• Мильото се изработва на конец перле №8,на игли №3.Диаметърът му е 44см.Моделът се започва на 6бр-на трите игли...

  • Мильото има квадратна форма .Израбова се от конец перле №8,на игли №3.Размерите му са 48/48см.Моделът се започва...

  • Мильото се изработва от бежов конец №,на игли №Диаметърът му е 60смПодробно описаниеРед1-всички бримки са...

  • В нашите времена едни от най-любимите вицове между плетачите са за хората, които не различават дали нещо е...

За работа имаме нужда от:

обикновена прежда (сто процента акрил, 198 грама на 338 метра), 2 чилета от бяло;
секционна прежда (сто процента акрил, 141 грама на 211 метра), всеки ханк от лилаво, зелено, червено, розово, синьо, жълто;
кука номер 5.
Плътност на плетене: 2 рап. x 8 стр. = 7, 5 х 7, 5 cm.

Размер на готовия продукт: 92, 5 x 90 cm.

Техники за плетене
Камилска бримка: ние плета полукройки за хоризонталната нишка от грешната страна на колоната на предишния ред.

Свързване с двойна плетене на една кука: поставете свързващия контур на куката, направете плетене на една кука, поставете работния инструмент в контура и издърпайте нишката през него, повторете два пъти (направете плетене на една кука и го опънете през две бримки на куката).

 


Свързване с единична плетене на една кука: поставете свързващия контур върху куката и го поставете в примката, удвоете плетене на една кука и го протегнете през примката, направете плетене на една кука и го опънете през двете бримки на куката.

 

Майсторски клас
Събираме 130 с. С виолетов конец. п. и плетете допълнително според схемата.

1 с.: 2 с. с n през IV век n. от кр., пропуснете следващия 2 в. с., 1 s. без n в следващия инча стр. * пропуснете следващия 2 в. с., 5 с. с n в следващия инча п., пропуснете сл. 2 в. с., 1 s. без n в следващия инча стр., *, от * до * до последните 3 стр. от реда, пропуснете следващия 2 в. с., 3 с. с n през миналия век. стр., завъртете плетене на една кука = 160 s. с n и 21 s. без n Нарежете конеца.

2 стр.: От грешната страна прикрепяме зелената нишка c. без n през първата s. с n ред, * 1 инч. п., пропуснете сл. 2 сек с н., пропуснете сл. а. без n., плета с. с n между два пропуснати предмета (с. без n. и s. с n.), 2 c. стр., ние плета преди s. с п., който току-що плете, 1 стр. с n между две пропуснати бримки (между втората с. с n. и пропуснати s. без n.), 1 c. стр., пропуснете 2 s. с n., 1 s. без n в следващия а. с n. *, повторете от * до *, в края ние плета 1 s. без n в горната част c. стр., завъртете плетене на една кука = 42 s. с н., 22 с. без n., 42 в. с. 21 арка от 2в. п. Нарязваме нишката.

3 стр.: От предната страна прикрепяме червена нишка с. без n през първата s. без n., 5 s. с n в 1-ва арка, след това във всяка от арките ние плета (1 v. p., 5 s. от n.), 1 s. без n в последната s. без n ред, завъртете работата = 105 s. с н., 2 стр. без n и 21 век. п. Нарязваме нишката.
4 стр.: От грешната страна прикрепяме конец от нов цвят c. с n през първата s. без n., плете 1 s. с n в същия параграф, 1 в. п., пропуснете сл. 2 сек с n., 1 s. без n в следващия а. с n., * 1 в. п., пропуснете сл. 2 сек без n 2 реда по-ниски, 1 s. с n в следващия инча с. 2 реда по-ниски, 2 инча. стр., ние плета преди s. с Н., който току-що завърши, 1 сек. с n през век п. преди две пропуснати п. без n 2 реда по-ниски, 1 инч. стр., пропуснете 2 s. с n., 1 s. без n в следващия а. с n. *, повторете от * до * до последните 3 бримки на реда, 1 in. п., пропуснете сл. 2 сек с н., 2 стр. с n в последното а. без n ред, завъртете плетене на една кука = 44 s. с н., 21 с. без n и 21 арки. Отрязваме конеца отново.
5 стр.: От предната страна прикрепяме нова нишка с. с n през първата s. с н., 2 стр. с n в същата стр., във всяка арка плета (1 с. с., 5 с. от н.), 1 с. с., 3 с. с n в последното а. с n ред, завъртете плетене на една кука = 106 s. с n и 21 век. п. Нарежете конеца.

6 стр.: От грешната страна прикрепяме нова нишка с. с n през първата s. с n., * 1 в. n., опора сл. 2 сек без n 2 п. по-ниска, 1 s. с n през век п. след пропуснато стр. 2 п. долна, 2 в. стр., ние плета преди s. с n., току-що завързана, 1 s. с n през век п. преди пропуснато стр. 2 стр. по-долу, пропуснете 2 s. с n., 1 s. без n в следващия а. от n. *, от * до * до края на реда, завъртете плетене на една кука = 42 s. с н., 22 с. без n и 21 арки. Нарежете конеца.

 

7-82 с.: Като 3-6 стр. x 19, промяна на цвета на нишката във всеки нечетен ред.

83 стр.: Жълта нишка повторете 3-тото.

84 стр .: Повторете зелена нишка 4-та стр. Не режете нишката!

граница
1 кр стр.: от предната страна ние плета 1 инча. n., полуколона с n. във всеки елемент, в ъглите ние плета 3 полуколони с n., свързваща колона в първата половина на колоната с кръг с плетене на една кука.

2 кр. б .: 2 инча. стр., ние плета бримка на камила в кръг, докато ние плета по 3 броя във всеки от ъглите.
3-6 кр. с.: 2 в. стр., повторете 2-ра кр. стр. Нарежете конеца. Плетене на една кука одеяло за новородени е готово!