителни вентилатори повтарящ се модел 2 . Само не забравяйте да добавите половин повтарящ се мотив в ръкавна извивка, тогава трябва да получи 6 повтарящи се модели на последния ред. 1. Това е време, за да се свържете всичките три части (2 рафтове и обратно) в една и плетат на ръкавна извивка повтарящ се шаблон, 1 . Изчислете модел, те трябва да имат 21 парчета. и 0.5 хоризонтално странично. Добре? След това ние продължаваме. Tie групата ромбове, последвано от три вертикално повтарящ се модел . Когато преминете към диаманта, не забравяйте да се увеличи на сводовете, тъй като това ще бъде нашето ниво на бедрата, и е необходимо да се разшири мрежата. За разширяване на вентилатори 4, 7, 10, 13, 16, 19 плета на една арка е по-голяма от посочената в диаграмата. Продължаващите плетене ленти ромбове . В резултат на това вие ще имате 12 повтарящи се модели. Освен това вертикалната модел отново 3  и в крайно удължаване ред модел, добавяйки допълнително арка над редове 4, 8, 11, 14, 17, 21. В ромбове следващите ленти  трябва да бъде 13 повтарящи се модели. Плета последователно вентилатори модел 3 , на лента 1 Ромбовете , един модел ). Ние започваме да се свързват напречно рамене: 1 повтарящ се модел се обърнат за определяне на ръкавна извивка зашит и с рамо. Двете странични ръбове на предната част и се свързва втулката повтарящ се модел 1 . Продължи с плетене на ръкавите. Придобиване на 20 бримки и плета от схема 4. В ред 2 на равенството 7 арки 5 бода. Следваща е ленти ромбове . Не забравяйте да добавите от двете страни на всеки ред на арката, а след това получи 2 повтарящ се модел в поредица от ромбоидна форма. Продължавайки плетене вертикална повтарящ се модел 1. При сключването събере всички парчета заедно, включително voshem ръкави. Остава само да се изгладят нашия желязо жилетка през тензух и се опитват продукта. Това е всичко. Сега, че знаете как да се плетат жилетка с ръцете си. Свържете се с нас ажурна жилетка е доста подходящ за ежедневна гардероб или като нос на вечерна рокля за специални поводи.

За работа имаме нужда от:

прежда (нашата се състои от сто процента акрил, 170 грама на 288 метра), две кожи от светло зелено, бяло и жълто;
кука номер 5.
Плътността на плетене е 11, 5 см на зигзаг.

Размер на готовия продукт: 82 х 153 сантиметра.

 

 

Със зелена нишка събираме 80 въздушни бримки и след това плета съгласно схемата по-долу.

1 с.: 1 с. без n през II век п. от куката, 1 s. без n в следващия инча п., пропуснете сл. инча с., 11 с. без n в следващия 11 век с., 2 с. без n в следващия инча с., 11 с. без n в следващия 11 век пропуснете следващия 2 в. с., 11 с. без n в следващия 11 век с., 3 с. без n в следващия инча с., 11 с. без n в следващия 11 век , повторете от , завършете така: пропуснете следващото инча с., 1 s. без n в следващия 2 в. стр., обърнете работата. Ако всичко бъде направено правилно, ще получим 7 зигзага.

 


2-5 стр.: 1 инч. с., 1 s. без n в първата колона пропуснете следващата колона, след което ние плета само за задните сегменти на шевовете, 11 s. без n в следващия 11 век с., 3 с. без n в следващия колона, 11 s. без n в следващия 11 век стр. * пропуснете следващия 2 с. Л., 11 стр. без n в следващия 11 век с., 3 с. без n в следващия Чл., 11 стр. без n в следващия 11 век стр., завършете, като прескочите следващата колона. Плетете и за двата сегмента на контура: 1 s. без n в следващия 2 стр., Завъртете работата.

 


Не режем светлозелената нишка. От вътрешната страна прикрепяме бяла прежда с помощта на свързваща колона в първата верига на последния ред.
6-10 стр.: С бяла нишка повторете 2-ия ред пет пъти.

Не режем бялата нишка. Прикрепяме жълтата прежда от предната страна и отново плета 2-ри ред пет пъти.

Продължаваме да работим със светлозелен конец.

Важно! Продължете да повтаряте втория ред, като променяте нишката на всеки 5 реда. Плетете 110 реда и завършете плетене с конец от светло зелен цвят. В резултат на това трябва да излязат 7 ленти от бял и жълт цвят и 8 - светло зелено.

16-20 стр.: Салата плете 2 реда х 5 пъти.

21-25 стр.: Бялата нишка е същата.

26-30 стр.: Жълта нишка.

31-35 стр.: Светлозелен конец.

36-110 стр.: Повторете 21-35 стр Още 5 пъти. Остава само да фиксирате конеца и бебешкото одеяло е плетено на една кука!

Тази удобна и прости дрехи, изработени от два панела с правоъгълна форма, които в средата не се зашиват да сложи главата си. Дизайнерите са заимствали идеята от индианците през 60-те години. Разбира се, че е по много начини, различни от оригинала, но смисълът остава същата. Пончо могат да бъдат произведени с кърпа и конци, равен или плетени. Има много методи и модели плетени пончо. Това е топло пончо, светлина от тънка нишка, с капак и без. Темата на днешната статия - плетене на една кука пончо (безплатно схема може да се намери по-долу). С няколко опции. Master-клас №1 Започваме с плетиво врата пончо с. Важно е да се планират в първия ред на линия се увеличава. Те ще бъдат разположени в средата на ръцете и гърба, от двете страни на средата на предницата. 2, 3, 4-те редове се извършва частично плетене, където в началото на редица нишка е приложен, и в края - паузи. На 5-ти ред, за 12-15 см плетени реда на ротационен височината на рязане. След това трябва да се свържете в мрежата в средата и се прекъсне нишката. Следваща искате да прикачите нишка на ръкава на увеличението на линията и продължете да въртите редовете. В средната линия преди важен тласък за извършване, както и на други линии на увеличения. Когато е свързан дължината на втулката, ние продължаваме да плетат предната и задната част и ръкавите област намалява. Когато получите желаната дължина, плетени еластични маншети и ръкави правят навън. Ръбовете на вратовръзка следващата колона, без SC. С яка на врата плетат, по краищата, които правят квоти. За украса, можете да завърже дантелени дупки и натиснете във врата. Master-клас №2 Друг вариант. Също така започва с врата. Плета верига от 38 см въздушни цикли. Броят на примки кратно на плетене дъждобрани, с добавен за симетрия и един за възстановяване. На верига на два реда, един т / о, а другият - решетка. Необходимо е да се разделят на броя на 8 парчета. Division точки: 1,3,5,7-I да започне с 4-листни разделителни линии. Плета и сърмени конци редове на лицето. Ние извършваме желаната дължина. Във всеки ред, ние извършваме добавянето на 4 места. След това трябва да се направи на вертикалните стени на пончо. А цип шият на върха на шева. Пончо могат да бъдат украсени с пискюли. Ажурна пончо от ириса Това пончо може да бъде елегантен допълнение към роклята или костюма. Ажурна свързано, че е лесно да се работи, лесно и ако го направи в светлина или сребро (златен) цвят, може да служи като шик аксесоар за празника! Трябва: Прежди "ирис" (100% памук, 1800 m / Z 300) -120 грама черни прежди "Spark" (40% вълна, 40% акрил, 20% метан, 1333 м / 100 грама) - 60 грама черно кука №2. плетене плътност :. п 29 х 15 редове = 10х10 cm. Внимание! Продуктът се състои от 2 части. Към 1 част тип 105 Sports. п. и плета модел съгласно схема 1 (1 спорта. п. + 8 повторения на претенция 12. + 8 спортове. стр.) гладко. На височина от 78 см от началото плетене на свършената работа. Подобно изравнителен 2-ра част. Монтаж: шият част между двете свързващи шевове. Деколте вратовръзка модел.